Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – warunki, przeznaczenie i korzyści

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – warunki, przeznaczenie i korzyści

18.04.2024
AvatarPaulina Przybysz
kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej
Avatar

„Rozwój” to modne pojęcie odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. Wszystko wokół nieustannie się zmienia, dlatego my też nie możemy stać w miejscu. Dotyczy to nie tylko nas samych, ale również prowadzonych przez nas firm. Dlatego kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej to produkt bankowy wciąż cieszący się popularnością. Jeśli zastanawiasz się, dla kogo przeznaczony jest ten typ finansowania, na co można wydać uzyskane środki i z jakimi wiąże się kosztami, ten wpis jest dla Ciebie!

Czym jest kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej?

Kredyt inwestycyjny może być świetną metodą na dbanie o rozwój przedsiębiorstwa, bez narażania go na utratę płynności finansowej. Dzięki niemu nie trzeba angażować własnych środków do realizacji projektów rozwojowych. Kredytem inwestycyjnym nazywamy metodę finansowania polegającą na zadłużeniu się w banku w celu wykonania określonej inwestycji. Należy zaznaczyć, że kredyt zawsze jest zobowiązaniem celowym. To oznacza, że uzyskane w ten sposób środki trzeba wydać w określony sposób, a bank może kontrolować ten proces. Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej niczym się nie różni. Jedyny warunek jest taki, że kredytobiorca musi prowadzić firmę. Kredyty inwestycyjne nie są bowiem przeznaczone dla klientów indywidualnych. Jeśli więc nie jesteś przedsiębiorcą i chcesz zainwestować np. w swoją edukację i sfinansować studia podyplomowe, musisz poszukać pożyczki innego typu.

Kto może złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych?

Wiemy już, że uzyskanie kredytu na inwestycje dla osób fizycznych to realna możliwość. Warto jednak zastanowić się, co to dokładnie oznacza. Które osoby fizyczne mogą liczyć na tego typu finansowanie? Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony dla firm, a w Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w wielu formach prawnych: spółki kapitałowe, osobowe czy cywilne. To wszystko podmioty, które niezależnie od tego, czy mają osobowość prawną, czy nie, są odrębnymi jednostkami. Z osobą właściciela utożsamiana jest jednak jednoosobowa działalność gospodarcza. Można więc udzielić kredytu inwestycyjnego dla osoby fizycznej właścicielowi jednoosobowej działalności, jako klientowi biznesowemu. Nie oznacza to jednocześnie, że takie „przedsiębiorstwo” nie może nikogo zatrudniać. Chodzi jedynie o formę prawną działalności. Niektóre banki udzielają kredytów inwestycyjnych również przedstawicielom tzw. wolnych zawodów, czyli np. lekarzom, stomatologom, położnym, pielęgniarkom, tłumaczom, nauczycielom, adwokatom, notariuszom, architektom czy maklerom.

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych – warunki

Kredyty bankowe zazwyczaj charakteryzują się koniecznością wypełnienia mnóstwa formalności. Nie inaczej jest w wypadku kredytu inwestycyjnego dla osoby fizycznej. Zastanawiasz się, jakie warunki będziesz musiał spełnić? Kredyty dla klientów firmowych wymagają, aby klient miał za sobą odpowiedni staż prowadzenia działalności – zazwyczaj jest to 12 miesięcy, ale banki czasami wydłużają ten okres do nawet 2 lat. Ta reguła nie dotyczy jedynie specjalnych rodzajów finansowania dla podmiotów dopiero startujących na rynku, tzw. kredytów na start. W przypadku projektów inwestycyjnych jednym z warunków może być też konieczność wniesienia wkładu własnego. Banki często nie chcą finansować celu przedsiębiorcy w stu procentach.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych? Bank może wymagać od Ciebie przedstawienia biznesplanu, w którym opiszesz przewidywane przepływy pieniężne związane z planowaną realizacją. Powinieneś zawrzeć w nim również planowane zyski. To wymóg charakterystyczny dla kredytu inwestycyjnego, nie tylko dla osób fizycznych. Warunki obejmują również wszystko to, co standardowe dla każdego innego kredytu. Klient banku musi więc mieć zdolność kredytową. To oznacza tyle, że stan finansowy firmy pozwala przypuszczać, iż będzie ona w stanie terminowo spłacać zobowiązanie. Historia kredytowa podmiotu gospodarczego również zostanie skontrolowana. Zadbaj zatem, aby wszystkie długi spłacać na czas. W ten sposób zwiększysz szanse na kredyt.

Na co można przeznaczyć kredyt na inwestycje dla osób fizycznych?

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej jest zazwyczaj zobowiązaniem długoterminowym. Głównie dlatego, że dotyczy stosunkowo wysokich kwot. Te parametry zależą oczywiście od specyfiki realizowanego projektu. Ogólnie rzecz biorąc, kredyty inwestycyjne zaciągane są z przeznaczeniem na działalność rozwojową danej firmy. Chodzi o modernizację, powiększenie lub odtworzenie majątku przedsiębiorstwa. Przykłady przedsięwzięć, które może sfinansować kredyt na inwestycje dla osób fizycznych to:

 • unowocześnienie już posiadanych składników majątku;
 • zakup sprzętu, maszyn i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej;
 • zwiększenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zakup komputerów;
 • zakup samochodów dostawczych i osobowych;
 • nabycie gruntu;
 • nabycie lub budowa nowych albo rozbudowa już posiadanych nieruchomości;
 • patenty, licencje i know-how;
 • modernizacja lub utworzenie systemu informatycznego;
 • prace badawczo-rozwojowe;
 • nabycie papierów wartościowych lub zakup udziałów;
 • projekty inwestycyjne związane z przechodzeniem na energię odnawialną (np. montaż paneli fotowoltaicznych);
 • refinansowanie innych kredytów inwestycyjnych.

Większość celów rozwojowych, jakie jesteśmy w stanie wymyślić, można zrealizować za pomocą kredytu inwestycyjnego dla osób fizycznych. Warunki wydatkowania środków będą się jednak różniły, w zależności od ustaleń poczynionych z daną instytucją kredytową.

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych – oprocentowanie

Zaciąganie kredytów nierozerwalnie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów. Na tym polegają też przecież inwestycje. Najpierw musimy wydać pieniądze, żeby w późniejszym okresie otrzymać jakieś korzyści. Nie inaczej jest w przypadku kredytu inwestycyjnego dla osób fizycznych. Oprocentowanie to zawsze główny koszt zobowiązań, będący wynagrodzeniem dla banku za możliwość korzystania z jego pieniędzy. Specyfiką tego rodzaju kredytów jest indywidualne podejście do klienta, na podstawie którego ustala się stopę procentową dla konkretnej umowy.

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – koszty obsługi zobowiązania

Należy pamiętać, że w przypadku zaciągania długu w banku, również przy kredycie inwestycyjnym dla osoby fizycznej, koszty będą znacznie wyższe niż tylko wysokość odsetek. Dlatego przy porównywaniu ofert instytucji kredytowych znacznie bardziej miarodajna od zwykłej stopy procentowej jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Wlicza się w nią nie tylko klasyczne oprocentowanie, ale również pozostałe opłaty i prowizje. Mogą się one znacznie różnić, w zależności od tego, który bank wybierzesz. Najczęściej pojawiające się koszty dodatkowe to: prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja przygotowawcza, prowizja za rozpatrzenie wniosku, prowizja za udzielenie kredytu, prowizja za zwiększenie kwoty kredytu, prowizja za wydanie promesy kredytowej, ubezpieczenie, opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu, opłata za zmianę terminu spłaty, opłata za zmianę harmonogramu spłaty kredytu, opłata za zmianę formy zabezpieczenia kredytu.

Oprócz typowych kosztów kredytu na inwestycje dla osób fizycznych weź też pod uwagę ewentualne wydatki związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej biznesplanu, którego okazania często wymaga bank.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych?

Decyzja o realizacji projektu inwestycyjnego może być krokiem milowym w rozwoju przedsiębiorstwa. Niestety wiele przedsięwzięć jest na tyle kosztownych, że konieczne jest skorzystanie z obcego kapitału. Zatem jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych? Pierwszy krok to rozeznanie na rynku bankowym i wybór odpowiedniej oferty. Pamiętaj, żeby na tym etapie brać pod uwagę wszystkie koszty, nie tylko samą stopę procentową.

Następnie konieczne będzie przygotowanie wszystkich dokumentów. Najważniejszy jest oczywiście wniosek kredytowy. Bank musi jednak sprawdzić zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, dlatego przygotuj dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów. W przypadku kredytów na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych często trzeba też przedstawić biznesplan.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu inwestycyjnego należy złożyć w banku. Pracownicy dokonają stosownych analiz i dostarczą Ci decyzję kredytową. Jeśli będzie pozytywna, pozostanie już tylko ostatni krok: podpisanie umowy.

Gdzie wnioskować o kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej?

Poszukując finansowania, często zadajemy sobie pytanie: bank czy firma pożyczkowa? Jeśli szukasz stricte kredytu inwestycyjnego dla osoby fizycznej, to musisz udać się do banku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają one wyłączność w udzielaniu tego typu finansowania (instytucja pozabankowa może udzielić ci pożyczki inwestycyjnej). To wiąże się zwykle z korzystnymi warunkami finansowymi, ale często trzeba też spełnić więcej wymagań (np. wyższa zdolność kredytowa). W firmie pożyczkowej progi są niższe, jednak z tego powodu koszty zobowiązań zaciąganych w firmach pożyczkowych mogą znacznie przewyższać oferty bankowe.

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – korzyści

Zastanawiasz się, czy warto realizować cele rozwojowe za pośrednictwem kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych? Warunki, które zaoferuje Ci bank, często będą wyznacznikiem opłacalności. Pamiętaj, że taki kredyt pozwala prowadzić działania rozwojowe bez angażowania własnego kapitału. To chroni firmę przed ryzykiem utraty płynności finansowej. Umożliwia też inwestowanie osobom, które obecnie nie posiadają wolnych środków.

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej – podsumowanie

Kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej oferowany jest przez wiele działających w Polsce banków. To oferta skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą modernizować i rozwijać swoje firmy. Finansowanie zawsze wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, dlatego bierz pod uwagę RRSO i wszystkie dodatkowe wydatki. Pamiętaj też, że nawet jeśli teraz wydatki związane z finansowaniem przekraczają zyski z inwestycji, to w przyszłości mogą się zwrócić – jeśli tylko opracujesz przemyślany plan inwestycji.