Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Linia kredytowa dla firm

Linia kredytowa dla firm

12.04.2021
AvatarPaulina Przybysz
Linia kredytowa dla firm
Avatar

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to z pewnością wiesz, iż Twoja konkurencyjność na rynku uzależniona jest od płynności i elastyczności finansowej. W praktyce oznacza to więc swobodny dostęp do dodatkowych środków, które umożliwią Ci szybką reakcję na zmieniającą się biznesową rzeczywistość. Niezależnie od branży, w której działasz, innowacje w firmie są kluczowym elementem, który wpływa na jej rozwój, sukces i, co za tym idzie, zwiększone zyski.

Linia kredytowa dla firm to rozwiązanie, które daje Ci możliwość zakupu sprzętu, licencji, maszyn, szkoleń dla pracowników, wyposażenie biura, wyjazd na branżową konferencję czy kupno samochodu – sprawnie, w zasadzie od ręki, bez zbędnych formalności oraz, co najważniejsze, bez zbędnej zwłoki. A czas i sprawność działania mają tutaj kluczowe znaczenie: dobry kontrakt czy ciekawe zlecenie nie będą czekać, aż uda Ci się zorganizować dodatkowe finansowanie, aby móc sprostać wymaganiom kontrahenta.

Elastyczna linia kredytowa załatwia te wszystkie problemy i daje Ci dostęp do pieniędzy potrzebnych do płynnego, efektywnego działania Twojego biznesu. Środki przeznaczyć możesz zarówno na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, jak i szeroko pojęty rozwój, modernizację czy też innowacje – tak w zakresie lokalu, sprzętu i maszyn, jak i kształcenia i poszerzania zasobów ludzkich. Linia kredytowa to idealne rozwiązanie dla właścicieli firm, którzy poważnie myślą o jej przyszłości, nie mogą pozwolić sobie na zwłokę w działaniu i zawiedzenie zaufania klientów. Na czym polega mechanizm tego produktu? Do kogo jest on skierowany? Czy istnieje linia kredytowa dla nowych firm? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Linia kredytowa to dobrze znany i dobrze zakorzeniony na rynku produkt. Jego działanie oparte jest na prostym mechanizmie: otrzymujesz dostęp do dodatkowych środków (o wysokości limitu w ofertach banków piszemy w dalszej części artykułu), które dostępne są w Twoim koncie firmowym (lub, rzadziej, w specjalnie stworzonym do tego rachunku rozliczeniowym). Kwota limitu zwiększa saldo Twojego rachunku, a odsetki płacisz nie od całej przyznanej Ci sumy, ale od rzeczywiście wykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym pieniędzy. Linia kredytowa pozwala Ci więc na korzystanie z dodatkowego finansowania – kiedy chcesz, jak chcesz i na co chcesz. Nikt nie będzie sprawdzał, czy środki wydałeś na nagrody kwartalne dla najlepszych pracowników albo imprezę firmową; na modernizację parku maszyn albo kupno nowej linii produkcyjnej; naprawę albo zakup nowego samochodu; kupno nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na licencji; czy, po prostu na bieżącą działalność firmy. Fakt, iż odsetki naliczane są jedynie od faktycznie wykorzystanej kwoty sprawia, że jest to rozwiązanie atrakcyjne dla przedsiębiorców z różnych branż, o różnej wielkości przedsiębiorstwach i różnej wysokości obrotów.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest niezwykle ważna.

Nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na niespodziewane wydatki dzięki kredytowi dla firm

Wyślij wniosek!

W większości wypadków linia kredytowa dla firm działa na zasadzie podobnej do limitu odnawialnego, to znaczy wpływy na rachunek pomniejszają należności z tytułu odsetek, ale nie powodują zmniejszania dostępnych środków, które mogą zostać ponownie wykorzystane. To kolejna zaleta, która sprawia, iż prawdziwie elastyczna linia kredytowa może stać się błogosławieństwem dla każdego dynamicznie działającego przedsiębiorcy. Główną zaletą linii kredytowej jest więc jej odnawialność – mamy możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez nam bank środków, ponieważ każda wpłata na rachunek automatycznie zmniejsza zadłużenie. Musimy jednak pamiętać, iż odnowienie linii kredytowej najczęściej następuje automatycznie (zostaje to określone w umowie kredytowej). Z linii kredytowej korzystamy według swoich indywidualnych potrzeb, nikt nie ingeruje ani w kwestię wysokości wykorzystanych środków, ani w cele, na które zostały przeznaczone. Z tym wiąże się kolejna zaleta tego produktu: po pozytywnej decyzji o przyznaniu linii kredytowej nie musimy już za każdym razem składać dodatkowych dokumentów – dostęp do pieniędzy jest szybki, sprawny i bezproblemowy, co w przypadku działalności firmy ma niebagatelne znaczenie.

Linia kredytowa dla firm – zasady przyznawania

Na początku podkreślić trzeba, iż oferta, opłaty, wysokość limitu i rodzaj zabezpieczenia mogą różnić się – czasem całkiem znacząco – między różnymi bankami. Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom, które brane są pod uwagę przy wydawaniu decyzji o przyznaniu (bądź nie) firmie linii kredytowej.

  • staż działania firmy – linia kredytowa dla firm skierowana jest w większości przypadków do osób, które prowadzą swój biznes nie krócej, niż rok. Pojawiają się też oferty dla przedsiębiorców o nieco niższym, bo zaczynającym się już od sześciu miesięcy stażu. Oferty, w których dostępna jest linia kredytowa dla nowych firm – to znaczy takich, które działają na rynku krócej, niż sześć miesięcy – zdarzają się dość rzadko.
  • wysokość limitu – ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów, poświadczające posiadane przez niego aktywa, wysokość dochodów, przychodów i obrotu czy też nie zalegania z opłatami na rzecz państwa, takimi jak podatki czy opłacanie ubezpieczenia społecznego. Kwoty mogą być tutaj naprawdę różne: są linie kredytowe dla firm, które opiewają i na pół miliona złotych; są też takie, które udostępniają przedsiębiorcom limit w wysokości 15 tysięcy złotych. Niektóre banki obliczają go na podstawie średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 12 miesięcy, oferując na przykład trzykrotność tych wpływów. Wiele ofert daje możliwość wnioskowania o mniejszą kwotę bez zabezpieczeń (zazwyczaj do poziomu 200 tysięcy złotych), jeżeli zaś potrzebujemy większych środków, musimy posiłkować się dodatkowym zabezpieczeniem dla banku (o tym w następnym podpunkcie). Jak więc widać, kluczowe są tutaj nasze przychody, na podstawie których (czy to w uproszczonej, czy w bardziej szczegółowej formie weryfikacji i sprawdzania naszej zdolności kredytowej – tu również podejście może różnić się znacząco pomiędzy bankami) szacowane są nasze możliwości. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby, kiedy nasze obroty się zwiększą, wnioskować również o zwiększenie limitu linii kredytowej. Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o klienta biznesowego, banki potrafią być znacznie bardziej elastyczne, niż w przypadku klientów indywidualnych.
  • zabezpieczenie – tutaj zasady mogą różnić się znacząco w zależności od banku, którego ofertę rozważamy, a także od wysokości samego limitu. Są banki, które przyznają kwoty do 200 tysięcy złotych bez dodatkowych zabezpieczeń, tj. na podstawie uproszczonej analizy kredytowej (w którą wchodzi zazwyczaj standardowe sprawdzanie historii kredytowej, dostarczenie potwierdzenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatki, dochodowy i VAT, jeżeli jesteśmy VAT-owcami oraz dostarczenie podstawowych dokumentów księgowych). Są też banki, które wymagają od przedsiębiorców przedstawienia dużo bardziej poważnych zabezpieczeń, takich jak hipoteka na nieruchomości (prywatnej i/lub komercyjnej) lub gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaznaczyć jednak trzeba, iż są to zabezpieczenia stosowane najczęściej, gdy w grę wchodzi linia kredytowa o wysokim limicie, oscylującym wokół pół miliona złotych. Co do zasady, niższe kwoty przyznawane są w mniej restrykcyjnej procedurze. Pamiętać jednak trzeba, iż banki, mimo swojej większej niż w przypadku klienta indywidualnego elastyczności, szerszej ofercie i znacznie większych szansach na negocjowanie warunków, mogą zażądać także innych dokumentów, które potwierdzą naszą zdolność kredytową oraz kondycję finansową naszej firmy.
  • inne, dodatkowe warunki – czasem zdarza się, iż banki nakładają na przedsiębiorcę dodatkowe warunki, które towarzyszą linii kredytowej. Może to być np. wymóg posiadania w danym banku firmowego konta od minimum trzech miesięcy lub też dobranie dodatkowego produktu – w postaci właśnie rachunku bankowego czy ubezpieczenia. Warto zwrócić na to uwagę, zanim przystąpimy do ubiegania się o ten produkt.

Jakie są koszty linii kredytowej dla firm i komu się ona opłaca?

Automatycznie pojawia się więc pytanie, z jakimi kosztami wiąże się linia kredytowa dla firm i czy faktycznie opłaca się ona w przypadku każdego przedsiębiorcy. Jak już pisaliśmy, jedną z najważniejszych kwestii, o których trzeba pamiętać, jest fakt, iż odsetki naliczane są jedynie od kwoty, którą w danym okresie rozliczeniowym faktycznie wykorzystamy, nie zaś za całość przyznanego nam limitu. Fachowo nazywa się to brakiem “opłaty za gotowość”, czyli za fakt, iż mimo, że nie wykorzystujemy całej przyznanej nam kwoty, jest ona dla nas dostępna o każdej porze nocy i w zasadzie na każdą zaistniałą potrzebę. Elastyczna linia kredytowa opiera swoje opłaty o dwa najważniejsze aspekty: kwotę za przyznanie limitu kredytowego oraz oprocentowanie odsetek. Sprawa ma się tutaj podobnie jak w przypadku “zwykłego” kredytu, tak dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

  • opłata za przyznanie linii kredytowej – zazwyczaj wynosi około 2% wysokości naszego limitu, jednak również często nie mniej niż określona kwota, np. 200 złotych. Taką samą kwotę (wyrażoną procentowo) zapłacimy za podwyższenie limitu (na co oczywiście bank musi się zgodzić) oraz przedłużenie jej działania na kolejny okres (zazwyczaj jest to 12 miesięcy). Jeżeli zaś chcemy zmniejszyć wysokość naszej linii kredytowej, wówczas zapłacimy tyle samo, ale pomniejszona część prowizji za niewykorzystaną liczbę dni z poprzedniego limitu zostanie nam zwrócona.
  • oprocentowanie linii kredytowej obliczane jest na podstawie stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej marży banku, która wynosić może od 4 do 8% – w zależności od warunków oferowanych przedstawionych przez bank. Co ważne, w wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskania niższego oprocentowania dzięki spełnieniu dodatkowych warunków, takich jak na przykład wykupienie ubezpieczenia.

Linia kredytowa a debet w koncie

W tym momencie warto wskazać jeszcze na fakt istnienia na rynku dwóch podobnych, ale jednak nietożsamych ze sobą produktów. Linia kredytowa (dla firm również) i debet w koncie są ze sobą bardzo często mylone, jednak są między nimi pewne różnice. Podstawową jest wysokość dostępnego limitu, który w przypadku linii kredytowej może być znacząco wyższy. Co za tym idzie, ilość formalności związanych z uzyskaniem dostępu do linii kredytowej jest większa, niż w przypadku “zwykłego” debetu

Linia kredytowa – podsumowanie

Podsumowując, linia kredytowa dla firm jest rozwiązaniem, które może znacząco usprawnić codzienne działanie przedsiębiorstw – z różnych sektorów gospodarki, o różnej wysokości obrotu i różnej liczbie zatrudnionych pracowników. Umożliwia ona dostęp do dodatkowych środków zawsze wtedy, kiedy są nam one potrzebne bez konieczności każdorazowej weryfikacji naszej zdolności kredytowej i dostarczaniu dodatkowych dokumentów. Elastyczna linia kredytowa wymaga od przedsiębiorcy jednorazowego przejścia procedury weryfikacji zdolności kredytowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa – chociaż zasady różnią się tu w zależności od oferty i polityki banku, a także od wysokości wnioskowanego limitu. Większość banków daje możliwość uzyskania limitu na niższe kwoty (najczęściej do 200 tysięcy złotych) w oparciu o uproszczoną procedurę oraz bez dodatkowych zabezpieczeń. Jeżeli zaś ubiegamy się o wyższe kwoty, procedura ta może być bardziej rozbudowana; wymagane mogą być również dodatkowe zabezpieczenia, takie jak np. hipoteka nieruchomości. Na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych ofert linii kredytowych, co umożliwia firmom dobranie takiej, która będzie dla nich najkorzystniejsza.