Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Poręczyciel kredytu co powinieneś wiedzieć

Poręczyciel kredytu co powinieneś wiedzieć

08.04.2021
AvatarPaulina Przybysz
Poręczyciel kredytu co powinieneś wiedzieć
Avatar

Wiele osób rezygnuje ze składania wniosku o kredyt w banku twierdząc, że nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej. Owszem proces kredytowania w banku jest bardziej wymagający i czasochłonny aniżeli starania o pożyczkę w instytucji pozabankowej, jednakże dzięki temu możemy liczyć na dużo korzystniejsze warunki, a tym samym niższą cenę. Dlatego zanim tak szybko zrezygnujemy z finansowania w banku powinniśmy dokładnie przeanalizować swoją zdolność kredytową, a także sprawdzić jakie mamy możliwości na to, aby skutecznie ją zwiększyć.

Jak pokazuje Nasze doświadczenie wiele osób nie tylko nie wie co zrobić aby poprawić swój obraz w oczach banku, a wręcz nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ogóle jest to możliwe. W niniejszym artykule chcielibyśmy więc przedstawić jeden ze skuteczniejszych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, jakim jest poręczyciel kredytu.

Zanim powiemy kto i w jaki sposób może zostać poręczycielem kredytu, a tym samy przyczynić się do zwiększenia Naszej zdolności kredytowej, odpowiedzmy na pytanie czym w ogóle jest poręczenie kredytu. Na pomoc przychodzi nam sam ustawodawca. Zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Mówiąc bardziej potocznie, poręczenie to zobowiązanie osoby trzeciej do uregulowania zobowiązania w zamian za dłużnika w momencie jego niewypłacalności. Zawierane jest w formie odrębnej umowy pomiędzy bankiem, a poręczycielem. Co to oznacza w praktyce?

Kredyt z dodatkowym zabezpieczeniem pomoże Ci znacząco obniżyć jego koszt.

Popraw swój obraz w oczach banku z pomocą doradcy Spłaty Pożyczek wybierając kredyt z poręczycielem

Skontaktuj się z nami

Poręczyciel kredytu i korzyści dla banku

Z perspektywy banku, poręczyciel kredytu to przede wszystkim dodatkowe zabezpieczenie. W standardowej sytuacji, gdy za zobowiązanie odpowiadamy jedynie swoimi zarobkami, w przypadku utraty źródła dochodu, nie mamy także z czego spłacić swoich długów. W momencie gdy zawierając umowę kredytu, jako zabezpieczenie dołączony został poręczyciel kredytu, w chwili utraty źródła dochodu i zaprzestania spłaty rat, bank „sięga do kieszeni” poręczyciela kredytu. Kiedy dłużnik z jakiś powodów nie spłaca rat w całości bądź w ogóle zaprzestał spłaty, bank w przypadku niemożności wyegzekwowania należności z majątku dłużnika, zwraca się do poręczyciela. WAŻNE! Decydując się na poręczenie kredytu warto pamiętać także o swoich prawach. Jednym z nich jest dopilnowanie aby umowa poręczenia była tak skonstruowana, że zanim bank sięgnie do Naszego majątku będzie miał obowiązek wykorzystać wszelkie możliwości na ściągniecie należności od kredytobiorcy, w tym pomocne jest np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy. Bank ma bowiem prawo wystąpić do poręczyciela kredytu o spłatę rat w całości za dłużnika, który nie wywiązuje się z zawartej umowy.

Co więcej, poręczyciel kredytu zobowiązany do spłaty należności w całości, ma także obowiązek spłaty odsetek od nieterminowej spłaty. WAŻNE! W momencie ustanawiania poręczenia warto jest zawrzeć postanowienie odnośnie obowiązku poinformowania przez bank poręczyciela, o fakcie, że dłużnik uchyla się od spłaty rat i mimo nawiązania z nim kontaktu, w dalszym ciągu zalega ze spłatą. Dobrze jest także określić w jakim stopniu poręczyciel kredytu jest odpowiedzialny za dług – jeśli tego nie zrobimy, odpowiadamy za cały dług wraz z odsetkami. Można więc powiedzieć, że bank ma podwójne zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania. Znacząco obniża dzięki temu ryzyko kredytowania, bowiem ma nie tylko jedną osobę ale aż dwie, od których może żądać spłaty należności.

Poręczyciel wg liczby poręczonych kredytów wykres
Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/346015/w-ciagu-ostatnich-trzech-lat-o-ponad-polowe-zmniejszyla-sie-liczba-poreczycieli

Jak poręczyciel kredytu wpływa na Naszą zdolność kredytową

Z kolei dla potencjalnego kredytobiorcy, dołączenie do kredytu poręczyciela kredytu to znaczące zwiększenie zdolności kredytowej, czyli także większe szanse na otrzymanie finansowania w banku, a także uzyskanie dużo lepszych warunków kredytowania. Dzięki poręczycielowi kredytu osoby, które do tej pory nie miały szansy na pozyskanie finansowania w banku, ze względu na zbyt niską zdolność kredytową, mogą starać się o kredyt bankowy. Zabezpieczenie na dochodach osoby trzeciej to także możliwość wnioskowania o znacznie większe kwoty. Dla przykładu, przypomnijmy sobie dobrze znany kredyt na mieszkanie, na który często decydują się wspólnie małżonkowie bądź partnerzy. W takim momencie zdolność kredytowa to sytuacja finansowa nie jednej, a dwóch osób. Zdolność kredytowa ustalana na podstawie przychodów i wydatków dwóch osób będzie co do zasady dużo korzystniejsza, a tym samym pozwoli wnioskować o znacznie wyższe kwoty kredytu.

Odpowiedzialność za spłatę również spoczywa w tym momencie na dwóch osobach, co sprawia, że ryzyko kredytowe banku jest znacznie niższe. Kiedy o finansowanie starają się dwie osoby, jest nie tylko łatwiej uzyskać pozytywną decyzję banku ale także można starać się o dużo wyższe zobowiązanie. Tak samo działać będzie więc kredyt z poręczycielem, który zwiększa nie tylko Nasze szanse na otrzymanie finansowania ale także na znacznie wyższe kwoty kredytu. Odpowiednie zabezpieczenie to także możliwość negocjowania korzystniejszej ceny. Nie jedna osoba twierdzi, że kredyty są drogie. Jednakże bank ma na celu zarabianie na swoich produktach, więc nie jest to nic dziwnego. Oprócz tego bank patrzy na klienta także z dłuższej perspektywy. Zależy mu na tym aby zatrzymać klienta. Oznacza to, że poza ogólnymi warunkami kredytu, każde finansowanie jest dodatkowo indywidualnie dopasowane do kredytobiorcy. Tym samym na ostateczną cenę kredytu wpływa szereg różnych czynników. W momencie gdy zdecydujemy się skorzystać z ubezpieczenia, dołożyć do kredytu inny produkt z oferty czy też ustanowić dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia kredytu, możemy liczyć na obniżenie ceny finansowania.

Kto może być poręczycielem kredytu?

Tak jak zaznaczyliśmy na wstępie, poręczyciel kredytu ma obowiązek spłaty zadłużenia w sytuacji gdy bank nie może wyegzekwować należności od kredytobiorcy. Decydując się na poręczenie kredytu musimy być świadomi obowiązku jaki na nas ciąży. W ogóle nie odczujemy tego dopóki kredytobiorca spłaca zadłużenie terminowo. Jednakże w momencie braku spłaty rat i niemożności wyegzekwowania długu od kredytobiorcy, to poręczyciel kredytu staje się dla banku dłużnikiem, od którego będzie żądał uregulowania długu wraz z należnymi odsetkami. Można pokusić się o stwierdzenie, że poręczycielem kredytu może zostać każdy kto mógłby starać się o kredyt w banku. Może być to członek naszej rodziny, przyjaciel czy znajomy. Poręczycielem kredytu może jednak zostać także zupełnie obca osoba, która wyrazi swoją zgodę. Znaczenie mają przede wszystkim dochody oraz odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, umożliwiająca zaciągniecie zobowiązania. Pytanie kto może być poręczycielem kredytu to jedno.

Najważniejsza jest jednak świadomość z czym się to wiąże i czy aby na pewno chcemy brać na swoje barki taką odpowiedzialność. Kredyt z poręczeniem to nieoceniona pomoc i korzyść dla kredytobiorcy. Możemy starać się o kredyt, na który nie mielibyśmy szans w pojedynkę. W przypadku poręczyciela kredytu to jedynie zobowiązanie i to nie małe, które nie rzadko może przysporzyć wiele problemów. Co więcej obniża ono zdolność kredytową. Poręczenie kredytu jest bowiem traktowane jak zwykłe zobowiązanie kredytowe mimo, że faktycznie to nie my jesteśmy stroną umowy kredytu.

Jakie dokumenty trzeba zebrać?

Umowa kredytu z poręczeniem to obowiązek zebrania wszelkich niezbędnych dokumentów, które wymagane są w danej placówce przy udzieleniu danego rodzaju zobowiązań. Jedyną różnicą będzie w tym przypadku rodzaj zabezpieczenia, a więc ustanowienie poręczyciela kredytu.

Czujesz, że możesz sobie nie poradzić ze swoją sytuacją finansową?

Skorzystaj z pomocy jednego z doświadczonych ekspertów. Sprawdź i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.

Skontaktuj się z nami

Poręczyciel kredytu zobowiązany jest do podpisania umowy z bankiem, w której zgadza się spłacić zobowiązanie w momencie gdy nie robi tego kredytobiorca. Tak samo jak definicję poręczenia, wszelkie regulacje z nim związane, również reguluje Kodeks cywilny. Decydując się na poręczenie kredytu decydujemy się także na przejście standardowej weryfikacji poprzedzającej udzielenie kredytu. Mimo, iż nie jesteśmy stroną umowy kredytu, a jedynie poręczycielem, zweryfikowana zostanie również nasza zdolność kredytowa, czyli sytuacja finansowa oraz historia kredytowa. Bank musi mieć pewność, że ustanawiane zabezpieczenie będzie skuteczne i poręczyciel kredytu będzie w stanie spłacić zobowiązanie, w momencie gdy uchyla się od tego kredytobiorca. Oznacza to, że również poręczyciel kredytu będzie musiał przedstawić w banku wszelkie dokumenty niezbędne w procesie kredytowania takie jak zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, czy informacja o aktualnie spłacanych zobowiązaniach.

Czy poręczyciel kredytu może odzyskać swoje pieniądze?

Owszem, jest taka szansa. Poręczyciel kredytu może odzyskać swoje pieniądze, jednakże nie jest to prosta droga. Przede wszystkim zacząć należy od tego, że nie zwalnia to poręczyciela od obowiązku spłaty zadłużenia. W tym momencie przedmiotem naszego zainteresowania będzie roszczenie regresowe, zwane inaczej świadczeniem zwrotnym. Polega ono na ubieganiu się o zwrot środków wyłożonych w imieniu innej osoby, na spłatę jej długów. Aby móc to zrobić jednoznaczne jest to z faktem, że wcześniej musieliśmy pokryć czyjeś zobowiązanie. Poręczenie kredytu, które często ma być zwykłą formalnością w praktyce okazuje się źródłem nie małych problemów. Kto bowiem chciałby spłacać nie swoje zobowiązanie? Zanim zdecydujesz się zostać poręczycielem kredytu zastanów się kilkukrotnie czy aby na pewno osoba, której kredyt chcesz poręczyć jest godna zaufania. Pamiętaj także o swoich prawach i zadbaj o to aby umowa poręczenia kredytu była jak najkorzystniejsza dla Ciebie.