Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Pożyczka dla nieletnich – czy można ją otrzymać?

Pożyczka dla nieletnich – czy można ją otrzymać?

22.07.2021
AvatarPaulina Przybysz
Pożyczka dla nieletnich – czy można ją otrzymać?
Avatar

Bycie nieletnim wiąże się ze sporą ilością ograniczeń – do 18 roku życia funkcjonuje obowiązek szkolny, do tego czasu nie można prowadzić samochodu (chyba, że w ramach kursu) czy kupować alkoholu. Jak wygląda sprawa w kwestii zaciągania zobowiązań finansowych? Czy pożyczka dla nieletnich jest w ogóle możliwa? Co w przypadku jeśli mowa o kredycie konsumenckim? W jakiej sytuacji osoba poniżej 18 roku życia może uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych i czy może zawierać wtedy umowy kredytu ratalnego?

Pożyczka dla nieletnich, czyli kogo?

Kwestia tego, kogo uznaje się w polskim prawie za osobę nieletnią, jest znacznie bardziej skomplikowana niż by się wydawało. Wszystko zależy od tego, jakiego kodeksu przepisy będą w danej sytuacji miały zastosowanie.

Jeśli chodzi o sprawy podlegające Kodeksowi karnemu, to nieletnim będzie sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 17 lat (a nie 18, jak większości osób mogłoby się wydawać). W przypadku, kiedy chodzi o pracę zarobkową, stosuje się zapisy Kodeksu pracy – w tym przypadku osobą młodocianą jest ktoś, kto ma więcej niż 16, ale mniej niż 18 lat.

Jednak, co oczywiste, przy podpisywaniu umów dotyczących zobowiązań finansowych nie stosuje się ani Kodeksu karnego, ani Kodeksu pracy, a Kodeks cywilny. Według niego, pełną zdolność do czynności prawnych, czyli coś, co jest niezbędne między innymi do wzięcia kredytu lub pożyczki, nabywa się z momentem ukończenia 18 roku życia.

Między 13, a 18 rokiem życia nieletni posiadają częściową zdolność do czynności prawnych, która pozwala na przykład, na samodzielne dokonywanie drobnych zakupów. Nie obejmuje ona jednak zaciągania zobowiązań finansowych.

Czy można otrzymać pożyczkę dla nieletnich?

Pożyczka dla nieletnich jest w praktyce niemożliwa i na próżno liczyć na pozytywną decyzję kredytową, przynajmniej w sytuacji, kiedy pożyczkodawcą ma być renomowana firma pożyczkowa. Musimy bowiem pamiętać, że jeśli osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych podpisze umowę, taka umowa jest po prostu nieważna i powstaje problem. Dlatego też pożyczkodawcy wymagają po pierwsze pełnej zdolności do czynności prawnej, a po drugie spełnienia określonego wymagania względem wieku (ukończenie 18, 20 lub nawet 21 roku życia).

Dlaczego pożyczki dla nieletnich są niemożliwe? Przede wszystkim dlatego, że osoby nieletnie nie są często na tyle dojrzałe i odpowiedzialne, aby podejmować tego typu poważne decyzje. Pamiętamy, że niespłacona pożyczka oznacza nie tylko rosnący dług, ale także wpisy na listy dłużników, windykację, a nawet egzekucję komorniczą – nie jest to prospekt, na który powinno być narażone jakiekolwiek dziecko.

Udzielanie pożyczek osobom poniżej 18 roku życia, nawet 17-letnim, byłoby dla pożyczkodawcy nie tylko niezgodne z prawem, ale także ryzykowne i niekorzystne. Młodzi ludzie często utrzymywani są całkowicie przez rodziców, a jeśli pracują zarobkowo, to tylko dorywczo i nie zarabiają w ten sposób ogromnych sum. Idealny kredytobiorca czy pożyczkobiorca to z kolei osoba odpowiedzialna, o stabilnym, odpowiednio wysokim źródle dochodu.

W jakiej sytuacji osoba poniżej 18 roku życia może mieć pełną zdolność do czynności prawnych?

Wiemy już, że za osobę nieletnią uważa się taką, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada w związku z tym pełni zdolności do czynności prawnych. Co ciekawe, polskie prawo przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek. Chodzi o sytuację, w której sąd udzielił nieletniej kobiecie zgody na zawarcie związku małżeńskiego, co w szczególnych sytuacjach jest możliwe już po skończeniu przez nią 16 roku życia.

Po wejściu w związek małżeński, 16 bądź 17-letnia kobieta uzyskuje pełnię zdolności do czynności prawnych, a więc w teorii ma takie samo prawo zawrzeć pożyczkę, jak osoba nieco starsza. Należy jednak pamiętać, że są to bardzo rzadkie sytuacje, a wnioski internetowe prawdopodobnie nie pozwolą nam przejść dalej po podaniu daty urodzenia wskazującej na niepełnoletniość.

Rozwiązaniem tego problemu może być udanie się do fizycznej siedziby pożyczkodawcy i wyjaśnienie swojej sytuacji (bądź wykonanie połączenia telefonicznego na infolinię). Należy jednak pamiętać, że mimo posiadania pełni zdolności do czynności prawnych i tak możemy otrzymać od firmy pożyczkowej odmowę.

Zdolność do czynności prawnych to bowiem jedno, a wiek – drugie. Musimy wziąć pod uwagę, że niektóre firmy pożyczkowe wymagają od pożyczkobiorców ukończenia nie 18, a nawet 20 czy 21 roku życia, mimo że pełnoletnim zostaje się lata wcześniej, tak więc sam fakt posiadania pełni praw może nie wystarczyć, aby mieć wystarczającą zdolność kredytową.

Pomagamy w uzyskaniu pożyczki w skomplikowanych i nietypowych sytuacjach

Zaufaj doświadczonym ekspertom i ciesz się potrzebnymi środkami – szybko i bezpiecznie.

Skontaktuj się z nami
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/9-wykresow-o-slubach-i-rozwodach-Polakow-7716897.html

Pożyczki dla nieletnich często oferują oszuści

Z wymienionych wcześniej powodów wiarygodne firmy pożyczkowe nie będą skłonne udzielić pożyczki osobie nieletniej. Takich skrupułów mogą nie mieć osoby udzielające pożyczek prywatnych, ogłaszające się na łatwo dostępnych internetowych forach i portalach ogłoszeniowych. Ważne jest, aby ich unikać, ponieważ skorzystanie z ich usług może skończyć się wręcz tragicznie.

Dzielenie się swoimi wrażliwymi danymi osobowymi jest niebezpieczne i może sprawić, że staniemy się ofiarą oszustwa lub kradzieży tożsamości. Jeśli rzeczywiście otrzymamy pieniądze, to prawdopodobnie pożyczkodawca policzy za to bardzo wysoką opłatę, której uregulowanie może być później wręcz niemożliwe. Dlatego też osoba nieletnia chcąca pożyczyć pieniądze powinna szukać pewniejszych, bezpieczniejszych alternatyw, takich jak pozyskanie ich od rodziny lub znajomych, czy rozpoczęcie dorywczej pracy zarobkowej.

Pożyczka dla nieletnich – podsumowanie

Pożyczka dla nieletnich jest czymś, z czego z pewnością chętnie skorzystałoby wiele osób poniżej 18 roku życia, aczkolwiek z dobrych powodów nie jest ona możliwa. Należy pamiętać, że niezależnie od wieku, zobowiązania finansowe, takie jak kredyt czy pożyczka, są czymś bardzo poważnym i należy się nad nimi dobrze zastanowić.