Kredyt na spółkę z o.o.

Błyskawicznie zyskaj potrzebne środki na rozpoczęcie działalności, rozwój lub bieżące wydatki spółki. Z pomocą doradców Spłata Pożyczek możesz otrzymać kredyt na spółkę z o. o. na korzystnych warunkach, bez długiego oczekiwania na decyzję banku i uciążliwych formalności!

Wypełnij wniosek online

DziękujemyTwoja wiadomość
została wysłana.
Skontaktujemy się najszybciej
jak to będzie możliwe.

Kredyt dla spółki – co warto wiedzieć?

ikona dekoracyjna

Eksperci Spłata Pożyczek weryfikują dostępne oferty pod kątem potrzeb klienta i pozyskują kredyty dla nowych spółek, a także tych z dłuższym stażem, na warunkach lepszych niż ogólnodostępne.

ikona dekoracyjna

Nie ma powodu do obaw o dużą ilość formalności związanych z kredytem na spółkę z o.o. – dzięki profesjonalnej pomocy doradców Spłata Pożyczek dopełnisz je szybko, sprawnie i bezbłędnie.

ikona dekoracyjna

Kredyty dla spółek z okresem spłaty dopasowanym do potrzeb. Długi maksymalny okres spłaty pozwala znacząco obniżyć wysokość miesięcznej raty, dzięki czemu firma nie będzie miała problemu z opłaceniem jej na czas.

ikona dekoracyjna

Wysoka maksymalna kwota kredytu, zależna od potrzeb i wyników finansowych spółki, to lekarstwo na problemy ze sfinansowaniem nie tylko bieżących wydatków, ale także różnego rodzaju inwestycji.

Kredyt dla spółki z o. o. - kto może z niego skorzystać?

Każdy bank może mieć swoje własne wymagania i warunki związane z kredytami dla spółek z o.o., choćby w zakresie stażu. Jednak, ogółem mówiąc, w wielu przypadkach tego typu zobowiązania mają bardzo uniwersalny charakter. 

 

Są dostępne zarówno dla relatywnie niewielkich spółek, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Można z nich korzystać w wielu różnorodnych branżach, zarówno przy działalności o skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej lub międzynarodowej. 

 

Podstawowymi kryteriami wykorzystywanymi przez banki do oceny wniosków kredytowych, czy to o kredyt gotówkowy dla spółki z o.o., czy o inny typ zobowiązania, są zdolność kredytowa przedsiębiorstwa i jego historia kredytowa.

 

Zdolność kredytowa spółki to jej zdolność do uregulowania długu na czas, wraz ze wszystkimi odsetkami i opłatami dodatkowymi. Jest obliczana na podstawie wyników finansowych firmy, a więc między innymi jej przychodów oraz wydatków. Im większą kwotę chce uzyskać spółka, tym wyższą zdolnością kredytową powinna się legitymować, aby móc liczyć na pozytywną decyzję kredytową.

 

Historia kredytowa jest dla banku źródłem informacji o tym, czy dana spółka spłacała swoje wcześniejsze zobowiązania na czas. Obecność firmy na liście dłużników, czyli na przykład w KRD, znacząco utrudni uzyskanie kredytu. Udzielenie go będzie się bowiem wiązało z podwyższonym ryzykiem.

Czy wspólnicy muszą wyrazić zgodę na kredyt dla spółki z o.o.?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel firmy sam decyduje o zaciągnięciu dowolnej pożyczki lub kredytu, natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sytuacja wygląda nieco inaczej. To, jakie formalności będzie trzeba dopełnić, zależy od kwoty zobowiązania.

W przypadku, gdy kwota zobowiązania, o które chce starać się spółka nie przekracza połowy jej kapitału zakładowego, o jej zaciągnięciu może samodzielnie zdecydować prezes. Wspólnicy nie muszą wyrazić wcześniej na takie działanie zgody.

Zobowiązanie finansowe na kwotę przekraczającą połowę kapitału zakładowego uważa się natomiast za na tyle poważne, że nie obejdzie się w jego przypadku bez uzyskania formalnej zgody od Rady Nadzorczej spółki.

Co w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie została powołana? W takim przypadku zgodę na zaciągnięcie kredytu na spółkę z o.o. muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu spółki, względnie jej wspólnicy.

Kredyt dla spółki Ltd - czym jest?

Spółka Ltd (Limited) to forma prawna firmy przewidziana w prawie brytyjskim. W swojej konstrukcji ze wszystkich form prawnych firm w Polsce najbardziej zbliżona jest do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast nie jest jej idealną kopią. 

Spółki Ltd cieszą się dużą popularnością wśród Polaków zakładających firmy w UK, stąd kredyt dla spółki Ltd często przewija się w kontekście dyskusji o kredycie dla spółek z o.o. Uważa się je za w wielu przypadkach bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż self-employment, czyli konstrukcję podobną do znanego w Polsce samozatrudnienia.

W praktyce oznacza to między innymi większe szanse na uzyskanie kredytu w brytyjskich bankach, oczywiście pod warunkiem, że firma może pochwalić się wystarczająco dobrą sytuacją finansową, a także nie notuje opóźnień w opłacaniu podatków, składek czy innych zobowiązań finansowych.

Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Ile pieniędzy potrzebujesz?

1 000 zł200000

W jakim czasie chcesz spłacić kredyt?

1 miesiąc120 miesięcy

Oprocentowanie nominalne w skali roku

5.99%20%

Prowizja

0%10%

Całkowita kwota do zapłaty

0.00

Całkowity koszt kredytu

0

Rata miesięczna

0
Skontaktuj się z nami

 

Odpowiadamy na pytania naszych klientów dotyczące kredytów dla spółek z o.o.

Kredyt dla spółki komandytowej a spółki z o.o.

Oprócz spółki z o.o. polscy przedsiębiorcy mają do wyboru także kilka innych form prawnych firm, w tym spółkę komandytową. Typ spółki ma znaczenie w odniesieniu do formalności związanych z kredytem, choćby z racji na to, że to od niego zależy, kto i w jakim stopniu będzie odpowiadał za zobowiązania przez nią zaciągnięte.

 

W przypadku spółki komandytowej odpowiedzialnością dzielą się komandytariusz i komplementariusz, jednak nie w stopniu równym. Komandytariusz odpowiada za zaciągnięte przez spółkę długi tylko do pewnej kwoty, a za resztę zadłużenia odpowiedzialny jest już komplementariusz, który odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. 

 

Dla banku rozważającego, czy warto udzielić kredyt dla spółki komandytowej istotna będzie więc zdolność kredytowa obu tych osób, a w szczególności tego przedstawiciela spółki, który będzie bardziej obciążony jej zadłużeniem.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ewentualna egzekucja długów odbywa się z majątku własnego spółki, a nie majątku osobistego wspólników. Kredyt dla spółki z o.o. jest w związku z tym mniej ryzykowny dla osób decyzyjnych w firmie, a przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego bank będzie skupiał się przede wszystkim na analizie bieżącej i potencjalnej przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt gotówkowy dla spółki – dlaczego warto?

Istnieje wiele różnorodnych metod finansowania wydatków firmowych, począwszy od pozyskiwania zewnętrznych inwestorów, przez leasing, po kredyt gotówkowy dla spółki. Kluczową zaletą tego ostatniego jest elastyczność, bezpieczeństwo i niezależność.

Kredyt gotówkowy dla spółki z o. o. wiąże się z koniecznością uregulowania zaciągniętego zobowiązania, ale nie powoduje utraty kontroli nad firmą. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane opiniami czy oczekiwaniami inwestorów lub akcjonariuszy, którzy podzielili się własnymi środkami, aby umożliwić jego rozwój. 

W przeciwieństwie do kredytu inwestycyjnego dla spółki, kredyt gotówkowy z reguły nie jest zobowiązaniem celowym, co oznacza, że kredytobiorca ma wolną rękę co do konkretnych celów, na które wyda środki. Nie mogą to jedynie być wydatki prywatne. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby opłacić przy pomocy kredytu gotówkowego potrzebne towary i półprodukty, bądź na przykład uregulować składki, podatki i zobowiązania wobec innych instytucji finansowych oraz kontrahentów.

Kredyt dla spółki z o.o. online

Wygodny kredyt dla spółki z o.o. online to odpowiedź na problemy wielu osób decyzyjnych w tego typu spółkach, którzy nie mają czasu, aby osobiście udać się do banku w celu zaciągnięcia kredytu. Kredyt na start dla spółki z o.o.

Banki zdają sobie sprawę z faktu, że pewne formalności powinny zostać ograniczone dla komfortu klientów, w związku z tym w wielu przypadkach co najmniej przez część procesu pozyskiwania kredytu (np. złożenie wniosku) można przejść online.

Dokumenty niezbędne do kredytu dla spółek z o.o.

Rozpatrując wnioski o kredyty dla spółek z o.o., instytucje finansowe bazują przede wszystkim na informacjach zawartych w samym wniosku, a także załącznikach do niego. Ponadto korzystają z danych znajdujących się w zewnętrznych bazach i listach, między innymi w BIK-u i wspomnianym KRD.

Wśród najczęściej wymaganych załączników do wniosków kredytowych można wymienić:

  • dokumenty potwierdzające nadanie numeru REGON/NIP
  • umowa spółki
  • dokumenty rejestrowe z KRS
  • dokumentację księgową (w zależności od wybranej formy opodatkowania).

Bank może ponadto poprosić o wyciąg z konta bankowego firmy w przypadku, gdy dana spółka nie prowadzi u niego rachunku. 

Na rodzaj niezbędnych dokumentów mają wpływ takie aspekty, jak kwota kredytu i jego typ, a także to, czy firma korzysta już z usług danego banku (stali klienci często mogą liczyć na uproszczone formalności). W przypadku kredytów inwestycyjnych dla spółek mogą być dodatkowo potrzebne dokumenty związane z planowaną inwestycją.

Kredyt dla nowej spółki – czy jest możliwy?

Rozpoczęcie nowej działalności, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki z o.o., wiąże się zwykle z dużymi wydatkami. Często żeby móc zacząć zarabiać, spółka musi najpierw wynająć lub zakupić odpowiednią przestrzeń do pracy, maszyny, pojazdy, oprogramowanie czy licencje. Nie każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją przygodę z tego typu formą działalności dysponuje odpowiednimi zasobami.

W związku z tym jest spore zapotrzebowanie na taki produkt finansowy, jak kredyt dla nowych spółek z o.o. (i ogółem kredyt dla nowych spółek różnego typu). Jednocześnie w przypadku wielu ofert kredytów dla spółek z o.o. i innych, czy to gotówkowych, czy inwestycyjnych, pojawia się kryterium stażu. Wynika to z faktu, że właśnie na początku działalności firma (nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też chociażby jednoosobowa działalność gospodarcza) jest najbardziej narażona na upadek.

Pierwszy rok jest kluczowy – wtedy próbę ognia przechodzą oferowane produkty i usługi, weryfikowana jest także zdolność do przyciągnięcia i utrzymania pierwszych klientów. W związku z tym zazwyczaj wymagane jest, aby firma funkcjonowała od co najmniej 12 miesięcy, aby mogła wnioskować o kredyt. 

Nie znaczy to jednak, że kredyt dla nowej spółki z o.o. jest niemożliwy. Każdy bank może przyjąć inne warunki udzielania kredytów, w tym odbiegające od wskazanej reguły – wiele zależy tutaj od okoliczności, a więc chociażby od tego, czy mimo niewielkiego stażu firma generuje już odpowiednie zyski.

Czy kredyty dla spółki z o.o. wymagają zabezpieczenia?

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania jest sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z udzieleniem firmie kredytu. Nie jest niezbędne w każdej sytuacji – wszystko zależy od okoliczności.

Zabezpieczenie może być wymagane przede wszystkim w przypadku zobowiązań na duże kwoty, a także bardziej ryzykownych z punktu widzenia banku typów kredytów, takich jak kredyt dla nowej spółki z o.o. czy kredyt inwestycyjny. Często spotykane typy zabezpieczenia zobowiązań dla spółek to między innymi poręczenie wspólników lub udziałowców, a także gwarancja BGK.

Warto powierzyć zadanie porównania dostępnych ofert i prowadzenia negocjacji z bankiem specjalistom. Z ich pomocą można liczyć na optymalne warunki spłaty, wiążące się z jak najmniejszym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorstwa, a także z ograniczeniem formalności do absolutnego minimum.

Kredyt na start dla spółki z o.o.

Kredyty dla nowych spółek z o.o. wiążą się z podobną procedurą, co inne kredyty dla tego rodzaju działalności – mogą ewentualnie wymagać nieco więcej formalności. W pierwszej kolejności należy zawsze przeanalizować potrzeby i wymagania firmy, jako że w niemal każdym przypadku są one co najmniej nieco inne.

Następnie na podstawie zgromadzonych informacji można przystąpić do wyszukiwania właściwej oferty. Nie trzeba zadowalać się warunkami ogólnodostępnymi – doradca zadba o wynegocjowanie lepszych parametrów kredytu, między innymi w zakresie oprocentowania i prowizji. Dzięki temu kredyt dla nowej spółki z o.o. będzie wiązał się z niskimi ratami i nie obciąży w zbyt dużym stopniu firmowego budżetu.

Warto w jego sprawie skontaktować się z wykwalifikowanym ekspertem, który przeanalizuje sytuację finansową firmy i sprawdzi, gdzie i jak w danej chwili dana spółka ma największe szanse na uzyskanie potrzebnego finansowania. 

Jego ekspertyza przyda się zwłaszcza, jeśli chodzi o trudne kredyty dla spółek z o.o., ale nie tylko – nawet, jeśli samo pozyskanie kredytu w danym przypadku nie wydaje się trudne, to już chociażby wynegocjowanie optymalnych warunków może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza dla mniej doświadczonych kredytobiorców.

Rozwiń swoją wiedzę o kredytach dla spółek z o.o.
za pośrednictwem naszych artykułów.

stopy procentowe
Paulina Przybysz27.11.2023

Stopy procentowe – znaczenie dla kredytobiorców i całej gospodarki

Nie ma chyba takiego sektora gospodarki, na który nie wpływałyby stopy procentowe. To od ich wysokości zależą koszty kredytów, zyski z lokat, a nawet ceny na półkach sklepowych. Pomagamy zrozumieć, dlaczego stopy procentowe w Polsce mają tak ogromne znaczenie.

promesa kredytowa
Paulina Przybysz23.11.2023

Promesa kredytowa – czy oznacza pewne pieniądze?

Czy wiedziałeś, że obietnica banku dotycząca udzielenia kredytu może mieć sformalizowany charakter? To wykonalne za sprawą promesy kredytu! Sprawdź, czy taki dokument da Ci całkowitą pewność, że będziesz mógł pożyczyć pieniądze. Podpowiadamy też, w jakich sytuacjach warto starać się o promesę bankową i jak ją zdobyć. Sprawdzamy też dla Ciebie koszt uzyskania takiego dokumentu i banki, które wydają je dla swoich klientów.

fundusz wsparcia kredytobiorcow
Paulina Przybysz18.11.2023

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czym jest i jak działa?

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie w banku lub innej instytucji pożyczkowej, warto zastanowić się, co zrobimy w razie niespodziewanych zdarzeń, które wywołają u nas problemy finansowe. Zaciągając kredyt, warto działanie takie wykonywać rozważnie, jednak ze świadomością, że istnieją pewne rozwiązania, z których będziemy mogli skorzystać w razie problemów ze spłatą. Należą do nich na przykład wakacje kredytowe, a także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Co warto wiedzieć o wspomnianym funduszu? Komu jest on dedykowany i w jaki sposób może nam pomóc? Podpowiadamy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkie artykuły

Znajdziemy kredyt, który pchnie do przodu Twój biznes

Skorzystaj z porady i pośrednictwa doświadczonych i rzetelnych pośredników kredytowych.

Złóż wniosek firmowy

Nie udzielamy kredytów i pożyczek ze środków własnych. Nie pośredniczymy w uzyskiwaniu krótkoterminowych kredytów bez zdolności kredytowej z terminem spłaty całej kwoty w terminie 60 dni (lub krótszym).

Przykład reprezentatywny: kwota kredytu bez zdolności kredytowej – 60 000 zł, prowizja – 5%, oprocentowanie nominalne – 5,99%, maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 7,37%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 60 000 zł, całkowity koszt kredytu dla Ciebie – 23 893 zł (w tym: prowizja z tytułu udzielenia kredytu 3 000 zł, odsetki od kredytu 20 893 zł, koszty usług dodatkowych 0 zł, koszty zabezpieczeń 0 zł), całkowita kwota do zapłaty – 83 893 zł; prowizja za udzielenie kredytu jest kredytowana, oprocentowanie nominalne – 5,99%, 120 miesięcznych rat w równej wysokości 699,11 zł; minimalny okres spłaty – 4 miesiące, maksymalny okres spłaty – do 120 m-cy.

Jesteśmy biurem pośrednictwa kredytowego. Działamy w imieniu klienta. Nie pobieramy przedpłat. Nasze wynagrodzenie jest płatne tylko w przypadku uzyskania kredytu, podpisania umowy kredytowej przez klienta i uruchomieniu środków przez bank lub instytucję finansową. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności m.in. od skomplikowania sytuacji, wkładu pracy i sytuacji finansowej. Wynosi ono maksymalnie 19% od kwoty uzyskanego finansowania.