Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Wniosek o upadłość konsumencką – jak go napisać? Gdzie go złożyć?

Wniosek o upadłość konsumencką – jak go napisać? Gdzie go złożyć?

25.07.2023
AvatarPaulina Przybysz
Wniosek o upadłość konsumencką
Avatar

Upadłość to coś, co intuicyjnie kojarzy nam się z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwa często przecież bankrutują. Ale czy wiesz, że upadłość może ogłosić teraz każdy? Tę możliwość zawdzięczamy nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z 2020 roku. Dzięki zmianom w przepisach, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. To pozwala zastosować wobec nich uproszczone procedury i zmienić charakter postępowania na korzystniejszy dla dłużnika. Jak zatem złożyć wniosek o upadłość konsumencką i czy warto w ogóle to robić? Zebraliśmy dla Ciebie informacje, które pomogą podjąć decyzję.

Wniosek o upadłość konsumencką krok po kroku

Zanim pokażemy wzór wniosku o upadłość konsumencką, jest kilka ważnych kwestii, których nie możemy pominąć. Istotnym punktem charakterystycznym dla procedur uproszczonych stosowanych wobec „zwykłych” konsumentów jest kwestia tego, kto może być wnioskodawcą. Klasyczna upadłość dopuszcza bowiem możliwość złożenia wniosku przez wierzycieli dłużnika. W przypadku upadłości konsumenckiej tych przepisów nie stosuje się – jedynie Ty masz prawo i przywilej, aby złożyć wniosek o swoją upadłość!

Kiedy warto starać się o upadłość konsumencką?

Zastanawiasz się, czy to dobra droga dla Ciebie? Co do zasady upadłość ogłasza się wobec podmiotów niewypłacalnych, czyli takich, które utraciły zdolność regulowania swoich zobowiązań finansowych. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku konsumentów, bo tutaj rzadko sąd oddala wniosek. Niemniej jednak procedury skierowane są z założenia do osób, które z różnych przyczyn nie radzą sobie z długami. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej często składają osoby, których spotkała nagła choroba lub utrata pracy. Ale skorzystają też dłużnicy złapani w pułapkę spirali długów. Warto złożyć wniosek szczególnie wtedy, gdy grozi nam egzekucja komornicza. To rozwiązanie powoduje bowiem, że dłużnik traci właściwie wszystko, a roszczenia wierzycieli i tak nie zostają zaspokojone. Natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje wstrzymanie postępowań egzekucyjnych.

Wniosek o upadłość konsumencką 2023 – wzór

Szukasz wniosku o upadłość konsumencką 2020? Wzór musi być zgodny z nowymi przepisami. To, jak powinien wyglądać dokument, określa dokładnie ustawa Prawo upadłościowe. Zawiera wykaz wszystkich elementów, o których nie można zapomnieć. A więc jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Okazuje się, że wypełnienie formularza nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Wzór wniosku o upadłość konsumencką znajdziemy też na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Poniżej wymieniamy elementy, które koniecznie musi zawierać dokument.

 1. Dane identyfikacyjne dłużnika: imię, nazwisko, PESEL, adre, adres poczty elektronicznej (jeśli taki posiada).
 2. Opcjonalnie NIP (jeśli dłużnik posiadał go w trakcie 10 lat przed złożeniem wniosku).
 3. Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).
 4. Dane przedstawicieli i pełnomocników (jeśli dotyczy).
 5. Lokalizacja majątku wnioskodawcy.
 6. Opisowe uzasadnienie wniosku i przedstawienie dowodów.
 7. Wykaz wszystkich składników majątku dłużnika wraz z ich orientacyjną wartością.
 8. Lista wierzycieli zawierająca ich adresy oraz kwoty i daty spłaty wierzytelności.
 9. Wykaz wierzytelności spornych wraz ze wskazaniem kwestionowanych części (przedstawienie listy nie jest jednoznaczne z ich uznaniem).
 10. Spis zabezpieczeń ustanowionych na składnikach majątku wraz z datami (przede wszystkim hipoteka i zastaw rejestrowy).
 11. Informacja o przychodach i kosztach poniesionych na utrzymanie swoje i osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy (za okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).
 12. Wskazanie czynności prawnych wykonanych przez dłużnika w ciągu ostatniego roku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 13. Wskazanie czynności prawnych wykonanych przez dłużnika w ciągu ostatniego roku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł
 14. Wykaz załączników.
 15. Oświadczenie o prawdziwości informacji umieszczonych we wniosku.
 16. Opcjonalnie numer telefonu dłużnika.
 17. Podpis wnioskodawcy.

Przykładowy wniosek o upadłość konsumencką jest więc dosyć obszerny, ale nie oznacza to, że jego przygotowanie musi być trudne. Wystarczy uważnie czytać każdy podpunkt i podawać dokładne, zgodne z prawdą informacje. Trzymaj się wymienionych wyżej elementów wniosku o upadłość konsumencką (2023 – stan prawny na ten rok), a na pewno sobie poradzisz!

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowania. Od znalezienia dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej, poprzez złożenie wniosku, negocjacje z instytucją finansową i pozyskanie indywidualnych warunków zobowiązania, aż do podpisania umowy kredytowej.

Pozyskaj finansowanie przy minimum formalności i bez stresu!

Skontaktuj się z doradcą!

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przygotowałeś zatem dokument, ale dokąd się z nim udać? Najlepiej zanieść go osobiście do odpowiedniej placówki. Trzeba znaleźć sąd upadłościowy, czyli sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jak już wspomniano, można też dopełnić stosownych formalności online. Odpowiednim sposobem złożenia wniosku o upadłość konsumencką będzie również wysłanie go pocztą, najlepiej za pomocą listu poleconego.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Wiesz już, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Nadal nie jesteś jednak pewien, jak go wypełnić? Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką często przydaje się dłużnikom – jest to element dokumentu sprawiający na ogół największe trudności. Pamiętaj, aby nie kopiować niczego z sieci. Możesz oczywiście zainspirować się w ten sposób, ale treść dostosuj do swojej sytuacji. Proste słowa czasami są najlepsze. Podpowiadamy, jak napisać uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką.

Na początku warto stwierdzić swoją niewypłacalność. Napisz, że nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań i nie masz perspektyw na rychłą poprawę sytuacji. Następnie wyjaśnij, jak do tego doszło: straciłeś pracę, zachorowałeś, miałeś wypadek – opisz wszystkie okoliczności. Wskaż na brak umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności (np. że miałeś zamiar spłacić kredyt, ale w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do pracy, przez co spadły Twoje dochody). Na końcu możesz wspomnieć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie też korzystniejsze dla Twoich wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką – opłata

Wiesz już, jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką oraz gdzie należy go złożyć. Pozostaje jeszcze pytanie, czy można zrobić to za darmo? Odpowiedź brzmi nie – trzeba uiścić specjalną opłatę. Na szczęście jest to stosunkowo niska kwota: 30 zł. To dobra informacja dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Wiosek o upadłość konsumencką elektronicznie – czy trzeba jechać do sądu?

W dobie cyfryzacji wiele spraw także urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu. Czy tak samo jest z wnioskiem o upadłość? Tutaj dobra wiadomość. Dokument można obecnie złożyć w na dwa sposoby – w wersji papierowej lub elektronicznej (za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych). Możesz więc wybrać, jaką metodą złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką

Przedstawiony wyżej wzór wniosku o upadłość konsumencką jako jeden z elementów wymienia spis załączników. Zastanawiasz się pewnie, co powinieneś dołączyć do formularza? Ważny jest odpis wniosku, czyli podpisany przez Ciebie dodatkowy egzemplarz. Przyda się na zakończenie procesu upadłościowego. Główne załączniki do wniosku o upadłość konsumencką to dokumenty, które potwierdzą Twoją niewypłacalność. Chodzi więc o dowody tego, co napisałeś w uzasadnieniu. Do wniosku dołącz zatem:

 • dokumenty potwierdzające stan zadłużenia (np. umowy kredytów i pożyczek, harmonogramy spłaty, postanowienia egzekucyjne, poświadczenie stanu należności sporządzone przez wierzyciela, wyciąg z BIK albo innego rejestru dłużników);
 • dowody potwierdzające przyczyny powstania niewypłacalności (np. zaświadczenia lekarskie, wypowiedzenie umowy o pracę, protokoły policyjne/urzędowe potwierdzające fakt zaistnienia wypadku, itp.);
 • zaświadczenia dotyczące sytuacji materialnej dłużnika (np. o wysokości dochodów – deklaracja od pracodawcy);
 • potwierdzenia ponoszonych wydatków (faktury za leczenie, przelewy dotyczące opłat za media, wizyt lekarskich, czynsze, itp.).

Masz problem z nadmiernym zadłużeniem i musisz wybierać, którą ratę spłacić w danym miesiącu?

Nie pozwól na kolejne opóźnienia w spłacie i nie generuj dodatkowych kosztów w postaci odsetek. 

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu znacząco obniżysz miesięczną ratę, tak aby spłata zadłużenia już nigdy nie stanowiła problemu.

Wyślij wniosek!

W ilu egzemplarzach wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba zanieść do sądu w dwóch egzemplarzach, przy czym każdy z nich musi być podpisany przez wnioskodawcę. Druga kopia nosi nazwę odpisu i będzie potrzebna po ogłoszeniu upadłości – trafi wtedy do syndyka, który będzie musiał m.in. ustalić skład masy upadłości.

Dlaczego może nastąpić cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką?

Chociaż rzadko, to jednak czasami zdarza się oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. „Co dalej?” to pytanie, które natychmiast pojawia się w głowie dłużnika. Zróbmy jednak krok do tyłu i przyjrzyjmy się okolicznościom, które mogą sprawić, że sąd cofnie wniosek o upadłość konsumencką. Organ odrzuci zgłoszenie, jeśli dokumenty będą wypełnione niepoprawnie lub znajdzie w nich braki. Na upadłość konsumencką nie ma co liczyć dłużnik, wobec którego ogłoszono upadłość, w wyniku której umorzono całość lub część zobowiązań później niż 10 lat wstecz. Wniosek można odrzucić też wówczas, gdy upadły zataił istnienie jakiejkolwiek wierzytelności. Kolejna przesłanka dotyczy sytuacji majątkowej dłużnika – jeśli sąd stwierdzi, że ten próbował doprowadzić zawczasu do uszczuplenia masy upadłości, również nie przychyli się do prośby. Chodzi tutaj o sytuację, w której dłużnik np. przepisał mieszkanie na osobę trzecią. W ten sposób próbował „ocalić” nieruchomość przed sprzedażą przez syndyka. Sąd odrzuci wniosek o upadłość, jeśli w okresie ostatnich 10 lat umorzono postępowanie upadłościowe wobec dłużnika. Ostatnia najczęstsza przyczyna cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką to niewykonanie planu spłaty wierzytelności w ostatnich 10 latach.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką – co dalej?

Wiemy już, kogo może spotkać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogólnie mówiąc, taka sytuacja może przydarzyć się tym, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności umyślnie, z nadzieją na umorzenie długów, lub wskutek własnej lekkomyślności. Dłużnikowi przysługuje zażalenie w związku z decyzją sędziego.

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeśli nastąpiło oddalenie wniosku o upadłość konsumencką, to dłużnik może złożyć wniosek jeszcze raz. Ale musi poczekać na to aż 10 lat. Zgodnie z informacjami, które podaliśmy wcześniej, prośba skierowana do sądu wcześniej niż przed upływem tego okresu zostanie automatycznie oddalona. Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wymaga pojawienia się nowych okoliczności.

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Nowelizację ustawy Prawo upadłościowe wprowadzono z myślą o trudnej sytuacji osób fizycznych. To rozwiązanie ma liczne zalety:

 • zwiększenie komfortu psychicznego,
 • oddłużenie,
 • możliwość umorzenia całości lub części długów,
 • zatrzymanie postępowań egzekucyjnych i naliczania karnych odsetek,
 • ochrona przed bezdomnością.

Do wad upadłości konsumenckiej zalicza się:

 • utratę kontroli nad majątkiem i konieczność jego likwidacji,
 • wejście do masy upadłości mienia małżonka,
 • publiczne ogłoszenie upadłości.

Pomożemy Ci pozyskać możliwie najkorzystniejsze finansowanie dla Ciebie lub Twojego biznesu!

Nie trać swojego cennego czasu. Specjaliści Spłaty Pożyczek przejmą na siebie ciężar formalności i wynegocjują dla Ciebie finansowanie na warunkach dopasowanych do Twoich potrzeb.

Wyślij wniosek!

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Upadłość konsumencka to instrument prawny, pozwalający na oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki unowocześnieniu przepisów (rok 2020) wobec dłużników indywidualnych stosuje się uproszczone procedury pozwalające na oddłużenie, a co za tym idzie „nowy start” zadłużonej osoby. Jeśli Twoje zobowiązania są znaczne, to warto poważnie zastanowić się nad wnioskiem o upadłość konsumencką.