Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Jaka jest płaca minimalna 2020?

Jaka jest płaca minimalna 2020?

19.03.2020
AvatarPaulina Przybysz
Jaka jest płaca minimalna w 2020 roku?
Avatar

Wynagrodzenie minimalne funkcjonuje w większości rozwiniętych krajów, w tym między innymi w Polsce. Jego aktualna wysokość, a także wszelkie zmiany w tym zakresie mają realny wpływ na życie wielu polskich obywateli – w grudniu 2018 roku pensję nieprzekraczającą wynagrodzenia minimalnego otrzymywało aż 1,5 miliona Polaków. Wobec tego ile wynosi płaca minimalna brutto netto 2020, a ile wynosi minimalna stawka godzinowa 2020? Jak ma się to do średniego wynagrodzenia?

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Zanim przejdziemy do tego, ile wynosi płaca minimalna 2020, warto uściślić, czym właściwie ona jest. Płaca minimalna to stawka wynagrodzenia za pracę, miesięczna bądź godzinowa, poniżej której nie można legalnie zatrudnić pracownika.

Nawet jeśli podpisana przez obie strony umowa opiewać będzie na sumę niższą niż tak zwana „najniższa krajowa”, to i tak pracownikowi należna będzie równowartość pensji minimalnej. Istnienie bariery najniższej pensji umotywowane jest chęcią ochrony praw pracowników i walki z nieuczciwością i wyzyskiem.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest co roku ustalana przez rząd – na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat za każdym razem miała miejsce choćby minimalna podwyżka względem ustaleń z roku poprzedniego. Ma to na celu dopasowanie kwoty wynagrodzenia do panujących w danej chwili warunków (przede wszystkim inflacji).

Czy pensja minimalna 2020 obowiązuje przy umowie zlecenie?

Miesięczna płaca minimalna 2020 funkcjonuje w odniesieniu do umów o pracę, zaś w przypadku umów zlecenie i samozatrudnienia możemy mówić o minimalnej stawce godzinowej. W przypadku samozatrudnienia są jednak wyjątki, w których takiej stawki się nie stosuje.

Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, w której jedyną zapłatą za wykonywane usługi jest prowizja od wypracowanych zysków. Drugim zaś taka, w której samozatrudniony działa niezależnie, bez określonego miejsca i czasu wykonywania obowiązków. W takim wypadku nie będzie mógł zastosować stawki godzinowej (jednak nie będzie miał również obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy).

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje dla umów o dzieło jako, że dotyczą one efektu działań, a nie czasu poświęconego na ich wykonanie, nie da się więc precyzyjnie obliczyć, za ile godzin musiałaby być wypłacona stawka.

Płaca minimalna brutto netto 2020

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje płaca minimalna w wysokości 2600 złotych brutto w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin, zaś najniższa krajowa netto 2020 wynosi 1920,62 złotych.

Wynagrodzenie minimalne brutto to wysokość pensji przed potrąceniem z niej kosztów składek ZUS (rentowej, emerytalnej, chorobowej i zdrowotnej), a także zaliczek na podatek dochodowy. Płaca minimalna netto to zaś kwota, która rzeczywiście trafia na konto pracownika.

Podana kwota netto dotyczy pracownika powyżej 26 roku życia, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, mającego podstawowe koszty uzyskania przychodu (podwyższone koszty uzyskania przychodu obowiązują, kiedy dana osoba jest zatrudniona w innym mieście niż w tym, w którym mieszka) i uprawnionego do ulgi podatkowej.

Pracownik o takich samych parametrach, ale nieuprawniony do ulgi podatkowej, zarobi w 2020 roku co najmniej 1876,62 złotych miesięcznie netto.

Od sierpnia 2019 roku obowiązuje tak zwany „zerowy PIT dla młodych”, czyli zerowy podatek dochodowy dla osób poniżej 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie umowy:

 • o pracę
 • zlecenie
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • stosunku służbowego.

Ulga obowiązuje do dochodów o wysokości 85 528 złotych w danym roku podatkowym. Nie dotyczy między innymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, a także samozatrudnionych i przedsiębiorców.

Pracownik poniżej 26 roku życia, otrzymujący pensję minimalną, zarobi w związku z tym netto miesięcznie nie 1920,62, a 2041,62 złotych.

Wynagrodzenie minimalne 2020 nie obejmuje:

 • dodatku za pracę w nadgodzinach
 • nagrody jubileuszowej
 • odprawy emerytalnej i odprawy rentowej
 • dodatku stażowego.

Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne 2020 musi być równe bądź przekraczać 2600 złotych brutto już po odliczeniu tych dodatków, nagród i odpraw.

Koszt zatrudnienia pracownika przy pensji minimalnej

Warto pamiętać, że w rzeczywistości koszty, jakie pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracownika, przewyższają samo jego wynagrodzenie brutto.

Przy płacy minimalnej brutto 2600 złotych (netto 1920,62 złotych), koszt zatrudnienia pracownika jest w rzeczywistości znacznie wyższy, bowiem wynosi 3132,48 złotych, a więc 532,48 złotych ponad kwotę brutto. W skład rzeczonych 532,48 złotych wchodzą składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne (253,76 złotych);
 • na ubezpieczenie rentowe (169,00 złotych);
 • na ubezpieczenie wypadkowe (43,42 złotych);
 • na Fundusz Pracy (63,70 złotych);
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2,60 złotych).

Minimalna stawka godzinowa 2020

Minimalna stawka godzinowa za zlecenie w 2020 roku wynosi 17 złotych brutto, czyli 11 złotych netto. Dla porównania, w 2019 roku opiewała ona na kwotę 14,70 złotych.

Jak już wspomniano, stawka ta ma zastosowania do umów zlecenie i samozatrudnienia, jednak nie, do między innymi, umów o dzieło.

Pensja minimalna 2020 – 2023 – o ile wzrośnie?

Według zapowiedzi rządu w latach 2020 – 2023 pensja minimalna ma wzrosnąć aż o 1750 złotych brutto w porównaniu do tego, ile wynosiła w 2019 roku, a więc z 2250 złotych brutto do 4000 złotych brutto.

Pierwszy krok w tym kierunku został poczyniony wraz z rozpoczęciem bieżącego roku – najniższe wynagrodzenie 2020 jest o 15% wyższe od zeszłorocznego, wzrosło bowiem z 2250 do 2600 złotych brutto.

Do ostatnich tak znaczących zmian w wysokości pensji minimalnej doszło w 2008 roku, wraz ze zmianą sytuacji na rynku pracy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze 20 lat temu pensja minimalna wynosiła zaledwie 700 złotych – należy jednak pamiętać, że inna była wtedy faktyczna wartość pieniądza.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Placa-minimalna-w-Polsce-wedlug-PiS-7-wykresow-ktore-warto-zobaczyc-7734936.html

Średnia krajowa 2020

Średnie wynagrodzenie jest w Polsce co roku przedmiotem sporych kontrowersji. Wiele osób uważa je za znacznie zawyżone względem stanu faktycznego, a tym samym twierdzi, że nie reprezentują one wiarygodnie tego, ile rzeczywiście przeciętnie zarabiają Polacy.

Niewątpliwie na wysokość  średniego wynagrodzenia mają spory wpływ zarobki niektórych prezesów, dyrektorów i innych osób piastujących wysokie stanowiska, otrzymujących setki tysięcy, a niekiedy nawet miliony, złotych rocznie. Podnoszony jest argument, że tego typu osób jest niewiele, a niewspółmiernie zawyżają wskaźnik, biorąc pod uwagę, że znacznie, znacznie więcej pracowników zarabia o wiele mniejsze kwoty.

Główny Urząd Statystyczny przedstawia średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami nagród z zysków oraz bez nich) w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym.

W styczniu 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z nagrodami za udział w zysku, wyniosło 5282,80 złotych. Dla porównania, w styczniu 2019 roku wynosiło ono 4931,80 złotych.

W całym 2019 roku średnie wynagrodzenie równało się 5169,06 złotych, a więc więcej, niż w 2018 (4852,29 złotych). Prognozuje się, że w 2020 roku również zanotowany będzie w tej kwestii wzrost.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sektorze przedsiębiorstw zatrudniona jest nawet nie połowa pracujących Polaków, co sprawia, że nie jest to wskaźnik całkowicie miarodajny w odniesieniu do wszystkich pracowników.

Płaca minimalna brutto netto 2020 – podsumowanie

Płaca minimalna brutto netto 2020 jest znacznie wyższa niż ta, która obowiązywała przed rokiem, a w planach są jeszcze większe podwyżki – do nawet 4000 złotych brutto w 2023 roku.

Obecnie najniższe wynagrodzenie 2020 wynosi, w zależności od wieku, kosztów uzyskania przychodu i posiadania ulgi podatkowej, pomiędzy około 1850 a 2050 złotych netto. Pozytywną wiadomością dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia bądź samozatrudnionych jest także fakt, że minimalna stawka godzinowa w tym roku równa jest 17 złotych brutto (11 złotych netto).

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Jest to najniższa, gwarantowana kwota, jaką pracownik musi otrzymać, za wykonaną pracę, w obowiązującym wymiarze czasowym.

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2020 roku?

W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2600 złotych brutto, w co wliczają się składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, a także inne opłaty. W rzeczywistości pracownik nie może „na rękę” otrzymać mniej niż 1920,62 złotych.

Dlaczego istnieje wynagrodzenie minimalne?

Taki mechanizm istnieje w wielu krajach świata, w celu ochrony praw pracowników. Dzięki ustanowieniu stawki minimalnej pracodawca nie ma możliwości wyzyskiwania pracownika, wypłacając mu bardzo niskie wynagrodzenie relatywne do poświęconego czasu i wysiłku, nawet jeśli pracownik się na to zgodzi.

Czy pensja minimalna się zmienia?

W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, płaca minimalna uległa znacznemu zwiększeniu. W 2000 roku stawka minimalna wynosiła 700 złotych brutto, a 20 lat później 1900 złotych brutto więcej. Podwyżki płacy minimalnej wynikają przede wszystkim z inflacji – wraz z upływem czasu, za taką samą kwotę można kupić znacznie mniej.