Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek?

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek?

09.04.2020
AvatarPaulina Przybysz
Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek?
Avatar

Wpadnięcie w długi i spóźnianie się z ich regulowaniem może być wynikiem własnej nieodpowiedzialności i podejmowania złych decyzji, ale też może być kwestią nieprzewidzianego zdarzenia losowego, takiego jak utrata pracy czy choroba.

W takiej sytuacji nie dość, że musimy spłacić pożyczony kapitał i zwykłe odsetki od zobowiązania, to jeszcze naliczane są odsetki karne za brak terminowej płatności. Jednym z rozwiązań, które mogą wtedy uratować nasze finanse, jest umorzenie odsetek. Tylko jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek? W jakich okolicznościach możemy liczyć na to, że zostanie ono zaakceptowane?

Pomożemy Ci pozyskać dodatkową gotówkę na korzystnych warunkach, bez stresu i zbędnych formalności.

Eksperci Spłata Pożyczek wybiorą dla Ciebie najlepszą ofertę kredytu, a następnie przeprowadzą negocjacje z bankiem. Dzięki temu uzyskasz potrzebne środki szybko i na najkorzystniejszych możliwych warunkach.

Wyślij wniosek

Umorzenie odsetek – odsetki są dla wierzyciela głównym zyskiem

Odsetki stanowią dla wierzyciela główny zysk z udzielenia pożyczki bądź kredytu, a więc ich umorzenie oznacza dla niego w pewnym sensie stratę. Możemy mówić o dwóch typach odsetek. Są to odsetki:

  • nominalne
  • za opóźnienie.

Oprocentowanie nominalne pożyczek pozabankowych może wynosić 0%, stosuje się takie rozwiązanie jednak jedynie w przypadku promocji (na przykład dla nowych klientów), aby zachęcić do siebie potencjalnych pożyczkobiorców. W przypadku większości pożyczek oprocentowanie jest znacznie wyższe.

Jeśli wysokość oprocentowania nie została wskazana w umowie, przyjmuje się wysokość ustawową, czyli 5% w stosunku rocznym. Co ważne, aby zapobiec nadużyciom, prawo przewiduje także maksymalną wysokość oprocentowania nominalnego. Wynosi ona dwukrotność ustawowego oprocentowania, w więc 10% w stosunku rocznym.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku odsetek za opóźnienie. Powinny one zostać określone w umowie, jeśli jednak się tak nie stało, obowiązują ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie, które wynoszą 7% w skali roku. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie wynosi dwukrotność ich wysokości ustawowej, czyli 14% w skali roku.

Warto przy tym pamiętać, że oprocentowanie, czy to nominalne, czy za opóźnienie, nie jest jedynym kosztem związanym z kredytem lub pożyczką. Często nie będzie ono nawet kosztem największym, jeśli weźmiemy pod uwagę między innymi opłaty związane z prowizją czy ubezpieczeniem zobowiązania.

Kiedy możliwe jest umorzenie odsetek?

To, czy pożyczkodawca bądź kredytodawca zgodzi się na umorzenie odsetek, zależy jedynie od jego dobrej woli. Wobec tego zdecydowanie powinniśmy zadbać o to, aby dobrze swoją prośbę umotywować. Zgoda na umorzenie odsetek wydawana jest w dwóch przypadkach:

  • kiedy leży to w interesie publicznym
  • kiedy jest to podyktowane ważnym interesem dłużnika.

Pierwszy podpunkt dotyczy sytuacji, w której dłużnik znajduje się w złej sytuacji, a jego głównym źródłem dochodów jest pomoc od państwa (na przykład zasiłek dla bezrobotnych). Umorzenie odsetek jest wtedy w interesie publicznym, ponieważ na ich spłatę musiałyby zostać przeznaczone pieniądze państwowe.

Drugi przypadek ma zastosowanie, kiedy nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązania, nie z powodu własnej nieodpowiedzialności czy chęci uniknięcia swoich obowiązków, ale z uwagi na niezależne od nas okoliczności. Może nimi być poważna choroba lub wypadek, utrata możliwości pracy zarobkowej czy nawet samodzielnej egzystencji, a nawet strata mienia (w wypadku klęski żywiołowej bądź pożaru).

Umarzanie odsetek od kredytu przez bank
Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1113,po-umorzeniu-odsetki-to-nie-przychod.html

Podanie o umorzenie odsetek – jak napisać?

W pierwszej kolejności powinniśmy upewnić się, do kogo właściwie musimy skierować nasze podanie o umorzenie odsetek. Może się bowiem zdarzyć, że obsługą długu zajmuje się już nie instytucja, która kredytu bądź pożyczki nam udzieliła, a firma windykacyjna. W takiej sytuacji to ona będzie upoważniona do podejmowania wszelkich działań związanych z długiem, w tym do umorzenia odsetek, a więc to do niej powinniśmy się w tej sprawie zwrócić. Jak powinna wyglądać prośba o umorzenie odsetek? Nie może w niej zabraknąć takich kluczowych elementów, jak:
  • data, miejscowość;
  • dane dłużnika;
  • wskazanie długu, od którego chcemy, aby umorzone zostały odsetki (najlepiej jest podać numer sprawy bądź numer kredytu lub pożyczki);
  • uzasadnienie wniosku (chorobą, wypadkiem bądź innymi okolicznościami – koniecznie prawdziwymi);
  • dowody potwierdzające wskazane przyczyny problemów ze spłatą należności;
  • podpis wnioskującego.
Wniosek powinien mieć charakter prośby, a więc musimy w nim zaznaczyć, że mamy nadzieję na zrozumienie ze strony wierzyciela, a także, że zależy nam na terminowym spłaceniu długu i sprawę chcemy rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Warto również zobowiązać się do regulowania rat na czas, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć dwa wnioski w jeden i poza prośbą o umorzenie odsetek zawrzeć w nim również pragnienie zmiany warunków spłaty zobowiązania, czyli na przykład wydłużenia okresu spłaty i tym samym zmniejszenia miesięcznych rat. Jeśli interesuje nas podanie o umorzenie odsetek wzór pisma może być pomocny, ale możemy również stworzyć ten dokument całkowicie samodzielnie. Należy tylko uważać, aby nie zapomnieć o żadnym z powyżej wymienionych elementów.

Nie przepłacaj na kredycie. Sfinansuj bieżące potrzeby na atrakcyjnych warunkach.

Z nami korzystne warunki kredytu, wysoka kwota i elastyczny okres spłaty będą w zasięgu Twojej ręki. Wszystko to przy minimum formalności i w krótkim czasie, aby jak najszybciej trafiły do Ciebie niezbędne środki. Przekonaj się sam.

Wyślij wniosek

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie odsetek?

Wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne załączniki (dokumentację medyczną, wypowiedzenie umowy o pracę i inne) wniosek powinniśmy jak najszybciej dostarczyć podmiotowi, który zajmuje się obsługą naszego długu. Może to być wciąż pożyczkodawca lub kredytodawca, ale może to już być firma windykacyjna.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale banku, firmy pożyczkowej bądź firmy windykacyjnej, ale najlepszym rozwiązaniem będzie z reguły wysłanie go na jej adres listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Ciężko stwierdzić, jak długo będziemy musieli czekać, aż wierzyciel się do naszego wniosku ustosunkuje – może to być zaledwie kilka dni, ale bywa też, że na odpowiedź trzeba czekać nawet kilka tygodni.

Jak postępować, jeśli prośba o umorzenie odsetek zostanie odrzucona?

Jak już wspomniano, pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek jest jedynie dobrą wolą wierzyciela. Jeśli wierzyciel pozytywnie rozpatrzy wniosek będzie to dla nas pozytywna informacja. Nie ma on jednak takiego obowiązku, nawet jeśli swoją prośbę bardzo dobrze umotywowaliśmy i potwierdziliśmy wiarygodnymi załącznikami. Co zrobić w takiej sytuacji?

Możemy spróbować ponownie, ale niekoniecznie przyniesie to pożądane rezultaty. Istnieje jednak wiele innych sposobów, na które możemy poradzić sobie z trudnościami w terminowej spłacie długów. Należą do nich:

Jak widać, rozwiązań jest sporo. Powinniśmy w związku z tym dokładnie je porównać i rozważyć, które sprawdzi się najlepiej w naszej konkretnej sytuacji. Umorzenie odsetek jest dla dłużnika bardzo korzystne, ale jeśli się nie powiedzie, nie warto się poddawać, a lepiej zastosować inne podejście.

Prośba o umorzenie odsetek – podsumowanie

Podanie o umorzenie odsetek nic nas nie kosztuje, a potencjalnie możemy dzięki niemu dużo zyskać, tak więc zdecydowanie warto je złożyć, jeśli odczuwamy trudności w terminowej spłacie kredytu bądź pożyczki. Musimy jednak pamiętać o tym, że nasz wierzyciel nie musi odpowiedzieć na nie pozytywnie.

Czym są odsetki?

Odsetki są opłatą, jaką ponosimy na rzecz kredytodawcy w zamian za to, że pożyczyliśmy od niego środki. Można mówić o dwóch rodzajach odsetek: odsetkach nominalnych i za opóźnienie. Te pierwsze naliczane są przez całość okresu spłaty zobowiązania, w zależności od wysokości oprocentowania nominalnego i kwoty kapitału pozostałej do spłaty (odsetki kapitałowe). Odsetki za opóźnienie naliczane są w przypadku braku terminowej płatności zobowiązania.

Co robić, jeśli umorzenie odsetek nie jest możliwe?

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości umorzenia odsetek, wciąż jest kilka rozwiązań, z których można skorzystać, aby poprawić swoją sytuację finansową. Należy do nich restrukturyzacja kredytu (na przykład wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie w związku z tym rat), refinansowanie, a także konsolidacja zobowiązań.

Czy kredytodawca może nie wyrazić zgody na umorzenie odsetek?

Wierzyciel nie ma obowiązku zgodzić się na umorzenie, nawet jeśli przedstawiliśmy przekonujące argumenty. Dlatego też warto zadbać o to, aby jak najlepiej uzasadnić swój wniosek (na przykład wskazać problemy zdrowotne i poprzeć je dokumentacją medyczną), a także przygotować plan na wypadek, gdyby miała miejsce odmowa.