Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Co to jest kredyt gospodarczy?

Co to jest kredyt gospodarczy?

12.03.2021
AvatarPaulina Przybysz
Co to jest kredyt gospodarczy?
Avatar

W bankowości i szeroko pojętych finansach operuje się ogromną ilością specjalistycznych pojęć, a spora część z nich może być dla osób niezwiązanych z tym sektorem niejasna. Większość osób niewątpliwie zaznajomiona jest z takimi terminami jak kredyt hipoteczny czy chwilówka, ale już zmieszanie może wywołać znacznie rzadziej spotykana fraza „kredyt gospodarczy”. Wobec tego czym jest kredyt gospodarczy? Kto go udziela i jakie są jego rodzaje?

Czym jest kredyt gospodarczy?

Pojęcie kredytu gospodarczego jest stosunkowo rzadko spotykane i można je różnie interpretować, jednak najczęściej oznacza po prostu kredyt dla przedsiębiorców, który przeznaczony jest na wydatki związane z działaniem lub rozwojem firmy. Zdecydowana większość firm znajdzie się prawdopodobnie w którymś momencie swojego istnienia w sytuacji, kiedy potrzebne będzie zaciągnięcie kredytu lub innego rodzaju zobowiązania (na przykład pożyczki pozabankowej).

Nie musi to nawet koniecznie oznaczać problemów finansowych – często pożyczenie środków od banku czy firmy pożyczkowej może być po prostu najwygodniejszym rozwiązaniem w danej sytuacji. Warto wskazać, że mikroprzedsiębiorcy mają także możliwość finansowania swojej działalności nie tylko z kredytów dla firm, ale także z kredytów dla osób prywatnych i często z tej możliwości korzystają.

Rodzaje kredytów gospodarczych

Rodzaje kredytów gospodarczych są bardzo zróżnicowane, tak, aby każdy przedsiębiorca mógł znaleźć najbardziej odpowiednie dla swojej sytuacji rozwiązanie. Do najpopularniejszych rodzajów kredytów gospodarczych należą:

Spotkać się można także z wieloma innymi mniej popularnymi (co nie oznacza jednak od razu, że nieopłacalnymi) rodzajami kredytów, na przykład kredytem pomostowym. Jest to bardzo specyficzny rodzaj kredytu, którego udziela się przedsiębiorcom, którym przyznano już unijną dotację. Ma on za zadanie umożliwić im funkcjonowanie do momentu faktycznego otrzymania rzeczonej dotacji.

Przenikanie się finansowania prywatnego i firmowego polskich przedsiębiorców
Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/398961/wykres-dnia-bik-13-sierpnia-2018-r

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to kredyt gospodarczy, za pomocą którego można finansować bieżącą działalność firmy. W praktyce oznacza to, że z uzyskanych z jego tytułu środków można między innymi:

  • wypłacić wynagrodzenia pracownikom
  • uregulować należności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
  • zakupić niezbędne surowce i materiały.

Ten rodzaj kredytu szczególnie sprawdza się w sytuacji, w której firma doświadcza przejściowych problemów finansowych i potrzebuje funduszy, aby nie musieć wstrzymywać swojej działalności i móc dalej normalnie funkcjonować. Kredyt obrotowy jest stosunkowo krótkoterminowy – z reguły udziela się go na rok lub ewentualnie 2-3 lata.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to bardzo wygodna i elastyczna forma finansowania, która pozwala przede wszystkim zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Jak sama nazwa wskazuje, taki kredyt udzielany jest w formie limitu dostępnego do wykorzystania na rachunku bankowym firmy. Dopóki na koncie znajdują się poza limitem także nasze własne środki, można powiedzieć, że kredyt jest nieaktywny. Nie są za niego naliczane żadne odsetki.

Sytuacja zmienia się dopiero w momencie, kiedy spróbujemy wykonać transakcję bądź wysłać przelew, ale nie posiadamy odpowiedniej ilości własnych środków. W takim przypadku pieniądze czerpane są z przyznanego nam limitu i zaczynają naliczać się odsetki.

Co ważne, odsetki naliczają się jedynie od wykorzystanej części limitu, a nie jego całości. Następnie kiedy wpłacimy środki na konto lub otrzymamy przelew przychodzący, nowe fundusze automatycznie zostaną wykorzystane na spłatę wykorzystanego limitu. W trakcie trwania kredytu w rachunku bieżącym (zwykle jest to 1 rok z możliwością przedłużenia) limit można wykorzystać i spłacić dowolną ilość razy.

Warto wskazać, że całkowicie uzupełnić limit musimy dopiero wraz z zakończeniem kredytu, jednak warto to robić jak najszybciej po jego wykorzystaniu, aby nie naliczyły się duże odsetki. Jeśli nie mamy takiej potrzeby, to nie musimy przez cały okres trwania kredytu korzystać z przyznanego nam limitu ani razu. Warto wobec tego zainteresować się tym rodzajem kredytu nawet, jeśli obecnie firma nie ma problemów finansowych i nie potrzebuje dodatkowych funduszy. Dzięki posiadaniu niewykorzystanego limitu na koncie w razie nagłej potrzeby potrzebne fundusze będą w zasięgu ręki i nie będzie już trzeba zajmować się formalnościami oraz martwić się potencjalnym otrzymaniem decyzji odmownej.

Kredyt inwestycyjny

Jak wiadomo, inwestycje są kluczowe dla rozwoju każdego biznesu. Niestety, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, często przekraczają one ich możliwości finansowe. Dlatego też inny bardzo popularny kredyt gospodarczy to kredyt inwestycyjny. Za jego pomocą można między innymi:

  • zakupić grunty lub nieruchomości
  • unowocześnić lub zakupić pojazdy i maszyny
  • wprowadzić innowacje (np. w zakresie produkcji).

Trzeba przy tym podkreślić, że banki będą wymagały od osób wnioskujących o otrzymanie kredytu inwestycyjnego przygotowania dokładnego planu inwestycji. Ponadto później kredytobiorca będzie kontrolowany pod względem tego, czy rzeczywiście wydał otrzymane środki na to, co wskazał we wniosku o kredyt. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich rodzajów kredytów, ten kredyt gospodarczy jest z reguły długoterminowy (chociaż zdarzają się także krótkoterminowe kredyty inwestycyjne) i może być udzielany na kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet na kilkadziesiąt lat.

Kredyt gospodarczy – warunki

Otrzymanie kredytu gospodarczego jest z reguły nieco trudniejsze niż otrzymanie zwykłego kredytu dla osób fizycznych. Jest tak dlatego, że banki nie chcą ryzykować i udzielać kredytów potencjalnie niewypłacalnym firmom.

Nasi specjaliści wynegocjują korzystny kredyt dla przedsiębiorców

Dodatkowe środki na wydatki związane z działaniem lub rozwojem firmy pozwolą wprowadzić ją na nowe tory.

Skontaktuj się z nami

Na otrzymanie kredytu w banku liczyć mogą jedynie firmy, które istnieją już co najmniej od 12 miesięcy. Ponadto dla banku istotne są także takie czynniki, jak obroty firmy i to, czy opłaca ona terminowo składki do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wobec tego podczas składania wniosku o kredyt przydatne mogą być takie dokumenty, jak:

  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym
  • wyciąg z konta bankowego firmy
  • faktury.

Który kredyt gospodarczy wybrać?

Po zapoznaniu się z wymienionymi powyżej rodzajami kredytów gospodarczych może pojawić się pytanie – który kredyt wybrać? Kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym, czy może inwestycyjny? Każdy z tych rodzajów zobowiązań najlepiej sprawdzi się w odmiennej sytuacji. Kredyt obrotowy to ciekawe rozwiązanie w razie przejściowych problemów, kredyt w rachunku bieżącym może być formą ubezpieczenia na wypadek nagłej potrzeby dodatkowej gotówki, a kredyt inwestycyjny pozwoli firmie się rozwinąć. Niezależnie od tego, na jaki kredyt się zdecydujemy, powinniśmy upewnić się, że korzystamy z najbardziej opłacalnej oferty, a także dokładnie przeczytać umowę kredytową przed jej podpisaniem.

Kredyt gospodarczy – podsumowanie

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym jest kredyt gospodarczy i jakie są jego rodzaje. Nawet, jeśli obecnie firma nie ma problemów finansowych i pożyczka nie jest potrzebna, w każdej chwili może się to zmienić i konieczne będzie finansowanie zewnętrzne. Ponadto nie każdy rodzaj kredytu zaciąga się z powodu problemów finansowych – przykładem może być chociażby finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie jest rzadkością, że bank udziela kredyt inwestycyjny, firmie o bardzo dobrej kondycji finansowej.