Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Pożyczka leasingowa – co to jest?

Pożyczka leasingowa – co to jest?

18.02.2021
AvatarPaulina Przybysz
Pożyczka leasingowa – co to jest?
Avatar

Nikomu nie jest prawdopodobnie obce pojęcie kredytu, a i o leasingu słyszała niewątpliwie znaczna większość Polaków. Za to już termin „pożyczka leasingowa” jest znacznie mniej znana, chociaż powoli zaczyna się to zmieniać. Ten produkt finansowy już od lat rośnie w popularności, dlatego też zdecydowanie warto pochylić się nad tym, co właściwie oznacza ten termin.

W takim razie czym jest pożyczka leasingowa? Czy istnieje tylko pożyczka leasingowa na samochód, czy można ją także zaciągnąć na coś innego? Pożyczka leasingowa a leasing – jakie są podobieństwa, a jakie różnice?

Czym jest pożyczka leasingowa?

Na wstępie odpowiedzmy na pytanie pożyczka leasingowa co to? Pożyczka leasingowa łączy ze sobą cechy zarówno kredytu, jak i leasingu, tworząc unikalny produkt finansowy, który z racji na swoją opłacalność, w pewnych przypadkach zaczyna zyskiwać duże uznanie. Produkt ten nazywa się pożyczką, ale nie znajdziemy go w ofertach ani tradycyjnych banków, ani firm pożyczkowych. Pożyczek leasingowych udzielają firmy leasingowe (chociaż oczywiście nie wszystkie). Dlaczego w ogóle taki produkt powstał? Wynikało to z trudności, jakie sprawiało rozliczenie leasingu podczas korzystania z dotacji unijnych. Szybsze i łatwiejsze było rozliczenie zwykłego kredytu, co sprawiało, że leasingodawcy tracili klientów na rzecz banków.,

Pożyczka leasingowa jest rozwiązaniem, które ma na celu połączyć ze sobą kredyt i leasing w produkt, który będzie w takiej sytuacji najbardziej korzystny i będzie najlepszą odpowiedzią na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba jednak wskazać, że obecnie pożyczki leasingowe udziela się nie tylko firmom, które otrzymują dotacje unijne. W wielu branżach są one bardzo opłacalne, nawet jeśli takiej dotacji nie ma. Bardzo istotną cechą charakterystyczną pożyczki leasingowej jest fakt, że właścicielem sfinansowanego za jej pomocą środka trwałego jest od samego początku nie pożyczkodawca, a pożyczkobiorca. Nie ponosi się więc kosztu wykupu sprzętu na własność i nie zachodzi potrzeba przeniesienia własności po zakończeniu okresu spłaty pożyczki.

Pożyczka leasingowa – księgowanie

Pożyczka leasingowa jest co prawda produktem unikatowym, ale oznacza to, że nie stosuje się w jej przypadku sprawdzonych już w innych produktach finansowych rozwiązań. Tak jest zwłaszcza w przypadku jej księgowania, które działa na tej samej zasadzie, co w przypadku tradycyjnego kredytu udzielanego przez bank.

Szukasz idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb finansowania?

Nie wybieraj w ciemno i skorzystaj z wiedzy ekspertów. Postaw na indywidualnie dopasowaną ofertę oraz najtańsze kredyty i pożyczki.

Skontaktuj się z nami

W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć nie całą ratę pożyczki, a jedynie część odsetkową. Ponadto biorąc taką pożyczkę przedsiębiorca może jednorazowo:

 • odliczyć podatek VAT
 • dokonać odpisów amortyzacyjnych.

Tak jak i w przypadku kredytów, nie wystąpi konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jak widać, księgowanie pożyczki leasingowej jest stosunkowo jasne i przejrzyste. Jeśli więc interesuje nas pożyczka leasingowa księgowanie nie jest czymś, co powinno nas od niej odstraszać.

Pożyczka leasingowa – wymagania

Zaciągnięcie pożyczki leasingowej jest znacznie prostsze i szybsze niż zaciągnięcie kredytu w banku. Dzieje się tak, ponieważ tak jak i w przypadku leasingu, tak i pożyczki leasingowej, firmy leasingowe stosują uproszczone procedury weryfikacji klientów, a także są bardziej tolerancyjne wobec chociażby niskiej zdolności kredytowej. Z uwagi na ryzykowną dla pożyczkodawców naturę pożyczek leasingowych niezbędne jest odpowiednie ich zabezpieczenie. W ten sposób możliwe jest szybkie i bezproblemowe udzielanie pożyczek przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat.

Pożyczka leasingowa a zdolność kredytowa

Jak wiadomo, leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczki leasingowej, która zawiera w sobie pewne elementy tradycyjnego kredytu. Nie wszyscy, ale większość pożyczkodawców pożyczek leasingowych wpisuje je do bazy Biura Informacji Kredytowej. Oznacza to, że taki kredyt leasingowy obniża zdolność kredytową pożyczkobiorców. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli planujemy w trakcie spłacania pożyczki leasingowej zaciągać jeszcze inne zobowiązania.

Zabezpieczenie pożyczki leasingowej

Najważniejszym zabezpieczeniem pożyczki leasingowej jest z reguły sam środek, który jest nią finansowany, a konkretnie zastaw rejestrowy na nim, ale czasami stosuje się dodatkowo również inne rodzaje zabezpieczeń. Zwłaszcza, jeśli chodzi o dużą kwotę lub gdy zdolność kredytowa klienta jest niesatysfakcjonująca. Spotkać się można także z następującymi sposobami zabezpieczenia pożyczki leasingowej:

 • weksel
 • cesja z ubezpieczenia
 • cesja z dotacji.

Ostatni punkt, jak łatwo można się domyślić, dotyczy wspomnianych już pożyczek leasingowych udzielanych w ramach dotacji unijnych.

Pożyczka leasingowa na samochód i nie tylko

Pożyczka leasingowa na samochód to bardzo popularna opcja, ale trzeba zaznaczyć, że ta forma finansowania dotyczy także wielu innych środków trwałych. Pożyczki leasingowe sprawdzą się między innymi w następujących branża

 • medycznej
 • budowlanej
 • transportowej.

W ramach pożyczki leasingowej można na przykład korzystnie zakupić sprzęt medyczny. Dlaczego? Chodzi tutaj przede wszystkim o podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego jego stawka wynosi 23%, co w przypadku lekarzy, czyli grupy zwolnionej z podatku VAT, jest bardzo nieopłacalne. Zaś jeśli chodzi o leasing finansowy, to co prawda od samego sprzętu konieczna będzie jedynie zapłata 8% VAT, ale dodatkowo kolejne 8% będzie trzeba zapłacić od odsetek.

Ponadto przez cały okres leasingu właścicielem sprzętu będzie nie lekarz, a leasingodawca. Oznacza to więc, że leasing operacyjny czy finansowy, nie sprawdzi się zawsze. Jak to wygląda w przypadku pożyczki leasingowej? Konieczna będzie jedynie zapłata 8% VAT od wartości sprzętu, który już od początku będzie własnością lekarza. Jak widać, w tej sytuacji (a także w wielu innych) to pożyczka leasingowa jest zdecydowanie najkorzystniejsza. Warto wobec tego przyjrzeć się takiemu rozwiązaniu nawet (a wręcz zwłaszcza), jeśli nasze potrzeby są stosunkowo nietypowe.

Pożyczka leasingowa a leasing – podobieństwa i różnice

Do najważniejszych podobieństw między pożyczką leasingową a leasingiem finansowym należą:

 • amortyzacja leżąca po stronie klientów
 • możliwość zaliczenia odsetek w koszty uzyskania przychodu
 • mniejsze wymagania wobec klientów niż w banku.

Jak więc widać, zarówno pożyczkę leasingową, jak i zwykły leasing finansowy księguje się więc stosunkowo podobnie – z jednym dużym wyjątkiem, a jest nim podatek VAT. W tradycyjnym leasingu finansowym podatek nalicza się od odsetek, a następnie spłaca go wraz z ratami bądź za pomocą jednorazowej płatności, w zależności od preferencji leasingodawcy. Jeśli zaś chodzi o pożyczkę leasingową, to, jak już wspomnieliśmy, podatek VAT nalicza się jednorazowo, a nie od odsetek.

Warto także wspomnieć o bardzo popularnym leasingu operacyjnym, który nie pozwala leasingobiorcy na dokonanie odpisów amortyzacyjnych, ale z kolei umożliwia zaliczenie całej raty leasingu w poczet kosztów uzyskania przychodu, a nie jedynie odsetek.

Szacunkowa struktura klientów firm leasingowych - wykres
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branza-leasingowa-hamuje-7715595.html

Inne istotne różnice między tymi sposobami finansowania to:

 • koszt (pożyczka leasingowa jest z reguły tańsza)
 • długość (leasing można zawrzeć na krótszy okres)
 • wymaganie wkładu własnego (wystąpienie konieczności angażowania środków własnych przy pożyczce rzadziej niż przy leasingu)
 • własność środka trwałego (w leasingu – po stronie leasingodawcy, przy pożyczce – po stronie pożyczkobiorcy).

Jak więc widać, pożyczka leasingowa jest często tańszym rozwiązaniem (przede wszystkim z uwagi na wspomniany powyżej sposób naliczania podatku VAT), a przy tym można ją zaciągnąć na znacznie dłuższy czas – nawet do 10 lat, podczas gdy w przypadku leasingu jest to zazwyczaj maksymalnie lat kilka. Zarówno w przypadku pożyczki leasingowej, jak i leasingu, wymagany może (ale nie musi) być wkład własny. Jednak jeśli chodzi o pożyczkę leasingową, to z takim wymaganiem spotkamy się znacznie rzadziej. Bardzo istotna jest także (zwłaszcza w kontekście pozyskiwania dotacji unijnych, ale nie tylko) własność środka trwałego finansowanego jednym z tych dwóch produktów finansowych.

Przez cały okres trwania leasingu, aż do ewentualnego wykupu, przedmiot wciąż jest własnością leasingodawcy i jest leasingobiorcy po prostu udostępniany. Z kolei, jak już wiemy, w pożyczce leasingowej już od samego początku właścicielem finansowanego środka jest klient. Sprawia to, że udzielenie pożyczki leasingowej jest bardziej ryzykowne niż udzielenie leasingu i właśnie z tego powodu wymagane są od klientów dodatkowe zabezpieczenia.

Dlaczego warto wziąć pożyczkę leasingową?

Nie bez powodu z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na zaciąganie pożyczek leasingowych. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić i usystematyzować wymieniane na przestrzeni tego artykułu zalety tego produktu finansowego. Najważniejszymi z nich są:

 • proste i korzystne księgowanie
 • w wielu przypadkach niskie koszty pożyczki
 • mniejsze wymagania wobec klientów niż w bankach.

Chociaż pożyczka leasingowa zyskuje na popularności, wciąż znana jest węższemu gronu osób niż chociażby tradycyjny kredyt czy leasing. Każda sytuacja jest nieco inna, dlatego najrozsądniej jest porównać wszystkie te formy finansowania, zweryfikować wszystkie zalety i wady pożyczki leasingowej oraz innych dostępnych w danej sytuacji opcji i dopiero wtedy wybrać tą, której specyfika najlepiej pasuje do naszych okoliczności.

Pożyczka leasingowa – podsumowanie

Połączenie kredytu z leasingiem to ciekawy pomysł, któremu na przestrzeni lat udało się znacząco rozwinąć. Dzięki temu stał się on atrakcyjny nie tylko dla firm korzystających z dotacji, co było pierwotnym założeniem, ale także dla wielu innych przedsiębiorców. Pożyczka leasingowa jest często pomijana i się o niej zapomina, a w wielu przypadkach może się okazać, że to właśnie ona będzie najbardziej korzystna, czy to pod względem czysto finansowym (sposób rozliczania podatku, rata pożyczki, okres kredytowania), czy innym (na przykład pod względem szybkości rozpatrywania wniosku, kiedy zależy nam na czasie).

Dlatego też zdecydowanie warto dokonać obliczeń w zakresie tego, czy właśnie dla nas będzie ona opłacalnym wyjściem. Pożyczkami leasingowymi powinni się zainteresować przede wszystkim ci, którzy cenią sobie elastyczność w spłacie zobowiązania. Pożyczkę leasingową zaciągnąć można na bardzo różnorodne okresy (od kilku miesięcy do nawet 8 lat), a w gestii klienta leży wybór rodzaju rat: można zdecydować się na tradycyjne raty równe, ale także chociażby raty malejące. Do tego wiele firm leasingowych pozwala na zmodyfikowanie harmonogramu spłaty już po jej rozpoczęciu, jeśli zajdzie taka potrzeba.