Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Upadłość konsumencka a kredyt – perspektywy wychodzenia z problemów ekonomicznych

Upadłość konsumencka a kredyt – perspektywy wychodzenia z problemów ekonomicznych

31.05.2023
AvatarPaulina Przybysz
Upadłość konsumencka a kredyt – perspektywy wychodzenia z problemów ekonomicznych
Avatar

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla dłużnika z dużymi problemami ekonomicznymi najczęściej ostatnia deska ratunku. Cały proces to nic innego jak dopełnienie formalności w sądzie. Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami dotyczącymi zdolności kredytowej. Większość kredytobiorców po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej chce wiedzieć, czy może w ogóle myśleć o kolejnym zadłużeniu konsumenckim, inwestycyjnym, hipotecznym i jakie w ogóle konsekwencje wiążą się z bankructwem osoby fizycznej. W artykule przeczytasz, w jaki sposób wygląda kredyt po upadłości konsumenckiej i jak właściwie podejść do budowania zdolności kredytowej po zbudowaniu poduszki finansowej w gospodarstwie domowym.

Upadłość konsumencka a kredyt

Upadłość konsumencka to inaczej mówiąc bankructwo osoby fizycznej, która znalazła się w kłopotach ekonomicznych przez losowe czynniki, ale nie przez własne zaniedbania. To bardzo ważne rozróżnienie. Dłużnik, który nie reguluje zobowiązań celowo nie ma szans na oddłużenie i negocjacje z wierzycielami. W ramach upadłości kredytobiorca musi przygotować się na przekazanie dosłownie wszystkich informacji o stanie majątku i o wartości transferowanych syndykowi dóbr. Jeżeli procedura nie zostanie wykonana prawidłowo i zainteresowany ukryje część majątku nie dojdzie do stworzenia długoterminowego planu spłaty.

 • Nie ukrywaj majątku przed syndykiem,
 • podejdź prawidłowo do dopełnienia formalności,
 • podejmij decyzję o upadłości szybko, ponieważ wstrzymasz egzekucje komornicze.

Bank odmówił Ci finansowania? Nie trać czasu i nerwów na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt lub pożyczkę.

Wyślij wniosek!

Kredyt po upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka a kredyt to bardzo trudne zagadnienie, ponieważ kredytobiorca – bankrut oddaje się pod kontrolę syndyka, sądu upadłościowego zgodnego z miejscem zamieszkania. Jeżeli znajdujesz się w procesie restrukturyzacji, nie możesz zwiększać masy zadłużeniowej lub utrudniać spłaty wierzycieli. Kolejny kredyt to jednak duży problem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się ze znaczącymi konsekwencjami dotyczącymi wpisu do różnych, dostępnych publicznie rejestrów. Banki detaliczne podchodzą bardzo restrykcyjnie do takich klientów i rzadko akceptują wnioski. Po oddłużeniu wiele banków nie chce współpracować z bankrutami.

Oczywiście sektor bankowy to nie wszystko. Możesz odwołać się do doświadczenia coraz szybciej rozwijającego się rynku pozabankowego, do chwilówek albo innego rodzaju krótkoterminowych zobowiązań zabezpieczonych w odpowiedni sposób. Kredyt, niezależnie od rodzaju można uzyskać po odzyskaniu zdolności kredytowej. To trwa często latami. Dopiero po uregulowanym odpowiednio planie spłaty pojawia się szansa na odzyskanie praw konsumenta, ale i tak w ograniczonym zakresie. Informacja o upadłości konsumenckiej trafia bezpośrednio do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Banki otrzymujące wypełniony wniosek kredytowy dokładnie monitorują potencjalnego kredytobiorcę. Przy wysokich stopach procentowych poziom dochodów wymagany do uzyskania zobowiązania, nawet konsumpcyjnego w znaczący sposób wzrasta. Trudniej uzyskać kredyt po upadłości konsumenckiej, szczególnie w sektorze bankowości detalicznej. Finansowanie w instytucjach parabankowych, również monitorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego to dobry pomysł na współpracę, chociaż wymagający przeprowadzenia profesjonalnej analizy finansowej.

 • W trakcie oddłużania bankrut musi przygotować się na kontrolę sądu upadłościowego i nie może podejmować krytycznych decyzji ekonomicznych samodzielnie, w tym decyzji o dodatkowym zadłużeniu
 • zaspokojenie wierzycieli w planie spłaty to podstawa,
 • w oddłużaniu chodzi o regularność spłaty i o podejmowanie dobrych decyzji finansowych na co dzień,
 • z masy upadłościowej syndyk wydziela środki na rozpoczęcie nowego życia, więc bankrut nie zostaje z niczym,
 • rynek bankowości detalicznej znacznie bardziej rygorystycznie podchodzi do analizy zdolności kredytowej, więc nieco większe szanse po oddłużeniu pojawiają się na rynku pozabankowym, parabankowym.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny w trakcie ogłaszania upadłości konsumenckiej musisz przygotować się na drastyczne konsekwencje związane ze sprzedażą majątku przez syndyka. Dopiero po sprzedaży dochodzi do uregulowania formalności z bankiem detalicznym. Niestety w przypadku bankructwa osoby fizycznej nie ma szans na zachowanie nieruchomości. Sąd naturalnie nie zabiera całego majątku, ale przydziela pewną kwotę na rozpoczęcie nowej drogi życia.

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt hipoteczny? W trakcie regulowania planu spłaty, w procesie oddłużania to niemożliwe, ponieważ konsument zobowiązuje się do zawierania tylko drobnych umów niezbędnych do utrzymania ciągłości życia i to na raczej minimalnym poziomie. Po ogłoszeniu upadłości trzeba uważać na kolejne decyzje ekonomiczne, ponieważ sąd monitoruje bankruta. Jeżeli chcesz zwolnić się z pracy lub zaciągnąć nowy kredyt uważaj, ponieważ sąd nie patrzy w łaskawy sposób na takie podmioty. Musisz zrozumieć, że oddłużenie to długoterminowy proces, w którym chodzi przede wszystkim o pilnowanie budżetu, a nie o wchodzenie do kolejnej spirali zadłużeniowej.

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowania. Od znalezienia dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej, poprzez złożenie wniosku, negocjacje z instytucją finansową i pozyskanie indywidualnych warunków zobowiązania, aż do podpisania umowy kredytowej.

Pozyskaj finansowanie przy minimum formalności i bez stresu!

Skontaktuj się z doradcą!

Upadłość konsumencka a kredyt gotówkowy

Teoretycznie po oddłużeniu konsument wraca do normalnego funkcjonowania, także na rynku finansowym. Kredyt po upadłości konsumenckiej, po pełnej restrukturyzacji można zaciągnąć, ale to wymaga z reguły wprowadzenia znacznie większych zabezpieczeń majątkowych. Popularne formy zabezpieczenia kredytów gotówkowych to weksel in blanco, poświadczenie majątkowe (żyrowanie) bliskiej osoby, zabezpieczenie na akcjach, majątku ruchomym, nieruchomościach, ale ten punkt rzadko dotyczy bankrutów.

Kredyty gotówkowe lepiej zastąpić chwilówkami, na krótkoterminowe zadłużenie, w którym wymaga się tylko potwierdzenia regularnych dochodów z przedziału 3 – 6 miesięcy. Parabanki proponują coraz chętniej indywidualne wsparcie.

Upadłość konsumencka a wspólny kredyt

Spłata wspólnego kredytu oraz ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ciekawe zagadnienie i mocno związane z panującą pomiędzy kredytobiorcami relacji. Małżeństwo ze wspólnością majątkową musi liczyć się z równorzędnymi konsekwencjami bankructwa. Jeżeli jeden małżonek staje się niewypłacalny, to pociąga identyczne konsekwencje dla drugiej strony.

Rozdzielność majątkowa natomiast to spora ochrona dla partnera posiadającego pewien majątek. Intercyza poświadczona u notariusza z pełną świadomością to zatem dobre rozwiązanie, właściwie w każdym przypadku. Wniosek o rozdzielność niestety trzeba złożyć kilka lat wcześniej, żeby sąd w ogóle go uwzględnił. Nie można takich formalności dopełniać przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sama upadłość konsumencka prowadzi do rozdzielności majątkowej. W taki sposób partnerów zabezpiecza się przed kolejnymi problemami ekonomicznymi w przyszłości.

W przypadku spłacania wspólnego kredytu trzeba wziąć pod uwagę obowiązki kredytobiorcy. Banku lub innej instytucji finansowej tak naprawdę nie interesuje, kto spłaca zobowiązanie. Jeżeli jedna strona nie może tego robić, całość odpowiedzialności przejmuje druga i to w całości.

Najczęściej partnerzy decydują się na wspólne ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z masy upadłościowej syndyk wydziela część kwoty na życie, na wynajem mieszkania, do dwóch lat. A zatem w procedurze oddłużeniowej nie chodzi o to, żeby całkowicie pogrążyć dłużnika, ale zapewnić mu realną szansę na wyjście z problemów finansowych.

Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa

W upadłości konsumenckiej dochodzi do utraty całego majątku. Jeżeli dłużnik ukryje cokolwiek przez systemem prawnym, przed wierzycielami straci szansę na oddłużenie i zostanie z problemami finansowymi prawdopodobnie do końca życia. To zatem najgorszy z możliwych scenariuszy.

Zdolność kredytową po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej odzyskujesz latami i to bez gwarancji kolejnego zaciągnięcia zobowiązania w banku detalicznym. Takim konsumentom zostaje najczęściej kontakt z pośrednikami, z rynkiem pozabankowym, chwilówkami. Pamiętaj jednak, że nawet przedsiębiorstwa udzielające chwilówek monitorują już wszystkie rejestry dłużników i podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Muszą często spełniać podobne standardy obsługi klienta, co banki, a podejmują większe ryzyko finansowania różnych podmiotów.

Zdolność kredytowa wiążę się z historią dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbija się na zdolności kredytowej w bardzo negatywny sposób.

Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa

 • odbudowa majątku i dobrego poziomu zarobków to lata pracy,
 • poza bankami po dodatkowe pieniądze możesz skierować się na rynek pozabankowy,
 • w rejestrach dłużników pozostaje ślad po upadłości,
 • po upadłości konsumenckiej stajesz się najbardziej ryzykownym klientem, więc takiemu lepiej odmówić,
 • polityka i decyzje NBP w zakresie manipulacji stopami procentowymi mają długoterminowy wpływ na zdolność kredytową każdego człowieka,
 • jeżeli posiadasz dobre zabezpieczenie kredytu możesz się o niego ubiegać, właściwie niezależnie od sytuacji ekonomicznej panującej w gospodarstwie domowym.

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Upadłość konsumencka a kredyt to często rozpatrywane przez pośredników finansowych zagadnienie. Praktyka funkcjonowania banków detalicznych w Polsce pokazuje wyraźnie, że instytucje finansowe nie chcą obsługiwać takich klientów. Jeżeli chcą stawiają nierealne do spełnienia warunki dotyczące zabezpieczeń umowy. Informacje o upadłości trafiają niestety do Biura Informacji Kredytowej (BIK), a większość kredytodawców rozpatruje wnioski automatycznie. Niska punktacja oznacza natychmiastową odmowę. Indywidualna obsługa kredytobiorcy to bardzo rzadka usługa. Trudniejsze sprawy najlepiej negocjować przez dobrego pośrednika z wieloma potwierdzonymi, wewnętrznymi kontaktami.

W trakcie oddłużenia zaciągnięcie kredytu i to niezależnie od rodzaju to ogromne ryzyko, ponieważ nad całym procesem czuwa syndyk zarządzający masą upadłościową. Błędy w podejmowaniu dalszych decyzji finansowych kończą się w skrajnym przypadku anulowaniem oddłużenia. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wyklucza z manewrów kredytowych.

Po uregulowaniu planu spłaty dłużnik może zgłosić się do sądu upadłościowego po radę w zakresie pozyskania nowych zobowiązań. To sąd musi się zgodzić na taką praktykę. Samodzielność w trakcie oddłużania znika.

Dopiero po odzyskaniu tzw. „czystej karty” można mówić o bezpiecznym wejściu na rynek kredytowy, ale i tak z pewnymi ograniczeniami. Dawny bankrut musi liczyć się z droższymi kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, chwilówkami. Banki, chociaż posiadają wewnętrzną politykę, i tak muszą kierować się wytycznymi KNF i NBP. Normy prawne odnoszą się bardzo rygorystycznie do analizy zdolności kredytowej.

Kredyty dla osób prywatnych i firm. Niezależnie od skomplikowania sytuacji. Kompleksowo i przy minimum formalności.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek!

Napisz do nas!

Czy upadłość konsumencka pozwala uniknąć spłaty długu?

W upadłości konsumenckiej chodzi przede wszystkim o przeprowadzenie bezpiecznego dla wszystkich stron oddłużenia, co wiąże się ze stworzeniem przez sąd długoterminowego planu spłaty. Bankrutowi odbiera się cały majątek na pokrycie wierzycieli, ale niekoniecznie w 100%. Wierzycieli spłaca się tylko w pewnym procencie, bardzo rzadko w całości. Umorzenie zobowiązań następuje z reguły po uregulowaniu planu spłaty. Upadłość konsumencka to narzędzie oddłużeniowe i osłaniające dłużnika z problemami ekonomicznymi, który znalazł się w trudnej sytuacji przez przypadek. Niektóre zobowiązania znajdują się poza prośbą o umorzenie. To alimenty lub obowiązki naprawienia szkody wobec osoby pokrzywdzonej w wypadku.

Kiedy upadłość konsumencka to dobry pomysł?

Upadłość konsumencka to często jedyna droga do odzyskania stabilności finansowej gospodarstwa domowego. To naturalny mechanizm, całkiem dobrze dopracowany pod kątem prawnym w krajowym systemie. Informacje o upadłości z czasem znikają z rejestrów (przedział 5 – 10 lat dla różnych instytucji) i wtedy dłużnik otrzymuje kolejną szansę na zadłużenie, chociaż nieco droższe. Po upadłość konsumencką można zgłosić się tylko w uzasadnionych przypadkach, po wystąpieniu czynników losowych. Przyda się również dokładna kontrola formalna wniosku i przedstawienie przez sądem absolutnie całego majątku. W przeciwnym wypadku narażasz się na wiele negatywnych konsekwencji prawnych. Ukrywanie majątku przed ustaleniem masy upadłościowej to najgorszy błąd.