Kredyt na spółkę z o.o.

Błyskawicznie zyskaj potrzebne środki na rozpoczęcie działalności, rozwój lub bieżące wydatki spółki. Z pomocą doradców Spłata Pożyczek możesz otrzymać kredyt na spółkę z o. o. na korzystnych warunkach, bez długiego oczekiwania na decyzję banku i uciążliwych formalności!

Wypełnij wniosek online

DziękujemyTwoja wiadomość
została wysłana.
Skontaktujemy się najszybciej
jak to będzie możliwe.

Kredyt dla spółki – co warto wiedzieć?

ikona dekoracyjna

Eksperci Spłata Pożyczek weryfikują dostępne oferty pod kątem potrzeb klienta i pozyskują kredyty dla nowych spółek, a także tych z dłuższym stażem, na warunkach lepszych niż ogólnodostępne.

ikona dekoracyjna

Nie ma powodu do obaw o dużą ilość formalności związanych z kredytem na spółkę z o.o. – dzięki profesjonalnej pomocy doradców Spłata Pożyczek dopełnisz je szybko, sprawnie i bezbłędnie.

ikona dekoracyjna

Kredyty dla spółek z okresem spłaty dopasowanym do potrzeb. Długi maksymalny okres spłaty pozwala znacząco obniżyć wysokość miesięcznej raty, dzięki czemu firma nie będzie miała problemu z opłaceniem jej na czas.

ikona dekoracyjna

Wysoka maksymalna kwota kredytu, zależna od potrzeb i wyników finansowych spółki, to lekarstwo na problemy ze sfinansowaniem nie tylko bieżących wydatków, ale także różnego rodzaju inwestycji.

Co warto wiedzieć o kredycie na spółkę z o.o.?

Kredyt dla spółki z o. o. – kto może z niego skorzystać?

Każdy bank może mieć swoje własne wymagania i warunki związane z kredytami dla spółek z o.o., choćby w zakresie stażu. Jednak, ogółem mówiąc, w wielu przypadkach tego typu zobowiązania mają bardzo uniwersalny charakter. 

 

Są dostępne zarówno dla relatywnie niewielkich spółek, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Można z nich korzystać w wielu różnorodnych branżach, zarówno przy działalności o skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej lub międzynarodowej. 

 

Podstawowymi kryteriami wykorzystywanymi przez banki do oceny wniosków kredytowych, czy to o kredyt gotówkowy dla spółki z o.o., czy o inny typ zobowiązania, są zdolność kredytowa przedsiębiorstwa i jego historia kredytowa.

 

Zdolność kredytowa spółki to jej zdolność do uregulowania długu na czas, wraz ze wszystkimi odsetkami i opłatami dodatkowymi. Jest obliczana na podstawie wyników finansowych firmy, a więc między innymi jej przychodów oraz wydatków. Im większą kwotę chce uzyskać spółka, tym wyższą zdolnością kredytową powinna się legitymować, aby móc liczyć na pozytywną decyzję kredytową.

 

Historia kredytowa jest dla banku źródłem informacji o tym, czy dana spółka spłacała swoje wcześniejsze zobowiązania na czas. Obecność firmy na liście dłużników, czyli na przykład w KRD, znacząco utrudni uzyskanie kredytu. Udzielenie go będzie się bowiem wiązało z podwyższonym ryzykiem.

Czy wspólnicy muszą wyrazić zgodę na kredyt dla spółki z o.o.?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel firmy sam decyduje o zaciągnięciu dowolnej pożyczki lub kredytu, natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sytuacja wygląda nieco inaczej. To, jakie formalności będzie trzeba dopełnić, zależy od kwoty zobowiązania.
 
W przypadku, gdy kwota zobowiązania, o które chce starać się spółka nie przekracza połowy jej kapitału zakładowego, o jej zaciągnięciu może samodzielnie zdecydować prezes. Wspólnicy nie muszą wyrazić wcześniej na takie działanie zgody.
Zobowiązanie finansowe na kwotę przekraczającą połowę kapitału zakładowego uważa się natomiast za na tyle poważne, że nie obejdzie się w jego przypadku bez uzyskania formalnej zgody od Rady Nadzorczej spółki.
 
Co w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie została powołana? W takim przypadku zgodę na zaciągnięcie kredytu na spółkę z o.o. muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu spółki, względnie jej wspólnicy.

Kredyt dla spółki Ltd – czym jest?

Spółka Ltd (Limited) to forma prawna firmy przewidziana w prawie brytyjskim. W swojej konstrukcji ze wszystkich form prawnych firm w Polsce najbardziej zbliżona jest do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast nie jest jej idealną kopią. 
 
Spółki Ltd cieszą się dużą popularnością wśród Polaków zakładających firmy w UK, stąd kredyt dla spółki Ltd często przewija się w kontekście dyskusji o kredycie dla spółek z o.o. Uważa się je za w wielu przypadkach bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż self-employment, czyli konstrukcję podobną do znanego w Polsce samozatrudnienia.
 
W praktyce oznacza to między innymi większe szanse na uzyskanie kredytu w brytyjskich bankach, oczywiście pod warunkiem, że firma może pochwalić się wystarczająco dobrą sytuacją finansową, a także nie notuje opóźnień w opłacaniu podatków, składek czy innych zobowiązań finansowych.

Kredyt dla spółki komandytowej a spółki z o.o.

Oprócz spółki z o.o. polscy przedsiębiorcy mają do wyboru także kilka innych form prawnych firm, w tym spółkę komandytową. Typ spółki ma znaczenie w odniesieniu do formalności związanych z kredytem, choćby z racji na to, że to od niego zależy, kto i w jakim stopniu będzie odpowiadał za zobowiązania przez nią zaciągnięte.

 

W przypadku spółki komandytowej odpowiedzialnością dzielą się komandytariusz i komplementariusz, jednak nie w stopniu równym. Komandytariusz odpowiada za zaciągnięte przez spółkę długi tylko do pewnej kwoty, a za resztę zadłużenia odpowiedzialny jest już komplementariusz, który odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. 

 

Dla banku rozważającego, czy warto udzielić kredyt dla spółki komandytowej istotna będzie więc zdolność kredytowa obu tych osób, a w szczególności tego przedstawiciela spółki, który będzie bardziej obciążony jej zadłużeniem.
 
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ewentualna egzekucja długów odbywa się z majątku własnego spółki, a nie majątku osobistego wspólników. Kredyt dla spółki z o.o. jest w związku z tym mniej ryzykowny dla osób decyzyjnych w firmie, a przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego bank będzie skupiał się przede wszystkim na analizie bieżącej i potencjalnej przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt dla nowej spółki – czy jest możliwy?

Rozpoczęcie nowej działalności, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki z o.o., wiąże się zwykle z dużymi wydatkami. Często żeby móc zacząć zarabiać, spółka musi najpierw wynająć lub zakupić odpowiednią przestrzeń do pracy, maszyny, pojazdy, oprogramowanie czy licencje. Nie każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją przygodę z tego typu formą działalności dysponuje odpowiednimi zasobami.
 
W związku z tym jest spore zapotrzebowanie na taki produkt finansowy, jak kredyt dla nowych spółek z o.o. (i ogółem kredyt dla nowych spółek różnego typu). Jednocześnie w przypadku wielu ofert kredytów dla spółek z o.o. i innych, czy to gotówkowych, czy inwestycyjnych, pojawia się kryterium stażu. Wynika to z faktu, że właśnie na początku działalności firma (nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też chociażby jednoosobowa działalność gospodarcza) jest najbardziej narażona na upadek.
 
Pierwszy rok jest kluczowy – wtedy próbę ognia przechodzą oferowane produkty i usługi, weryfikowana jest także zdolność do przyciągnięcia i utrzymania pierwszych klientów. W związku z tym zazwyczaj wymagane jest, aby firma funkcjonowała od co najmniej 12 miesięcy, aby mogła wnioskować o kredyt. 
 
Nie znaczy to jednak, że kredyt dla nowej spółki z o.o. jest niemożliwy. Każdy bank może przyjąć inne warunki udzielania kredytów, w tym odbiegające od wskazanej reguły – wiele zależy tutaj od okoliczności, a więc chociażby od tego, czy mimo niewielkiego stażu firma generuje już odpowiednie zyski.

Kredyt gotówkowy dla spółki – dlaczego warto?

Istnieje wiele różnorodnych metod finansowania wydatków firmowych, począwszy od pozyskiwania zewnętrznych inwestorów, przez leasing, po kredyt gotówkowy dla spółki. Kluczową zaletą tego ostatniego jest elastyczność, bezpieczeństwo i niezależność.
 
Kredyt gotówkowy dla spółki z o. o. wiąże się z koniecznością uregulowania zaciągniętego zobowiązania, ale nie powoduje utraty kontroli nad firmą. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane opiniami czy oczekiwaniami inwestorów lub akcjonariuszy, którzy podzielili się własnymi środkami, aby umożliwić jego rozwój. 
 
W przeciwieństwie do kredytu inwestycyjnego dla spółki, kredyt gotówkowy z reguły nie jest zobowiązaniem celowym, co oznacza, że kredytobiorca ma wolną rękę co do konkretnych celów, na które wyda środki. Nie mogą to jedynie być wydatki prywatne. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby opłacić przy pomocy kredytu gotówkowego potrzebne towary i półprodukty, bądź na przykład uregulować składki, podatki i zobowiązania wobec innych instytucji finansowych oraz kontrahentów.

Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Ile pieniędzy potrzebujesz?

1 000 zł200000

W jakim czasie chcesz spłacić kredyt?

1 miesiąc120 miesięcy

Oprocentowanie nominalne w skali roku

5.99%20%

Prowizja

0%10%

Całkowita kwota do zapłaty

0.00

Całkowity koszt kredytu

0

Rata miesięczna

0
Skontaktuj się z nami

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o kredycie na spółkę z o.o.?

Czy kredyty dla spółki z o.o. wymagają zabezpieczenia?

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania jest sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z udzieleniem firmie kredytu. Nie jest niezbędne w każdej sytuacji – wszystko zależy od okoliczności.
 
Zabezpieczenie może być wymagane przede wszystkim w przypadku zobowiązań na duże kwoty, a także bardziej ryzykownych z punktu widzenia banku typów kredytów, takich jak kredyt dla nowej spółki z o.o. czy kredyt inwestycyjny. Często spotykane typy zabezpieczenia zobowiązań dla spółek to między innymi poręczenie wspólników lub udziałowców, a także gwarancja BGK.
 
Warto powierzyć zadanie porównania dostępnych ofert i prowadzenia negocjacji z bankiem specjalistom. Z ich pomocą można liczyć na optymalne warunki spłaty, wiążące się z jak najmniejszym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorstwa, a także z ograniczeniem formalności do absolutnego minimum.

Kredyt dla spółki z o.o. online

Wygodny kredyt dla spółki z o.o. online to odpowiedź na problemy wielu osób decyzyjnych w tego typu spółkach, którzy nie mają czasu, aby osobiście udać się do banku w celu zaciągnięcia kredytu. Kredyt na start dla spółki z o.o.
 
Banki zdają sobie sprawę z faktu, że pewne formalności powinny zostać ograniczone dla komfortu klientów, w związku z tym w wielu przypadkach co najmniej przez część procesu pozyskiwania kredytu (np. złożenie wniosku) można przejść online.

Kredyt na start dla spółki z o.o.

Kredyty dla nowych spółek z o.o. wiążą się z podobną procedurą, co inne kredyty dla tego rodzaju działalności – mogą ewentualnie wymagać nieco więcej formalności. W pierwszej kolejności należy zawsze przeanalizować potrzeby i wymagania firmy, jako że w niemal każdym przypadku są one co najmniej nieco inne.
 
Następnie na podstawie zgromadzonych informacji można przystąpić do wyszukiwania właściwej oferty. Nie trzeba zadowalać się warunkami ogólnodostępnymi – doradca zadba o wynegocjowanie lepszych parametrów kredytu, między innymi w zakresie oprocentowania i prowizji. Dzięki temu kredyt dla nowej spółki z o.o. będzie wiązał się z niskimi ratami i nie obciąży w zbyt dużym stopniu firmowego budżetu.
 
Warto w jego sprawie skontaktować się z wykwalifikowanym ekspertem, który przeanalizuje sytuację finansową firmy i sprawdzi, gdzie i jak w danej chwili dana spółka ma największe szanse na uzyskanie potrzebnego finansowania. 
 
Jego ekspertyza przyda się zwłaszcza, jeśli chodzi o trudne kredyty dla spółek z o.o., ale nie tylko – nawet, jeśli samo pozyskanie kredytu w danym przypadku nie wydaje się trudne, to już chociażby wynegocjowanie optymalnych warunków może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza dla mniej doświadczonych kredytobiorców.

Dokumenty niezbędne do kredytu dla spółek z o.o.

Rozpatrując wnioski o kredyty dla spółek z o.o., instytucje finansowe bazują przede wszystkim na informacjach zawartych w samym wniosku, a także załącznikach do niego. Ponadto korzystają z danych znajdujących się w zewnętrznych bazach i listach, między innymi w BIK-u i wspomnianym KRD.

 

Wśród najczęściej wymaganych załączników do wniosków kredytowych można wymienić:

  • dokumenty potwierdzające nadanie numeru REGON/NIP
  • umowa spółki
  • dokumenty rejestrowe z KRS
  • dokumentację księgową (w zależności od wybranej formy opodatkowania).

 

Bank może ponadto poprosić o wyciąg z konta bankowego firmy w przypadku, gdy dana spółka nie prowadzi u niego rachunku. 
Na rodzaj niezbędnych dokumentów mają wpływ takie aspekty, jak kwota kredytu i jego typ, a także to, czy firma korzysta już z usług danego banku (stali klienci często mogą liczyć na uproszczone formalności). W przypadku kredytów inwestycyjnych dla spółek mogą być dodatkowo potrzebne dokumenty związane z planowaną inwestycją.

Nasi klienci często polecają nas innym.

Większość naszych klientów to osoby, które trafiły do nas z polecenia. Dziękujemy wszystkim za okazane nam zaufanie.

decorative quotes

Dzięki usłudze pośrednictwa finansowego uzyskałam satysfakcjonujący mnie kredyt konsolidacyjny na bardzo dobrych warunkach.

Po stronie firmy zawsze stoi człowiek, więc podziękowania kieruję przede wszystkim do Pana Bartka P. za świetną współpracę, profesjonalizm, skuteczność i wszelką pomoc. Jest to fachowiec godny polecenia.

Joanna P

decorative quotes

Myśląc, że jestem już w sytuacji bez wyjścia, panicznie szukając rozwiązania natknęłam się na tę stronę i profesjonalnie się mną zajęto.

Wystarczyło, że uzupełniłam jeden formularz, pobrałam raport z BIK i pobrałam z konta potwierdzenia przelewów z ostatnich sześciu miesięcy. Te informacje pozwoliły na ocenę sytuacji i podjęcie planu działania w mojej sprawie. W końcu ktoś powiedział mi, że jest szansa na wyjście z długów. Serdecznie polecam Pana Łukasza Końskiego z Warszawy, który zajął się wszystkim, gdy ja byłam bardzo zestresowana!

Anna Rotwin

decorative quotes

Szybkie działanie, nawet kiedy myslalem, że sytuacja jest dramatyczna, bez wyjścia, byłem przekonany dzięki Pani Marlenie, że jednak jest nadzieja i wyjście z tej sytuacji.

I tak się stało, jak mówiła wszystko się udało. Profesjonalizm, podejście do klienta na najwyższym poziomie, polecam gorąco 🙂

Tomasz Steć

Rozwiń swoją wiedzę o kredytach dla spółek z o.o.
za pośrednictwem naszych artykułów.

kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej
Paulina Przybysz18.04.2024

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – warunki, przeznaczenie i korzyści

„Rozwój” to modne pojęcie odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. Wszystko wokół nieustannie się zmienia, dlatego my też nie możemy stać w miejscu. Dotyczy to nie tylko nas samych, ale również prowadzonych przez nas firm. Dlatego kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej to produkt bankowy wciąż cieszący się popularnością. Jeśli zastanawiasz się, dla kogo przeznaczony jest ten typ finansowania, na co można wydać uzyskane środki i z jakimi wiąże się kosztami, ten wpis jest dla Ciebie!

rekomendacja s – czym jest
Paulina Przybysz13.04.2024

Rekomendacja S – czym jest i co oznacza dla kredytobiorców?

Sektor finansowy jest jedną z najbardziej rygorystycznie nadzorowanych gałęzi gospodarki. Nic w tym dziwnego – od jego stabilności zależy kondycja całej krajowej ekonomii. Nad funkcjonowaniem instytucji finansowych, ale także ubezpieczeniowych, płatniczych czy emerytalnych pieczę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rekomendacja S jest jednym z narzędzi regulujących działalność kredytową banków. KNF wprowadza w niej zasady dotyczące m.in. udzielania kredytów w obcych walutach albo ustala kwestię wkładu własnego w kredytach hipotecznych. Co zaleca Rekomendacja S i jaki ma to wpływ na konsumentów? Dzisiaj poznamy odpowiedzi na te pytania.

spotkanie z doradca kredytowym
Paulina Przybysz08.04.2024

Jak się przygotować na spotkanie z doradcą kredytowym? Przydatne wskazówki

Nie wiesz, która oferta kredytowa będzie dla Ciebie najlepsza? Formalności związane ze staraniami o dodatkowe pieniądze Cię przerastają? Nie rozumiesz skomplikowanych terminów, którymi posługują się banki? Nie ma w tym nic złego. Nie każdy musi być specjalistą od spraw finansowych! W takich sytuacjach warto rozważyć spotkanie z doradcą kredytowym. Ekspert w tej dziedzinie zapewni Ci kompleksową pomoc. Jego usługi mogą okazać się szczególnie pomocne przy skomplikowanym kredycie hipotecznym. O co pytać doradcę? Jak może wyglądać współpraca? Czy w ogóle warto ją nawiązać? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkie artykuły

Znajdziemy kredyt, który pchnie do przodu Twój biznes

Skorzystaj z porady i pośrednictwa doświadczonych i rzetelnych pośredników kredytowych.

Złóż wniosek firmowy
Nie udzielamy kredytów i pożyczek ze środków własnych. Nie pośredniczymy w uzyskiwaniu krótkoterminowych kredytów bez zdolności kredytowej z terminem spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym).
Przykład reprezentatywny: kwota kredytu bez zdolności kredytowej – 60 000 zł, prowizja – 5%, oprocentowanie nominalne – 5,99%, maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 7,37%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 60 000 zł, całkowity koszt kredytu dla Ciebie – 23 893 zł (w tym: prowizja z tytułu udzielenia kredytu 3 000 zł, odsetki od kredytu 20 893 zł, koszty usług dodatkowych 0 zł, koszty zabezpieczeń 0 zł), całkowita kwota do zapłaty – 83 893 zł; prowizja za udzielenie kredytu jest kredytowana, oprocentowanie nominalne – 5,99%, 120 miesięcznych rat w równej wysokości 699,11 zł; minimalny okres spłaty – 4 miesiące, maksymalny okres spłaty – do 120 m-cy.
Jesteśmy biurem pośrednictwa kredytowego. Działamy w imieniu klienta. Nie pobieramy przedpłat. Nasze wynagrodzenie jest płatne tylko w przypadku uzyskania kredytu, podpisania umowy kredytowej przez klienta i uruchomieniu środków przez bank lub instytucję finansową. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności m.in. od skomplikowania sytuacji, wkładu pracy i sytuacji finansowej. Wynosi ono maksymalnie 19% od kwoty uzyskanego finansowania.