Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to jedna z opcji jaką ma osoba fizyczna, którą dotknęła niewypłacalność. Kiedy i w jakich okolicznościach można skorzystać z tej instytucji? Wyjaśnienie poniżej.

Czym jest upadłość konsumencka

Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje zobowiązania mnożą się, a możliwość ich spłaty jest coraz mniejsza. Nie ma w tym Twojej winy – przeważyły zdarzenia losowe. Śmierć współmałżonka, choroba, niezawiniona przez Ciebie utrata pracy. W życiu zdarzają się przecież najróżniejsze sytuacje. Po spełnieniu odpowiednich przesłanek, o których poniżej może zostać wobec Ciebie ogłoszona upadłość konsumencka. W skrócie, upadłość konsumencka jest umorzeniem, albo częściowym zmniejszeniem zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a której niewypłacalność nastąpiła z przyczyn przez nią niezawinionych. Wydaje się więc, że ogłoszenie upadłości to idealne rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, iż nie służy ono obejściu prawa i dotyczy tylko i wyłącznie tych długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Ponadto – rozwiązanie to nie polega na „odpuszczeniu” konsumentowi długu. W postępowaniu ma miejsce likwidacja przynajmniej części majątku dłużnika, co następuje celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Żeby zapoznać się szczegółowo z przepisami regulującymi tę kwestię, należy zajrzeć do ustawy Prawo upadłościowe z 2003 roku (dopiero co znowelizowanej), a konkretnie do jej tytułu V, określającego właśnie postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka - oddłużanie

Kto może zawnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowelizacja prawa sprzed kilku lat pozwala wszcząć postępowanie zarówno na wniosek zadłużonego konsumenta jak i jego wierzyciela. W przypadku konsumenta istotny jest warunek niepozostawania wspólnikiem osobowej spółki handlowej i nieprowadzenia działalności gospodarczej. Nie znaczy to, że taka osoba nie mogła być wspólnikiem lub mieć własnej działalności wcześniej. Musi jednak spełniać powyższe warunki na moment złożenia wniosku. W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie są przeszkodą koszty – koszt wszczęcia postępowania wynosi bowiem 30 złotych. Do tego dochodzą co prawda koszty syndyka, które stanowią najczęściej 1/4, rzadko dwukrotność, a maksymalnie, ale tylko w wyjątkowo trudnych przypadkach czterokrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Koszty te jednak może uiścić Skarb Państwa, a sąd wyznaczy dogodne terminu ratalnego zwrotu tej wyjątkowej „pożyczki„.


 

Co dzieje się po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku sąd sprawdza spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości. Postanowieniem orzeka o upadłości, albo o oddaleniu wniosku. Jeśli zapadnie postanowienie o ogłoszeniu upadłości, następują właściwe wyliczenia. Określa się skład i wartość masy upadłości, sporządza się także listę wierzycieli, a w końcowym etapie – sprzedaje się majątek dłużnika lub odpowiednią jego część i z tak uzyskanych środków zaspokaja wierzycieli, którzy znaleźli się na liście. Ustala się Plan Spłaty Wierzycieli, w formie rat, rozłożonych na maksymalnie trzy lata. Nie robi się tego tylko jeśli dłużnik nie posiada majątku, wtedy dochodzi do umorzenia zobowiązań z uwagi na niemożność ich egzekucji.

Kiedy sąd może oddalić wniosek

Są sytuacje, w których są może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponieważ upadłość konsumencka jest instytucją przewidzianą po to, aby dłużnik rozliczył się z wieloma wierzycielami, sąd oddali wniosek jeśli jest tylko jeden wierzyciel. Podobnie postąpi jeżeli konsument nie jest rzeczywiście niewypłacalny. Oddalenie nastąpi między innymi również wtedy, gdy majątek dłużnika wystarczy wyłącznie na pokrycie samych kosztów postępowania, chyba że na przykład dłużnik dokonał rozporządzeń mających ma celu obejście prawa i takie właśnie oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka - oddłużanie

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości i kiedy warto złożyć wniosek

Podstawową konsekwencją jest oczywiście pewien sposób uregulowania sytuacji finansowej dłużnika. Traci on natomiast możliwość zarządu swoim majątkiem, który zostaje przeznaczony na spłatę długów. Dłużnik więc będzie mógł zawierać tylko tak zwane drobne umowy życia codziennego. Nie jest jednak tak, iż upadły zostaje pozostawiony bez środków do życia, określona zostaje kwota uwzględniająca jego warunki mieszkaniowe, rodzinne, sytuację życiową. Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Tak naprawdę dobrze jest to uczynić szybko. Jeśli będziemy powiększać nasz dług i zwlekać z podjęciem określonych środków prawnych, sąd może uznać, że w znaczącym stopniu przyczyniliśmy się do powstania niewypłacalności. Warto złożyć wniosek, jeśli nasza sytuacja życiowa jest naprawdę trudna – ciężka choroba, poważne problemy zawodowe są odpowiednimi powodami. Warto dać sobie szansę na wyjście z długów i rozpoczęcie od nowa.

Kiedy sytuacja finansowa robi się naprawdę skomplikowana, trudno jest w niej wyjść. Czasem istniejące zobowiązania są przeszkodą do zawarcia konkretnych umów, uzyskania pożyczki na dany cel. Być może jesteś w stanie zainwestować pieniądze w taki sposób, aby korzyści pozwoliły wyjść Ci z długów, ale na brak gotówki w zasadzie każda instytucja finansowa odpowiada „przepraszam, nie możemy pomóc”. Rozwiązaniem jest www.splatapozyczek.pl. Zespół ekspertów specjalizuje się w uzyskiwaniu kredytów w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy zdolność kredytowa jest niewielka, a widmo upadłości może nad nami wkrótce zawisnąć. Jeśli więc masz jakiś pomysł na wyjście ze swoich długów i potrzebujesz w tym celu gotówki – odezwij się za pośrednictwem strony. Długi to nie koniec świata. Warto próbować znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania trudnych sytuacji.