Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Upadłość banku a kredyt – co należy wiedzieć o tej sytuacji?

Upadłość banku a kredyt – co należy wiedzieć o tej sytuacji?

23.09.2023
AvatarPaulina Przybysz
upadlosc banku a kredyt
Avatar

Omawiając kwestie kredytów, skupiamy się na tym, co związane z kredytobiorcą. Jaka jest jego sytuacja finansowa, czy ma stałą pracę, czy będzie w stanie spłacać kredyt. Mało uwagi poświęcamy w tym wszystkim kredytodawcy. Nie zastanawiamy się nad tym, że po jego stronie też mogą wystąpić trudności. W ostatecznych sytuacjach może dojść nawet do upadłości banku. A kredyt – co dalej z jego spłatą?

Upadłość banku a kredyt gotówkowy – co teraz?

Co z kredytem, gdy bank upada? Początkowo może się wydawać, że to idealna sytuacja. Nie jest jednak tak, że zawarte umowy wygasają przez upadłość banku. A spłata kredytu? Ta kwestia pozostaje bez zmian. Kredytobiorca ze swojej strony nadal musi spełniać zobowiązania wynikające z umowy kredytowej. Zapisane są w niej jednak także obowiązki kredytodawcy. Powyższe mogą przejść na bank przejmujący lub syndyka. Ten może jednak również sprzedać portfel kredytowy upadłego banku. W każdym przypadku instytucja, która przejęła zobowiązania kredytowe danego klienta, ma obowiązek go o tym poinformować. Krótko mówiąc: co z kredytem, jeśli bank upadnie? Dla kredytobiorcy właściwie nic się nie zmienia.

Upadłość banku a kredyt hipoteczny

Kiedy dochodzi do bankructwa banku, a kredyt hipoteczny pozostaje niespłacony, w głowach kredytobiorców pojawia się mnóstwo obaw. Nic w tym dziwnego, w końcu mówimy o poważnym zobowiązaniu. Co z kredytem hipotecznym, gdy bank upada? Czy trzeba spłacić na raz pozostałą kwotę kredytu? Stracisz mieszkanie? Uspokajamy – taka sytuacja się nie wydarzy! Prawda jest taka, że dla kredytobiorców zwykle niewiele się zmienia. Upadła instytucja może zostać przejęta przez inny bank lub zlikwidowana, a wtedy najpewniej portfel wierzytelności zostanie sprzedany. W obu przypadkach zazwyczaj sprawa kończy się tak, że jedynym, co się zmienia, jest numer konta, na który trzeba płacić raty.

Upadłość banku a kredyt frankowy

Frankowiczów szczególnie niepokoi kwestia tego, co z kredytem, gdy bank upada. Tutaj kwestia jest trochę bardziej skomplikowana, bo kredyty we frankach od lat budzą wiele kontrowersji. Oczywiście w kwestii obowiązku spłaty kredytu nic się nie zmienia – klienci nadal muszą płacić raty. Problem leży w innym miejscu: frankowicze z momentem upadłości banku tracą możliwość uzyskania sądowego stwierdzenia nieważności umowy. Upadek banku a kredyt frankowy – czy można w jakiś sposób dochodzić swoich praw? Okazuje się, że tak. Należy jednak zwrócić się do syndyka. Jeśli umowa kredytu danego klienta zawiera niedozwolone postanowienia umowne, syndyk powinien uznać je za nieważne. Trzeba jednak pilnować terminów i złożyć wniosek o zwrot zapłaconych kwot nie później niż 30 dni po ogłoszeniu upadłości banku.

Bank odmówił Ci finansowania? Nie trać czasu i nerwów na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt lub pożyczkę.

Wyślij wniosek!

Upadek banku a kredyt – kiedy mogą wystąpić problemy?

Mierząc się z zależnością między upadkiem banku a spłatą kredytu, warto zastanowić się, dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji. Przyczyn upadłości banku może być wiele, ale ekonomiści najczęściej wymieniają następujące czynniki:

  • bardzo niskie/zerowe stopy procentowe;
  • spadek wyceny aktywów (które przestają wystarczać na pokrycie zobowiązań);
  • panika bankowa (masowe wypłacanie przez klientów zdeponowanych środków);
  • niedostateczna regulacja prawna rynku finansowego;
  • boom kredytowy;
  • bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości.

Chociaż do upadłości banków nie dochodzi często, jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Jeśli dana instytucja miała duży udział w rynku, to jej bankructwo może zdestabilizować system finansowy w danej gospodarce.

Mój bank upadł – jak odzyskać pieniądze?

Pytanie „co z kredytem, gdy bank upadnie”, nie jest jedyną obawą klientów. Pojawia się bowiem również kwestia depozytów przechowywanych w danym banku. Warto jednak wiedzieć, że są one bezpieczne. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) został powołany właśnie na takie wypadki. Dzięki niemu klienci banku odzyskają depozyty nieprzekraczające równowartości 100 000 euro. To kwota, którą dostanie każdy klient. A co z nadwyżką? BFG określi, jaki procent zostanie wypłacony deponentom. Fundusz sporządza listę klientów i przekazuje ją do wybranego banku, który dokona wypłat. BFG ma na to 20 dni od daty ogłoszenia upadłości banku. Klient nie musi nawet składać wniosku.