Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Harmonogram spłaty kredytu – co warto o nim wiedzieć?

Harmonogram spłaty kredytu – co warto o nim wiedzieć?

29.03.2023
AvatarPaulina Przybysz
harmonogram-splaty-kredytu-co-warto-o-nim-wiedziec
Avatar

Harmonogram spłaty kredytu to dokument, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia kredytobiorcy. Zawiera on bowiem wiele istotnych informacji na temat tego, jaka będzie wysokość poszczególnych rat, do kiedy należy je spłacić i jaka będzie kwota zadłużenia po kolejnych ratach. Co jeszcze warto wiedzieć na temat harmonogramu spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu – czym jest?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym dokładnie jest harmonogram spłaty kredytu. Otóż jest to dokument, który jest przygotowywany indywidualnie dla każdego kredytobiorcy. Harmonogram zawiera szereg bardzo ważnych informacji, dotyczących tego, w jaki sposób będzie wyglądała spłata kredytu. Chodzi tu przede wszystkim o wysokość comiesięcznych rat. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala kredytobiorcy na zaplanowanie wydatków w kolejnych miesiącach. 

Dodatkowo w harmonogramie można znaleźć informacje na temat tego, co składa się na poszczególne raty, do kiedy należy je spłacić oraz jaka będzie kwota zadłużenia w każdym kolejnym miesiącu. To, jak dokładnie wygląda harmonogram spłaty kredytu gotówkowego czy hipotecznego, zależy oczywiście od konkretnego banku. Z reguły jednak informacje, które znajdują się w dokumencie, są do siebie podobne.

Harmonogram spłaty kredytu wzór – co znajduje się w dokumencie?

Planujesz wzięcie kredytu i zastanawiasz się, co dokładnie będzie znajdowało się w harmonogramie? Najczęściej w dokumencie pojawiają się następujące informacje:

  • rodzaj kredytu, na jaki się zdecydowałeś – na przykład hipoteczny lub gotówkowy, 
  • wysokość oprocentowania – ma ona duży wpływ na to, jaka będzie wysokość rat, 
  • całkowity koszt kredytu – czyli kwota, którą musisz spłacić, wraz ze wszystkimi kosztami kredytu, 
  • termin spłaty – chodzi tutaj zarówno o terminy spłaty poszczególnych rat, jak i całej kwoty kredytu, 
  • wysokość poszczególnych rat – to ważna informacja, ponieważ dzięki niej wiesz, jaką kwotę przelewać na konto banku w każdym kolejnym miesiącu
  • kwota pozostała do spłaty – czyli kwota zadłużenia po spłaceniu każdej kolejnej raty.

Jak widać, harmonogram spłaty kredytu zawiera wiele istotnych informacji, które są niezbędne do sprawnej i terminowej spłaty zobowiązania finansowego, zaciągniętego w banku. Wiedząc już, jak wygląda wzór harmonogramu spłaty kredytu, możesz go z łatwością odnaleźć w dokumentach kredytowych otrzymanych od banku.

Masz problem z nadmiernym zadłużeniem i musisz wybierać, którą ratę spłacić w danym miesiącu?

Nie pozwól na kolejne opóźnienia w spłacie i nie generuj dodatkowych kosztów w postaci odsetek. 

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu znacząco obniżysz miesięczną ratę, tak aby spłata zadłużenia już nigdy nie stanowiła problemu.

Wyślij wniosek!

Wyślij wniosek

Harmonogram spłaty kredytu online – komu przysługuje?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy w przypadku kredytów online również otrzymuje się harmonogram spłaty kredytu gotówkowego/hipotecznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy bank ma obowiązek dostarczenia harmonogramu spłaty kredytu – niezależnie od tego, czy dotyczy to kredytu hipotecznego, gotówkowego, czy jakiegokolwiek innego. To bardzo ważna informacja dla wszystkich kredytobiorców. 

Jeśli nie otrzymałeś takiego harmonogramu, koniecznie sprawdź swoją aplikację bankową – może bowiem okazać się, że dokument został wygenerowany automatycznie. Jeżeli nie – lub nie możesz go odnaleźć – skontaktuj się z bankiem. Prawdopodobnie w krótkim czasie otrzymasz taki dokument, dzięki któremu uzyskasz szereg informacji na temat tego, jak będzie wyglądała spłata zaciągniętego przez Ciebie kredytu.

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu – kiedy może nastąpić?

Czy może nastąpić zmiana harmonogramu spłaty kredytu, skoro umowa została już podpisana? W przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych harmonogram może ulec zmianom. Dotyczy to zarówno wysokości rat, jak i innych kwestii, które znalazły się w dokumencie. W jakich konkretnie przypadkach mogą nastąpić zmiany w harmonogramie spłaty kredytu? Poniżej przedstawiamy wszelkie możliwości wpływające na zmianę przykładowego harmonogramu spłaty kredytu.

Nadpłacenie kredytu

Jednym z najczęściej występujących przypadków, w których dochodzi do zmian w harmonogramie, jest nadpłata kredytu. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na szybszą spłatę zobowiązania – w całości lub częściowo. Jeśli kwota kredytu zostanie nadpłacona – czyli kredytobiorca wpłaci na konto banku większą kwotę, aniżeli wynika to z harmonogramu – informacje na temat tego, w jaki sposób będzie wyglądała dalsza spłata kredytu, ulegną weryfikacji. Wynika to z faktu, że zmieni się całkowita kwota do spłaty. 

Zmiana stóp procentowych i wysokości wskaźnika WIBOR

Zarówno stopy procentowe, jak i wskaźnik WIBOR, mają istotny wpływ na wysokość comiesięcznych rat. Wszelkie zmiany wpływają na to, czy kredytobiorcy będą musieli płacić mniej, czy też więcej. Oczywiście wiele zależy tutaj od zapisów, które znajdują się w umowie kredytowej. Jeżeli jednak raty uzależnione są od wysokości stóp procentowych czy WIBOR, wszelkie zmiany w zakresie tych wskaźników przełożą się na zmiany w harmonogramie spłaty kredytu.

Inne przyczyny

Wśród innych czynników, które mogą spowodować zmiany w harmonogramie spłaty kredytu, wymienić należy wakacje kredytowe, czyli rozwiązanie, z którego korzysta obecnie wielu kredytobiorców. Inną przyczyną może być karencja w spłacie kredytu. W takim przypadku należy jednak uwzględnić to, że odroczona zostanie jedynie spłata części kapitałowej kredytu, a część odsetkowa w dalszym ciągu będzie musiała być spłacana. 

Zmianę w harmonogramie może również spowodować sytuacja, kiedy nastąpi zmiana w systemie spłaty rat – na przykład, gdy kredytobiorca zechce przejść z rat równych na malejące. W takim przypadku należy oczywiście złożyć odpowiedni wniosek. 

Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty kredytu

Przez cały okres kredytowania kredytobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zmiany w harmonogramie spłaty rat. Można wnioskować między innymi o zmianę okresu kredytowania (przez jego skrócenie lub wydłużenie), o zmianę dnia spłaty rat (na przykład z 5. na 10. dzień miesiąca) czy o zmianę współkredytobiorcy. 

Oczywiście bank ma prawo do weryfikacji w przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu lub współkredytobiorcy. Jeśli jednak wniosek dotyczy zmiany dnia spłaty rat, kredytobiorca prawdopodobnie otrzyma odpowiedź pozytywną. Nie jest to bowiem tak istotna zmiana. 

Aby złożyć wniosek o zmianę w harmonogramie, na ogół należy wypełnić specjalny dokument. Wzory takich dokumentów z reguły udostępniane są na stronach internetowych banków, a w razie potrzeby można skontaktować się z bankiem bezpośrednio. We wniosku należy uwzględnić zarówno wszystkich dane, jak i informacje dotyczące samego kredytu. Warto również zadbać o odpowiednią argumentację – tak, aby bank nie miał wątpliwości, że wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczywiście jest uzasadnione.

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowania. Od znalezienia dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej, poprzez złożenie wniosku, negocjacje z instytucją finansową i pozyskanie indywidualnych warunków zobowiązania, aż do podpisania umowy kredytowej.

Pozyskaj finansowanie przy minimum formalności i bez stresu!

Skontaktuj się z doradcą!

Wyślij wniosek

Jak wyliczyć harmonogram spłaty kredytu?

Wielu kredytobiorców zastanawia się nad tym, w jaki sposób będzie wyglądała spłata zobowiązania. Jaka będzie wysokość rat? Co będzie składało się na poszczególne raty? Tego typu pytania pojawiają się szczególnie w przypadku długoterminowych zobowiązań – choć nie tylko. Jak wyliczyć harmonogram spłaty kredytu?

Z pewnością nie warto próbować samodzielnie liczyć, jaka będzie wysokość rat. O wiele lepiej bazować na stworzonych przez bank harmonogramie, ponieważ zawarte w nim informacje są pewne i rzetelne. Przy obliczaniu wysokości rat uwzględniane jest wiele czynników, takich jak wspomniane wcześniej oprocentowanie, wskaźnik WIBOR, stopy procentowe, okres spłaty i wiele innych. Nie ma zatem wątpliwości, że samodzielne wyliczenie harmonogramu spłaty rat byłoby bardzo problematyczne.

Harmonogram spłaty kredytu – podsumowanie

Wiesz już, czym jest harmonogram spłaty rat kredytu i jakie informacje są w nim zawarte, jak wyliczyć harmonogram spłaty kredytu oraz czy możliwa jest jego zmiana. Nie ma wątpliwości co do tego, że dokument ten jest równie istotny, co umowa kredytowa. Zawiera on bowiem wiele niezwykle istotnych informacji, dotyczących tego, jak będzie wyglądała spłata kredytu. Warto więc regularnie korzystać z przykładowego harmonogramu spłaty kredytu, który wręczył nam bank – i przede wszystkim stosować się do wskazanych w nim terminów. Plan spłaty zadłużenia pozwoli bezpiecznie się go pozbyć.