Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego – jak wygląda?

Wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego – jak wygląda?

02.09.2022
AvatarPaulina Przybysz
Wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego
Avatar

Umorzenie kredytu to w praktyce zwolnienie dłużnika od jego spłaty – po umorzeniu zobowiązanie jest uznawane za zamknięte, nie są wymagane żadne wpłaty ani nie są dalej naliczane odsetki. Nic więc dziwnego, że wzór wniosku o umorzenie kredytu interesuje tak wiele osób.

Tylko co właściwie musi zawierać wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego i w jakich sytuacjach ma on zastosowanie? Jak powinien wyglądać np. wzór wniosku o umorzenie kredytu studenckiego i do kogo powinno się go składać? Najważniejsze informacje na ten temat zostały zebrane poniżej.

Szukasz kredytu lub pożyczki? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania? Chcesz wyjść z zadłużenia lub zamienić wiele długów w jeden tańszy kredyt?

Specjaliści Spłaty Pożyczek są do Twojej dyspozycji.

Wyślij wniosek!

Osoba składająca wniosek o umorzenie kredytu bankowego wzór może znaleźć na przykład w Internecie. W pierwszej kolejności najlepiej szukać go na stronie WWW banku, w którym spłaca się kredyt. Gdyby okazało się, że dana instytucja takowego nie przygotowała, można skorzystać ze wzoru nieoficjalnego.

Wzory mogą różnić się przykładowo rozmieszczeniem poszczególnych sekcji, natomiast pola, które trzeba w nich uzupełnić na ogół się pokrywają. Dla prośby o umorzenie kredytu wzór będzie z reguły zawierał następujące elementy:

  • dane osobowe kredytobiorcy (m.in. imię i nazwisko, adres)
  • informacje o kredycie (np. numer umowy kredytowej)
  • wskazanie przedmiotu prośby (tj. umorzenia kredytu)
  • uzasadnienie wniosku
  • podpis kredytobiorcy.

Co może być we wzorze wniosku o umorzenie kredytu odpowiednim uzasadnieniem? Na przykład opis trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się kredytobiorca, spowodowanej czasową lub trwałą niezdolnością do pracy, chorobą czy utratą zatrudnienia.

Jak dużo polacy wydają na raty złotowych kredytów mieszkaniowych
Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/pomoc-dla-kredytobiorcow-2022-2023-wakacje-kredytowe-jak-zlozyc-wniosek-zasady-warunki-kto-moze-skorzystac-aa-9224-SUzA-Js8s.html

Wzór wniosku o umorzenie odsetek od kredytu – co warto wiedzieć?

Bank nie jest zobligowany do umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, nawet, jeśli znajduje się on w trudnej sytuacji (chociaż istnieją od tej reguły pewne wyjątki, jak np. umorzenie zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej). Trudno może być więc uzyskać zgodę na umorzenie całości zobowiązania.

Większe prawdopodobieństwo powodzenia może mieć wnioskowanie o umorzenie jedynie odsetek od długu, czy to zwykłych, czy karnych (za opóźnienie). Dlatego przydatny może okazać się wzór wniosku o umorzenie odsetek kredytu.

Niezależnie od tego, czy będzie interesował nas wzór pisma o umorzenie odsetek karnych od kredytu, czy też odsetek zwyczajnych, podanie będzie wyglądać bardzo podobnie – po prostu konieczne będzie nieco inne sformułowanie samej prośby.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – wzór

Zanim wyjaśnimy, jak w przypadku wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy wzór powinien wyglądać, warto omówić, czy w ogóle coś takiego jest możliwe. Otóż umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy nie jest automatyczne ani gwarantowane – zależy ono od dobrej woli kredytodawcy.

W wielu przypadkach dług przejdzie na spadkobierców i będą oni musieli go spłacić, a umorzenie nie będzie możliwe. Każdy bank może mieć inne procedury w tym zakresie i akceptować inne przesłanki (np. ciężką chorobę lub niepełnosprawność spadkobiercy czy utratę majątku w wyniku klęski żywiołowej).

Wzór wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy obejmuje w dużej mierze te same informacje, co wymienione powyżej, a więc dane osobowe kredytobiorcy, szczegóły kredytu i opis sytuacji – w tym przypadku fakt śmierci dłużnika i przesłanki do tego, aby zwolnić spadkobierców od spłaty długu poprzez jego umorzenie.

Jakie rachunki Polacy opłacają w pierwszej kolejności?
Źródło: https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/priorytety-platnosci-polakow-rachunki-za-wode-i-gaz-moga-poczekac

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego – wzór

Wzór wniosku o umorzenie kredytu studenckiego będzie wyglądał inaczej w zależności od tego, z jakiej przyczyny chcemy doprowadzić do rzeczonego umorzenia. W przypadku, gdy nasza prośba jest umotywowana trudną sytuacją (np. chorobą) lub trwałą niezdolnością do spłaty zobowiązania, należy złożyć podanie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oficjalny wzór dostępny jest na stronie rządowej i to koniecznie z niego należy skorzystać. Będzie on wymagał m.in. podania swoich danych osobowych, wysokości dochodów oraz informacji dotyczących innych członków gospodarstwa domowego. Nie obejdzie się również bez szerszego opisu sytuacji, a do wniosku trzeba dołączyć załączniki potwierdzające zamieszczone w nim informacje (np. zaświadczenia lekarskie).

Gdy podstawą dla umorzenia kredytu studenckiego są dobre wyniki w nauce, śmierć kredytobiorcy lub wyczerpanie wszelkich możliwości dochodzenia roszczenia, odpowiednie podanie trzeba złożyć nie do właściwego ministra, a do banku, który udzielił kredytu. Dla takiego podania o umorzenie kredytu studenckiego wzór może się różnić w zależności od instytucji kredytującej, więc najlepiej bezpośrednio u niej zasięgać informacji dotyczące tego, jak powinien on wyglądać.

Doradcy kredytowi Spłaty Pożyczek pomogą Ci znaleźć najkorzystniejsze finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Specjaliści Spłaty Pożyczek są do Twojej dyspozycji.

Wyślij wniosek!

Podsumowanie – wniosek o umorzenie kredytu bankowego

Wzór pisma do banku o umorzenie kredytu może przydać się w różnorodnych okolicznościach – warto zadbać o to, aby wypełnić go uważnie i dokładnie, co pozwoli uniknąć przedłużania się sprawy z powodu ewentualnych błędów. Zarówno, jeśli interesuje nas umorzenie całego długu, jak i umorzenie odsetek od kredytu bankowego wzór powinien wyglądać podobnie. Zanim jednak przystąpi się do uzupełniania poszczególnych pól, najlepiej zajrzeć na stronę internetową kredytodawcy lub bezpośrednio się z nim skontaktować.

Może się bowiem okazać (chociaż nie musi), że dana instytucja ma swój własny, unikalny wzór wniosku o umorzenie odsetek kredytu lub całego zobowiązania i nie przyjmie żadnego innego. Przy tym zapewne będzie on w dużej mierze pokrywał się z ogólnodostępnymi wzorami, między innymi w zakresie takich kwestii, jak dane kredytobiorcy i zaciągniętego przez niego zobowiązania czy uzasadnienie prośby o umorzenie kredytu bądź odsetek od niego (czy to karnych, czy zwykłych).