Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Stopa referencyjna NBP: co to za wskaźnik? Jak się kształtuje?

Stopa referencyjna NBP: co to za wskaźnik? Jak się kształtuje?

16.04.2023
AvatarPaulina Przybysz
stopa-referencyjna-nbp-co-to-za-wskaznik-jak-sie-ksztaltuje
Avatar

W ogólnie przyjętym nazewnictwie rozróżniamy kilka rodzajów stóp, w tym stopę referencyjną NBP. Jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej, a każda zmiana – podniesienie lub obniżenie wskaźnika wpływa na wysokość produktów finansowych. Warto dowiedzieć się, czym jest i jak kształtuje się stopa referencyjna w Polsce, bo jej wartość bezpośrednio przekłada się na finanse gospodarstw domowych oraz firm. Szerzej opisujemy ten temat poniżej

Co to jest stopa referencyjna?

Stopa referencyjna to obok stopy lombardowej, depozytowej, redyskontowej weksli, dyskontowej weksli, jedna z obowiązujących w naszym kraju stóp procentowych, które normuje Rada Polityki Pieniężnej.

Definicja stopy referencyjnej

Jest to wskaźnik rentowności bonów pieniężnych, jakie służą do prowadzenia operacji na otwartym rynku. Narodowy Bank Polski określa, na jakich warunkach odbywa się sprzedaż i zakup bonów pieniężnych. To, co dzieje się na rynku międzybankowym ma jednak ogromne znaczenie dla Polaków, zwłaszcza posiadaczy zobowiązań kredytowych – prywatnych i firmowych. Kiedy zmieniają się stopy referencyjne, zmienia się także oprocentowanie pożyczek i kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Wiedząc, co to jest stopa referencyjna, jesteśmy w stanie nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie krajowego rynku finansowego, ale też przewidywać kierunek jego zmian.

Suma stopy referencyjnej NBP

Obowiązująca w danej chwili suma stopy referencyjnej NBP oraz 5,5% to wartość odsetek ustawowych, które są naliczane w przypadku opóźnień w spłatach zobowiązań kredytowych. Znajduje ona zastosowanie:

  • jako maksymalna wysokość odsetek możliwych do naliczenia w przypadku opóźnienia,
  • w umowach, w których nie wskazano jednoznacznie wysokości i sposobu naliczania odsetek karnych.

Pozyskaj finansowanie przy minimum formalności i bez stresu!

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowania. Od znalezienia dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej, poprzez złożenie wniosku, negocjacje z instytucją finansową i pozyskanie indywidualnych warunków zobowiązania, aż do podpisania umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Podstawowe stopy procentowe – lista

Stopa referencyjna w Polsce nie jest jedyną, która obowiązuje w naszym kraju. Podstawowe stopy procentowe NBP to:

  • stopa lombardowa,
  • stopa depozytowa,
  • stopa dyskontowa weksli,
  • stopa redyskontowa weksli.

Ogólnie RPP normuje zatem pięć stóp, a wszystko w celu kontrolowania i regulowania ilości pieniędzy, jakie znajdują się w obiegu.

Stopa referencyjna w Polsce – najważniejsze informacje

Wysokość stopy referencyjnej NBP zmienia się i jest aktualizowana co pewien czas. Informacje o aktualnych stawkach znajdziesz zawsze m.in. na oficjalnej stronie internetowej NBP pod linkiem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Podstawowe stopy procentowe zgodnie z aktualizacją z 8.09.2022 kształtują się następująco:

Wysokość stopy procentowej ma bezpośredni wpływ na ceny operacji bankowych, jakie mają miejsce na rynku. Służy m.in. do:

  • szacowania wartości pomocy de minimis,
  • ustalania wysokości odsetek karnych za nieterminowe spłaty,
  • określania stóp procentowych przy kredytach hipotecznych, gotówkowych i innych ze zmiennym oprocentowaniem.

Stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego nie są stałe, lecz zmienne, co ma znaczenie dla oprocentowania produktów depozytowych oraz kredytowych.

Jak ustalana jest wysokość stopy referencyjnej?

Stopy procentowe Banku Centralnego są ustalane jawnie, i tak samo – na podstawie analiz ekonomicznych oraz gospodarczych, ustala się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Choć decyzję w tej sprawie podejmuje RPP, to ekonomiści największych polskich banków są w stanie przewidzieć ich posunięcia i rokują, że stawka referencyjna NBP nadal będzie rosła.