Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Na czym polega dobranie kredytu hipotecznego i kiedy jest możliwe?

Na czym polega dobranie kredytu hipotecznego i kiedy jest możliwe?

24.03.2024
AvatarPaulina Przybysz
dobranie kredytu hipotecznego
Avatar

Zaciąganie kredytów hipotecznych na zakup lub budowę nieruchomości jest dość popularne. Warto wiedzieć, że kwota takiego zobowiązania zależy od wartości domu czy też mieszkania i potrzeb kredytobiorcy. W niektórych przypadkach środków może jednak zabraknąć, by zrealizować inwestycję. Dobranie kredytu hipotecznego będzie wtedy idealnym rozwiązaniem. W tym artykule przybliżymy, kiedy można zwiększyć kwotę zobowiązania i jak to zrobić.

Na czym polega dobranie kredytu hipotecznego?

Dobranie kredytu hipotecznego oznacza zwiększenie kwoty uzyskanego wcześniej finansowania. Oczywiście kredytobiorca musi później zwrócić pożyczone środki wraz z odsetkami. Może to również powodować wydłużenie okresu kredytowania. Należy wiedzieć, że dobranie kredytu hipotecznego naprawdę trudno uzyskać. Aby to zrobić, trzeba przygotować odpowiedni wniosek i mieć bardzo dobre uzasadnienie, aby otrzymać więcej środków.

Bank ponownie zbada zdolność oraz historię kredytową, jeżeli ubiegamy się o dodatkowe pieniądze. Dobranie kredytu hipotecznego wymaga także analizy celu, na który mają zostać przeznaczone środki. Kredytobiorca informuje o tym bank przed zaciągnięciem zobowiązania. Jeżeli wiesz, jak uzyskać kredyt na mieszkanie, nie trzeba dodatkowej rozbudowanej wiedzy. Aby powiększyć zobowiązanie, wystarczy odpowiedni wniosek i pozytywna decyzja kredytodawcy.

Standardowo kredyt hipoteczny jest przeznaczany na kupno lub budowę nieruchomości. Finansowanie ma więc jasno określony cel. Jeżeli kredytobiorca decyduje się na dobranie kredytu hipotecznego – środki również muszą być związane z inwestycją. Dodatkowe pieniądze mają pomóc w budowie lub zakupie nieruchomości. Jakie mogą być powody zwiększenia kredytu hipotecznego? Najczęstszą sytuacją, w której kredytobiorcy potrzebują więcej środków, jest konieczność dokończenia budowy.

Warto wiedzieć, że istnieją pewne ograniczenia związane z dobraniem kredytu hipotecznego. Środki muszą zostać przeznaczone na cel dotyczący budowy lub zakupu nieruchomości. Prace remontowe mogą więc nie zostać zakwalifikowane. Wyposażenie nieruchomości, jej odnowienie czy zmiany pozostające pierwotnie poza kredytem hipotecznym, również mogą nie zostać uwzględnione.

Zaciągnięcie dodatkowych środków od strony technicznej nie jest zbyt skomplikowane. Bank udziela więcej pieniędzy kredytobiorcy na określony cel. Klient musi zebrać odpowiednią dokumentację do przedstawienia inwestycji oraz po jej zakończeniu. Dobranie kredytu hipotecznego jest możliwe tylko, kiedy bank uzna, że bez większej ilości środków kredytobiorca nie będzie w stanie dokończyć budowy lub sfinalizować zakupu nieruchomości.

Kiedy zwiększenie kredytu hipotecznego jest możliwe?

Uzyskanie dodatkowego finansowania oznacza konieczność złożenia odpowiedniego wniosku w banku, gdzie mamy zaciągnięty kredyt hipoteczny. Można go dostarczyć już podczas spłaty pierwszej raty. Najważniejszą rolę odgrywa powód wystąpienia z wnioskiem do kredytodawcy. Kredytobiorca musi mieć odpowiedni cel, który jest dobrze zarysowany oraz najlepiej udokumentowany. Każde potwierdzenie, że dodatkowe środki umożliwią ukończenie inwestycji, zwiększa szansę na dobranie kredytu hipotecznego.

Banki zgadzają się, by udzielić więcej gotówki tylko w określonych sytuacjach. Należy pamiętać, że wnioski są poddawane indywidualnej ocenie. Znaczenie mają przede wszystkim zdolność kredytowa oraz sytuacja finansowa kredytobiorcy. Od tego zależy również wysokość dodatkowych środków, jakie będzie można otrzymać w danej sytuacji.

W niektórych sytuacjach dobranie kredytu hipotecznego może wymagać więcej formalności. Niekiedy konieczna jest ponowna wycena nieruchomości. Zwiększenie kredytu hipotecznego najłatwiej uzyskać w przypadku budowy domu. Zakupy nieruchomości raczej z góry umożliwiają dokładną ocenę kosztów, które nie ulegną zmianie. Na budowę wpływa wiele czynników jak na przykład ceny materiałów budowlanych.

Kredyt hipoteczny niestety nie może uwzględnić takich elementów jak wysoka inflacja, podwyżka kosztów, konieczność zmiany wykonawcy itd. Dlatego też banki oferują możliwość zaciągnięcia dodatkowych środków. Inaczej kredytobiorcy pozostaliby z niedokończonym projektem oraz brakiem pieniędzy i koniecznością spłacania zobowiązania. Jeżeli powodem ubiegania się o dobranie kredytu hipotecznego są sytuacje losowe, klient ma dużą szansę, by uzyskać finansowanie.

Standardowo otrzymanie środków na kupno lub budowę domu wymaga bardzo dobrej historii i zdolności kredytowej oraz wkładu własnego. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Ta kwestia jest dość indywidualnie regulowana przez bank.

Dobranie kredytu hipotecznego – czy bank może go odmówić?

Większość banków ma w ofercie dobranie kredytu hipotecznego. Oznacza to więc, że niemal każdy kredytobiorca może o nie wnioskować. Mimo wszystko złożenie dokumentów i wniosku nie oznacza gwarancji otrzymania środków. Bank może odmówić dobrania kredytu hipotecznego. Powody mogą być bardzo różne. Poniżej podajemy kilka najczęściej występujących sytuacji, w których kredytodawcy stosują odmowę:

 • zbyt niska zdolność kredytowa – bank analizuje ponownie zdolność kredytową klienta, jeżeli ten ubiega się o dobranie kredytu hipotecznego; gdy okaże się, że jest ona niewystarczająca, wniosek zostaje odrzucony,
 • zbyt duża kwota – jeżeli klient chce podwyższyć kwotę kredytu o zbyt dużą sumę, najpewniej otrzyma odmowę,
 • niedopuszczalny cel – dodatkowa kwota musi być przeznaczona na cele związane z budową lub zakupem nieruchomości; jeżeli kredytobiorca wymieni niewystarczające dowody, bank odrzuci wniosek,
 • zła historia kredytowa – jeżeli kredytobiorca nieregularnie lub nieterminowo opłacał zobowiązania, bank może odrzucić wniosek.

Jakiekolwiek opóźnienia w spłacie są pewnym sygnałem dla banku. Dobranie kredytu hipotecznego może być wtedy bardzo trudne. Kredytodawca nie jest pewny, co do możliwości finansowych klienta. Jeżeli ten nie radzi sobie z obecnymi opłatami, podwyższona rata lub wydłużony okres spłaty mogą okazać się zbyt dużym obciążeniem.

Nieterminowość wpływa na zwiększenie kredytu hipotecznego, lecz nie tylko. Brak spłat w terminie najczęściej oznacza spore problemy przy próbach uzyskania jakiegokolwiek finansowania. Dla kredytobiorcy skutki są więc długotrwałe. Nawet po spłacie zobowiązania, inni kredytodawcy i pożyczkodawcy będą mieli dostęp do historii oraz zdolności kredytowej klienta. Informacje o zadłużeniu czy nieterminowych spłatach są przechowywane w BIK przez 5 lat od momentu pokrycia długu.

Jakie wady i zalety ma dobranie pieniędzy do kredytu hipotecznego?

Dobranie pieniędzy do kredytu hipotecznego generuje dodatkowe koszty oraz może wydłużać okres kredytowania. To ostatecznie dodatkowy problem dla kredytobiorcy. Mimo wszystko, kiedy dodatkowe środki są potrzebne, nie zawsze będzie dostępne inne wyjście. Często bardzo trudno przewidzieć dokładne koszty budowy domu. Na przestrzeni czasu działa wiele czynników, które mogą znacząco wpłynąć na cenę. Dobranie pieniędzy do kredytu nie zawsze będzie jednak dobrym wyborem.

Zalety Wady
Możliwość zakupu lub budowy nieruchomości na własność Wydłużenie okresu kredytowania
Szybkie rozwiązanie problemu finansowego podczas trwającego procesu budowy lub zakupu nieruchomości Dodatkowe koszty dla kredytobiorcy
Zwiększenie wartości majątku po zakończeniu inwestycji Sporo formalności związanych z dodatkową „pożyczką”
Opłacanie jednego zobowiązania u jednego kredytodawcy Ryzyko utraty nieruchomości, jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać zobowiązania

Zwiększenie kredytu hipotecznego to także pogłębienie zadłużenia. Oczywiście posiadanie nieruchomości poprawia znacząco sytuację finansową. Mimo wszystko kredyty hipoteczne spłacamy przez kilkadziesiąt lat. Dodatkowe powiększanie zadłużenia nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Warto wiedzieć, że niekiedy dodatkowe koszty mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych lub więcej – wiele zależy od wartości nieruchomości i kwoty kredytu.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, co do decyzji, najlepiej wykorzystać pomoc eksperta finansowego. Pomoże on przy analizie sytuacji finansowej oraz potencjalnych alternatyw. Taka osoba może być również pewną kartą przetargową podczas negocjacji warunków z kredytodawcą. Ekspert wie, co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu, jakie są wymagania oraz zna inne oferty dla porównania. Można w ten sposób oszczędzić zaskakująco dużo.

Jak wygląda zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego? Procedura krok po kroku

Procedura dobrania kredytu hipotecznego może znacząco różnić się zależnie od wybranego banku. Na początek należy sprawdzić, czy dany kredytodawca oferuje taką możliwość. Nie wszystkie banki pozwalają zwiększać kredyty hipoteczne. Sporadycznie wymagane są dość określone okoliczności, by powiększenie zobowiązania było możliwe. Warto sprawdzić stronę internetową banku lub skontaktować się z konsultantem. Dobrym rozwiązaniem może być również pomoc doradcy finansowego.

Jak wygląda procedura wnioskowania o zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego?

 1. Skompletowanie dokumentów potwierdzających cel zwiększenia kredytu hipotecznego oraz wysokość dochodów.
 2. Złożenie wniosku o dobranie kredytu hipotecznego w placówce banku lub online.
 3. Ponowna weryfikacja zdolności kredytowej klienta przez kredytodawcę.
 4. Opcjonalna ponowna wycena nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie zobowiązania.
 5. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Należy pamiętać, że podwyższona kwota wciąż musi spełniać wymagania dotyczące kredytu hipotecznego. Nie może ona przekraczać 80% wartości nieruchomości, jeżeli wkład własny wynosił 20%. Wymagania oraz warunki banków najczęściej jednak znacząco różnią się między sobą. Niektóre instytucje finansowe mogą mieć znacznie bardziej rygorystyczne podejście.

Składanie wniosku online jest dostępne tylko w wybranych bankach. Dokumentację można dostarczyć osobiście lub online. Wizyta w placówce zwykle będzie koniecznością, by podpisać aneks do umowy.

Kredytobiorca samodzielne decyduje o kwocie, jeżeli chce zwiększyć kredyt hipoteczny. Mimo wszystko banki najczęściej narzucają pewne minimum. Maksimum jest natomiast wartość nieruchomości, której dotyczy umowa lub zdolność kredytowa wnioskującego. Zwykle minimum to określona kwota lub ustalony procent. Wiele zależy od wewnętrznej polityki banku. Mogą zostać także narzucone dodatkowe warunki, jak stała prowizja czy oddzielne wymagania.

Ile kosztuje dobranie pieniędzy do kredytu hipotecznego?

Podpisując umowę kredytową, warto dokładnie sprawdzić jej warunki. Ten dokument powinien zawierać informację o ewentualnym powiększeniu kredytu hipotecznego. Można również dopytać w tej kwestii samego kredytodawcę (przez konsultanta telefonicznie lub osobiście). Każdy bank ma nieco inne koszty związane z dobraniem kredytu hipotecznego. Wbrew pozorom różnice mogą być naprawdę spore.

Jeżeli kredytodawca wykonuje na rzecz klienta dodatkowe czynności, niemal zawsze będą one odpłatne. Za co i ile płacimy przy dobraniu kredytu hipotecznego?

 • prowizja dla banku – nie zawsze jest wymagana; oblicza się ją od wysokości kwoty podwyższenia kredytu; istnieje także ewentualność, że kredytodawca zastrzega sobie, że prowizja nie będzie niższa niż ściśle określona wartość,
 • kwota minimalna – bank może wprowadzić kwotę minimalną dobrania kredytu hipotecznego,
 • dodatkowe opłaty – znajdziemy je w taryfie opłat i prowizji banku; takie informacje są dostępne na stronie internetowej banku lub bezpośrednio u konsultanta.

Oczywiście powiększenie kredytu hipotecznego oznacza także konieczność spłacenia większej ilości środków. Banki stosują wyższe comiesięczne raty lub wydłużenie okresu kredytowania. Występują także hybrydowe rozwiązania. Warto dowiedzieć się, jakie będą całkowite koszty podwyższenia kredytu hipotecznego przed skorzystaniem z oferty. W przypadku większych kwot zaleca się zatrudnienie doradcy finansowego do pomocy.

Dobranie kredytu hipotecznego nie musi być jednak odpłatne. Pobieranie prowizji w tym przypadku jest wyłącznie decyzją kredytodawcy. Niektóre instytucje finansowe w wybranych sytuacjach oferują taką usługę całkowicie za darmo. Warto wiedzieć, że istnieje pewien niepisany okres, przez który można dobrać pieniądze do kredytu hipotecznego.

Ta usługa jest dostępna, aż nie zakończymy budowy lub nie sfinalizujemy zakupu danej nieruchomości. Uzyskanie dodatkowych środków po kilku latach spłacania będzie wręcz niemożliwe. Zamiast tego kredytodawca najpewniej zaproponuje zupełnie inną usługę.

Czy jest możliwe dobranie kredytu hipotecznego na remont nieruchomości?

Odpowiedź brzmi: tak. Nie tylko zakup czy budowa nieruchomości mają znaczenie. Mimo wszystko tylko wybrane banki respektują takie rozwiązanie. Najlepiej zawrzeć środki na remont w podstawie kredytu hipotecznego, by ograniczyć formalności oraz zmniejszyć koszty, a także skrócić okres kredytowania. Nie zawsze jednak można dokładnie przewidzieć całkowitą cenę budowy.

Niekiedy wystarczy dobrać tylko niewielką kwotę pieniędzy w porównaniu do całkowitej sumy kredytu. Wtedy banki zwykle dość pobłażliwie patrzą na całą sprawę. Niektórzy kredytobiorcy mają określone kwoty związane z powiększaniem kredytu hipotecznego na remont. ING Bank Śląski oferuje do 10 tys. zł wsparcia, które ma służyć stricte by opłacić prace remontowe lub materiały budowlane. Warto dopytać kredytodawcę o dedykowane produkty finansowe.

Dobranie kredytu hipotecznego może jednak okazać się niemożliwe przy samym końcu inwestycji. Bankom zależy jednak na tym, aby budowa nieruchomości została ukończona. Dlatego też w większości zaoferują oddzielne produkty finansowe, by móc dopełnić projekt. Dostępne są także pewne alternatywy w postaci pozabankowych pożyczek. Te jednak charakteryzują się znacznie mniejszą opłacalnością. Kredyt gotówkowy wydaje się być najlepszą alternatywą.

Jeżeli dobranie kredytu hipotecznego nie wchodzi w grę, co może zrobić kredytobiorca?

 • Refinansowanie kredytu hipotecznego – polega ono na spłacie dotychczasowego zobowiązania za pomocą kredytu, który zaciągamy w innym banku. To rozwiązanie ma sens tylko, jeżeli konkurencja oferuje korzystniejsze warunki, a przede wszystkim kwotę, która pokryje nasze wszystkie wydatki. Bardzo często refinansowanie oznacza możliwość odzyskania części kosztów kredytu (np. dzięki niższemu oprocentowaniu kredytu refinansowego), które możemy przeznaczyć na dowolny cel.
 • Inny rodzaj finansowania – kredytobiorcy mogą zaciągać kilka zobowiązań w bankach jednocześnie lub skorzystać z dedykowanych pożyczek pozabankowych.

Warto wiedzieć, że niezależnie od tego, czy kredyt jest na zakup mieszkania, czy potrzebujemy tylko remontu lub wyposażenia do jednego pokoju, wciąż wymaga to odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Pożyczki pozabankowe są znacznie bardziej przystępne – o wiele łatwiej je otrzymać spełniając tylko podstawowe warunki. Kredyt na remont nie musi być koniecznie zawarty w formie zobowiązania hipotecznego.

Jak działa dobranie kredytu hipotecznego?

Polega ono na tym, że kredytobiorca otrzymuje więcej środków z banku w ramach kredytu. Kredytodawca natomiast pobiera za to dodatkową prowizję i wydłuża okres kredytowania lub zwiększa jednostkową ratę. Powiększenie kredytu hipotecznego wymaga ponownego sprawdzenia zdolności kredytowej klienta oraz jego możliwości finansowych.

Ile razy można wnioskować o dobranie kredytu hipotecznego?

Nie ma określonego ograniczenia z tym związanego. Ostateczna decyzja zależy przede wszystkim od wewnętrznej polityki banku. Co do zasady można wnioskować więcej niż jeden raz.

Czy warunki dobrania kredytu hipotecznego stosują się także do innych zobowiązań finansowych?

Kredytodawcy mogą również podwyższyć kwotę kredytu gotówkowego i innych produktów finansowych. Wymagana jest jednak dość wysoka zdolność kredytowa. W przypadku kredytu gotówkowego nie ma zwykle ograniczeń dotyczących celu.

Czy można dobrać kredyt hipoteczny na remont lub meblowanie?

Jest to możliwe, jednak nie wszystkie banki respektują takie rozwiązanie. Dobranie kredytu hipotecznego zawsze powinno mieć konkretny cel związany z nieruchomością. Meblowanie mieszkania może wymagać zaciągnięcia oddzielnego zobowiązania – na przykład kredytu gotówkowego czy pożyczki pozabankowej.

Czy można wycofać wniosek o dobranie kredytu hipotecznego?

Tak, wystarczy w tej kwestii skontaktować się z wybranym bankiem.