Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Kredyty dla nowych firm

Kredyty dla nowych firm

14.11.2023
AvatarPaulina Przybysz
upadlosc banku a kredyt
Avatar

Kredyty dla nowych firm pozwalają szybko i skutecznie wystartować z własną działalnością, nawet, jeśli nie posiadasz dużej ilości własnych funduszy. Dzięki wsparciu eksperta  błyskawicznie uzyskasz potrzebną kwotę i rozłożysz spłatę na optymalny okres, uzyskując w ten sposób niskie, dopasowane do możliwości firmy raty!

Kredyty dla nowych firm pozwoli na pokrycie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – zarówno tych bieżących, jak i inwestycji niezbędnych do rozwoju działalności.

Wiele produktów finansowych popularnych wśród przedsiębiorców posiada wymagania związane ze stażem firmy. W związku z tym na samym początku działalności są one w dużej mierze niedostępne. Jest to o tyle problematyczne, że skuteczne wystartowanie z własną firmą wymaga z reguły niemałych funduszy. Kredyt dla nowych firm powstał jako odpowiedź na tego typu problem.

Kredyt na otwarcie firmy jest zobowiązaniem dedykowanym właśnie początkującym przedsiębiorcom, w związku z czym zdecydowanie łatwiej jest im go otrzymać. Umożliwia uzyskanie dodatkowych funduszy na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością.

W jakich bankach dostępny jest kredyt na start?

Oferty banków stosunkowo często się zmieniają. Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2019 roku, a w 2022 może znacząco się różnić.

Poszczególne produkty finansowe są wycofywane, inne dodawane, część zaś ulega modyfikacjom. Informacje na temat tego, w którym banku można otrzymać kredyt dla firm na start w związku z tym szybko się dezaktualizują.

Przy tym trzeba zaznaczyć, że kredyt na biznes nie jest kredytem niszowym i jest na niego spore zapotrzebowanie, w związku z czym na przestrzeni lat oferowały go różne banki, chociaż poszczególne oferty mogły się między sobą dość znacząco różnić.

Kredyt na założenie firmy a zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie spłaty kredytu daje bankowi większą pewność, że odzyska on swoją należność, nawet w przypadku, gdy firma znajdzie się w trudniejszej sytuacji finansowej. W związku z tym kredyty dla nowych firm, które z zasady wiążą się ze sporym ryzykiem dla kredytodawców, mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

Może to być przykładowo ubezpieczenie spłaty zobowiązania bądź zabezpieczenie rzeczowe (np. hipoteka), jeśli firma posiada jakąś ruchomość lub nieruchomość, która mogłaby zostać do tego celu wykorzystana. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że w niektórych przypadkach kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń jest możliwy. Wiele zależy tutaj między innymi od branży i tego, jaką kwotę firma chce pożyczyć.

Kredyt na start – co można finansować?

Kredyt na start może posłużyć do sfinansowania bardzo różnorodnych wydatków, w zależności od aktualnych potrzeb danej firmy. Najważniejsze, aby były to wydatki faktycznie związane z prowadzoną działalnością. Wśród najczęściej spotykanych zastosowań można wymienić:

  • zatowarowanie sklepu
  • opłacanie podatków, rachunków i składek
  • zakup półproduktów.

Dostępnych możliwości jest wiele i tylko od specyfiki danej firmy i jej aktualnych potrzeb zależy, jak w praktyce zostaną wykorzystane przyznane środki.

Kredyt dla nowych firm na start – dla kogo?

Zwykle kredyty dla nowych firm charakteryzuje się dużą uniwersalnością, to jest nie ma wielu ograniczeń związanych chociażby z branżą czy zasięgiem działalności (ogólnokrajowy, lokalny, międzynarodowy). Oferowany jest nie tylko dla typowych jednoosobowych działalności gospodarczych – z niektórych ofert mogą skorzystać także start-upy.

Kredyt na start firmy – warunki

Kredyty dla nowych firm wiążą się z nieco innymi warunkami niż wiele innych zobowiązań firmowych, z racji na fakt, że dochody, historia kredytowa czy staż firmy mogą być brane pod uwagę tylko w ograniczonym stopniu.

Bank może na przykład wymagać, aby przedsiębiorca zakładający firmę i chcący pozyskać na ten cel finansowanie miał już doświadczenie w danej branży, czyli żeby przykładowo wcześniej zajmował się podobnymi usługami w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Kredyt na start firmy a ocena zdolności kredytowej

Ocena zdolności kredytowej to nieodłączny element procesu rozpatrywania przez bank wniosku o kredyt, czy to firmowy, czy dla klientów indywidualnych. Pozwala ona ocenić, czy potencjalnego kredytobiorcę będzie stać na spłacanie rat w terminie. Jeśli jednak chcemy zaciągnąć kredyt dla nowych firm, pojawia się w tym zakresie problem.

 

Przy obliczaniu zdolności kredytowej banki bazują zwykle na danych historycznych związanych z dochodami firmy i jej terminowością w spłacie dotychczasowych zobowiązań. W przypadku nowych firm takich danych jeszcze nie ma, w związku z tym trzeba bazować na ewentualnych przewidywaniach lub stosować poważniejsze zabezpieczenia spłaty zobowiązania niż w przypadku firm dłużej działających na rynku.

Kredyt na start firmy – ile kosztuje?

To, z jakim dokładnie kosztem będzie wiązał się kredyt na otwarcie firmy, zależy od okoliczności. Składają się na niego takie elementy, jak odsetki (zależne od oprocentowania, na które z kolei wpływa marża banku i zmienna stopa procentowa), prowizja za udzielenie kredytu na start oraz różnego typu opłaty dodatkowe.

Decydując się na kredyt na otwarcie firmy, warto mieć te kwestie na uwadze. Na ostateczny koszt zobowiązania wpływa również wysokość kredytu i jego okres spłaty. 

W ten sposób nie będzie trzeba ryzykować, że wybierze się niewłaściwy kredyt dla firm na start i dojdzie do niepotrzebnego przepłacania. Doradca Spłata Pożyczek nie tylko znajdzie najlepszą dostępną w danej chwili (i w okolicznościach, w których znajduje się firma) ofertę kredytu, ale też zajmie się przeprowadzeniem negocjacji z potencjalnym kredytobiorcą.

Jak to zwykle bywa w przypadku wszelkiej maści zobowiązań finansowych, żeby otrzymać kredyt na otwarcie działalności, trzeba najpierw przedstawić potencjalnemu kredytodawcy szereg dokumentów. 

Sytuacja jest jednak o tyle trudna, że nowe firmy nie mogą się jeszcze pochwalić długą historią – brakuje długoterminowych dokumentów księgowych, na których bank mógłby się oprzeć, aby oszacować ryzyko związane z udzieleniem pozytywnej decyzji kredytowej w danym przypadku.

W związku z tym kredyt na rozpoczęcie działalności może wymagać, obok dokumentów rejestrowych, na przykład stworzenia biznesplanu. W takim dokumencie opisywane są plany firmy na przyszłość, które mają doprowadzić do jej długoterminowego sukcesu.

Kredyt na start – czy warto?

Kredyt na założenie firmy jest ciekawym sposobem na sfinansowanie firmowych wydatków, zarówno tych bardziej przyziemnych (zakup półproduktów, wypłata wynagrodzeń), jak i szerzej zakrojonych (inwestycja w potrzebne maszyny, oprogramowanie, pojazdy). 

Przyda się zwłaszcza, jeśli właściciel nie dysponuje dużymi funduszami na start i nie chce zmniejszać poziomu swojej kontroli nad firmą, na przykład poprzez poszukiwanie zewnętrznych inwestorów. Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyróżnia się z reguły relatywnie wysoką maksymalną kwotą i długim okresem spłaty (umożliwiającym uzyskanie niskich rat zobowiązania), dzięki czemu sprawdzi się w wielu różnorodnych przypadkach.

Przedsiębiorcy, zarówno ci początkujący, jak i bardziej doświadczeni, często są osobami bardzo zajętymi. Wartą rozważenia opcją będzie dla nich kredyt dla nowych firm online, który pozwala załatwić wiele formalności związanych z zaciąganym zobowiązaniem na odległość.