Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Umorzenie kredytu studenckiego – jakie są warunki i jak napisać podanie?

Umorzenie kredytu studenckiego – jakie są warunki i jak napisać podanie?

04.09.2022
AvatarPaulina Przybysz
Umorzenie kredytu studenckiego
Avatar

Kredyt studencki charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, a jego pierwszą ratę trzeba spłacić dopiero kilka lat po ukończeniu studiów. Jest to więc jeden z najkorzystniejszych kredytów dostępnych na polskim rynku. Jednak nawet korzystnego kredytu lepiej nie musieć spłacać wcale, jeśli jest taka możliwość, dlatego umorzenie kredytu studenckiego stanowi obiekt zainteresowania wielu kredytobiorców.

Po usłyszeniu o takiej możliwości od razu może nasuwać się cała rzesza istotnych pytań, w szczególności tych związanych z różnego rodzaju procedurami i formalnościami. Czy jest ono w ogóle możliwe, a jeśli tak, to jakie są warunki umorzenia kredytu studenckiego i kto może z niego skorzystać? Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie kredytu studenckiego? Te i inne kluczowe kwestie dokładnie wyjaśnimy poniżej.

Czy umorzenie kredytu studenckiego jest możliwe?

Kredyty studenckie nie są udzielane w celach zarobkowych, jak tradycyjne kredyty i pożyczki. Ten produkt finansowy stworzono z myślą o zupełnie innym celu, a mianowicie o wspomożeniu studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też istnieje możliwość umorzenia kredytu studenckiego – jednak nie dla wszystkich kredytobiorców, a jedynie dla ich części.

Umorzenie kredytu studenckiego może występować w dwóch formach, a mianowicie możliwe jest umorzenie części kredytu studenckiego lub jego całości. W tym pierwszym przypadku zobowiązanie nie znika, ale jest redukowane o określoną procentowo część, zaś w drugim kredyt jest zamykany i nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek wpłat.

Kredyty polaków w wieku 18-24 lat
Źródło: https://money24.pl/kredyt-studencki/

Warunki umorzenia kredytu studenckiego

Dokładne warunki umorzenia kredytu studenckiego różnią się w zależności od tego, na jakiej podstawie się o nie staramy. Dostępnych opcji jest kilka.

O częściowe umorzenie kredytu studenckiego mogą wnioskować osoby:

  • znajdujące się w grupie najlepszych studentów/doktorantów kończących studia/szkołę doktorską w danym roku akademickim
  • będące w trudnej sytuacji życiowej.

Podanie o umorzenie kredytu studenckiego w całości może być składane w przypadku:

  • śmierci kredytobiorcy (przez jego spadkobierców)
  • trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu
  • braku prawnej możliwości dochodzenia spłaty długu (np. przy jego przedawnieniu).

Przez trwałą utratę zdolności do spłaty kredytu można rozumieć przede wszystkim sytuację, w której kredytobiorca stał się całkowicie i nieodwracalnie niezdolny do pracy (wykonywania jej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy świadczenia usług).

Umorzenie kredytu studenckiego za dobre wyniki w nauce

Umorzenie kredytu studenckiego dla najlepszych studentów ma stanowić nagrodę za wysiłek włożony w naukę. Wymaga ono jedynie wystarczająco dobrych wyników w nauce (względem innych studentów), nie ma konkretnych wymagań co do średniej ocen czy kryteriów dochodowych (natomiast kryterium dochodowe obowiązuje przy zaciąganiu kredytu studenckiego).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umorzenie kredytu studenckiego za dobre wyniki w nauce stopniuje w następujący sposób:

  • 1% najlepszych studentów/doktorantów – umorzenie 50% kredytu
  • od 1,01% do 5% najlepszych studentów/doktorantów – umorzenie 35% kredytu
  • od 5,01% do 10% najlepszych studentów/doktorantów – umorzenie 20% kredytu.

Umorzenie kredytu studenckiego z powodu trudnej sytuacji

W kontekście umorzenia kredytu studenckiego trudna sytuacja może oznaczać między innymi:

  • utratę przez kredytobiorcę (lub jego małżonka) stałego źródła dochodu, co wymusiło otrzymywanie świadczeń z systemu pomocy społecznej
  • nastąpienie zdarzenia losowego, które poskutkowało długotrwałą utratą zdolności do spłaty kredytu.

Zdarzenia losowe wymienione w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to choroba lub niepełnosprawność (czy to kredytobiorcy, czy członków jego rodziny – w tym konieczność sprawowania opieki nad tymi drugimi), a także szkody poniesione na skutek różnego rodzaju katastrof (pożarów, klęsk żywiołowych i nie tylko).

Potrzebujesz dodatkowej gotówki na bieżące wydatki?

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeanalizują Twoją sytuację i dopasują finansowanie do Twoich potrzeb.

Wyślij wniosek

Jak umorzyć kredyt studencki?

Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, pojawi się pytanie, jak umorzyć kredyt studencki. Do kogo się zwrócić w tej sprawie? Na jakie formalności trzeba się przygotować?

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego nie jest skomplikowaną procedurą, natomiast będzie ono przebiegało inaczej w zależności od tego, z jakiego powodu składamy wniosek (np. dobrych wyników w nauce, trudnej sytuacji życiowej).

Gdy interesuje nas umorzenie kredytu studenckiego dla najlepszych studentów, musimy złożyć odpowiednie podanie do banku, który kredytu udzielił. Wśród załączników musi znaleźć się zaświadczenie od odpowiedniego organu (np. rektora uczelni czy dyrektora instytutu międzynarodowego, w którym kredytobiorca się kształcił), potwierdzające, że dana osoba znajduje się w grupie absolwentów z najlepszymi wynikami.

Czyli, gdy chcemy uzyskać umorzenie 20% kredytu studenckiego dla najlepszych absolwentów, nie obejdzie się bez zaświadczenia, że skończyliśmy studia lub szkołę doktorską w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów/doktorantów.

Całkowite umorzenie kredytu studenckiego z powodu śmierci kredytobiorcy lub braku prawnej możliwości dochodzenia roszczeń również wymaga zwrócenia się do instytucji kredytującej, czyli banku. Następuje ono w pierwszym przypadku po okazaniu aktu zgonu, a w drugim – po stwierdzeniu przez kredytodawcę wyczerpania wszelkich dostępnych środków prawnych, które mogłyby doprowadzić do zwrotu należności.

Wniosek o umorzenie części kredytu studenckiego z uwagi na trudną sytuację bądź całości kredytu z powodu całkowitej i nieodwracalnej utraty możliwości spłaty długu składa się z kolei do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z dokumentami potwierdzającymi twierdzenia kredytobiorcy.

Wydatki studena blisko płacy minimalnej
Źródło: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Portfel-Studenta-2020-koszty-studiowania-coraz-wyzsze

Podanie umorzenia kredytu studenckiego – jak wygląda?

Jeśli planujemy składać podanie o umorzenie kredytu studenckiego z powodu trudnej sytuacji życiowej lub całkowitej niezdolności do spłaty zobowiązania, odpowiedni, aktualny wzór, a także wykaz wymaganych załączników znajdziemy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Obejmuje on między innymi dane osobowe kredytobiorcy, informacje o ukończonych przez niego studiach, jego dochodach czy innych osobach należących do gospodarstwa domowego. Taki wniosek o umorzenie kredytu studenckiego przykładowo zawierać może także, w zależności od sytuacji, opis sytuacji zawodowej, stanu zdrowia czy ewentualnych szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

Gdy zaś chcemy złożyć wniosek o umorzenie 20% kredytu studenckiego (lub 35% bądź 50%) za najlepsze wyniki w nauce, warto poszukać wzoru na stronie banku lub bezpośrednio skontaktować się z daną instytucją. Podobnie w przypadku umorzenia z innej przyczyny, która wiąże się z koniecznością wnioskowania bezpośrednio do instytucji kredytującej.

Wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego znajdziesz także w naszym wpisie.

Doradcy Spłaty Pożyczek pozyskają dla Ciebie kredyt lub pożyczkę niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji.

Skontaktuj się ze specjalistą i sprawdź co możesz zyskać!

Wyślij wniosek

Umorzenie kredytu studenckiego – podsumowanie

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego w praktyce oznacza bycie zwolnionym ze spłaty nawet dziesiątek tysięcy złotych, warto więc złożyć podanie, jeśli spełnia się wspomniane powyżej warunki. Dostępnych opcji jest sporo, natomiast trzeba pamiętać, żeby zwrócić się z wnioskiem do prawidłowego odbiorcy. W zależności od przypadku będzie to bank, który udzielił kredytu lub Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fakt, że umorzenie spłaty kredytu studenckiego jest możliwe (i to w stosunkowo w dużej ilości przypadków) jest kolejnym argumentem świadczącym na korzyść tego produktu finansowego. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy wniosek o umorzenie spłaty kredytu studenckiego został wypełniony w pełni poprawnie, aby uniknąć przeciągania się sprawy i konieczności dokonywania poprawek.