Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Kredyt dla firm bez dochodu – czy jest możliwy?

Kredyt dla firm bez dochodu – czy jest możliwy?

05.05.2021
AvatarPaulina Przybysz
Kredyt dla firm bez dochodu – czy jest możliwy?
Avatar

Kredyty to źródło finansowania, z którego korzysta bardzo wiele polskich firm. W zależności od wybranego typu kredytu oraz tego ile wynosi całkowita kwota kredytu, można za jego pomocą na przykład pokryć bieżące wydatki firmy lub sfinansować ambitną inwestycję. Zanim jednak bank przyzna kredyt, zawsze dokona szczegółowej analizy sytuacji finansowej firmy, aby ocenić, czy będzie ją stać na terminową spłatę kredytu.

Spora ilość firm, szczególnie tych początkujących, ale nie tylko, nie może pochwalić się wysokimi dochodami. Czy to ze względu na niewielką ilość klientów, kryzys w branży czy wysokie koszty uzyskania przychodu. Pojawia się w związku z tym szereg ważnych pytań: czy kredyt dla firm bez dochodu jest możliwy? Co innego banki mogą brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku? Czy są jakieś alternatywy, które są łatwiej dostępne dla nowych lub mających problemy finansowe firm? Czy całkowity koszt pożyczki pozabankowej nie będzie na tyle wysoki, że uczyni takie finansowanie nieopłacalnym?

Czy można dostać kredyt dla firm bez dochodu?

Banki udzielają kredytów po przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej – zarówno w przypadku osób indywidualnych i niskiego kredytu gotówkowego, jak i przedsiębiorców i milionowych kredytów inwestycyjnych. W tym drugim przypadku, dla wielu banków dochód jest jednym z podstawowych kryteriów, na podstawie którego wyliczana jest wypłacalność firmy. Niski dochód może sugerować, że dana firma nie będzie w stanie spłacać rat zobowiązania na czas i w związku z tym wydanie jej pozytywnej decyzji kredytowej jest ryzykowne. Jednak nie oznacza to, że kredyt dla firm bez dochodu nie jest możliwy.

Firmy, które nie chcą, aby bank weryfikował wysokość ich dochodu, czy to ze względu na brak czasu na załatwianie dokumentów i formalności z tym związanych, czy dlatego, że dochód jest zbyt niski, mają przed sobą dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to kredyt dla firm na podstawie przychodu (tak zwany „kredyt na przychodzie”), a drugi to kredyt na oświadczenie.

Kredyt dla firm bez dochodu – na podstawie przychodu

W pierwszym omawianym przypadku, a więc w przypadku kredytu na przychodzie, zyskać mogą przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy mają wysokie koszty prowadzenia działalności. Przychód to bowiem same wpływy do firmy, od których nie odjęto jeszcze kosztów ich uzyskania.

Dochód oblicza się odejmując koszty od przychodu, w związku z czym dochód jest zazwyczaj niższy niż przychód, chyba że nie występują żadne koszty, co jest mało prawdopodobne. Na dalszym etapie bierze się jeszcze pod uwagę odliczenia, a następnie ustala podstawę opodatkowania i wreszcie podatek.

Ustalenie zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy oraz podstawy małego ZUS-u
Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/6426291,Obliczanie-podstawy-wymiaru-skladek-dla-Malego-ZUS.html

Przykładowo, jeśli firma otrzymuje od klientów i z innych źródeł 100 000 złotych wpływów miesięcznie, to ma 100 tysięcy złotych przychodu. W przypadku, kiedy koszty m.in. zatrudnienia pracowników i zakupu materiałów będą wynosiły 90 000 złotych miesięcznie, dochód będzie równy 10 000 złotych.

10 tysięcy dochodu może nie wystarczyć, aby uzyskać wymarzony kredyt, ale już 100 tysięcy złotych przychodu wygląda znacznie bardziej imponująco i szansa na taki kredyt dla firm bez dochodu znacząco wzrośnie.

Kredyt dla firm bez dochodu – na oświadczenie

Drugim rozwiązaniem, jeśli chodzi o kredyt bez dochodu, jest kredyt na oświadczenie. Podobnie, jak w przypadku kredytów na oświadczenie dla osób indywidualnych, pozwala on przyspieszyć proces uzyskiwania kredytu.

Jest to możliwe dzięki zastąpieniu formalnych dokumentów księgowych, czy też zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS-ie/Urzędzie skarbowym, własnym oświadczeniem przedsiębiorcy, w którym opisuje on sytuację finansową firmy.

W praktyce jednak rzadko można spotkać się z sytuacją, aby absolutnie żadne dokumenty nie były potrzebne. Bank może być skłonny pominąć konieczność przedstawienia biznesplanu czy dokumentów opisujących długoterminowe perspektywy finansowe firmy, ale już wyciąg z konta bankowego będzie dla niego bardzo często kluczowym źródłem informacji, do którego bezdyskusyjnie będzie chciał mieć dostęp. Wynika to z faktu, że kredyty firmowe są bardziej ryzykowne dla banku niż kredyty indywidualne (zwłaszcza kredyty firmowe na duże kwoty) i z tego względu niemożliwe jest całkowite pominięcie wszystkich formalności.

Należy przy tym pamiętać, że w takim oświadczeniu powinny znaleźć się tylko dane całkowicie zgodne z prawdą. Wpisanie w oświadczeniu wyższego dochodu lub przychodu niż firma osiąga w rzeczywistości może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli bank zorientuje się, że doszło do podania niewłaściwych danych. Dlatego też kredyt dla firm bez dochodu na oświadczenie należy potraktować bardziej jak sposób na szybsze uzyskanie decyzji kredytowej, bez przedstawiania bardzo dokładnej dokumentacji dochodów, a nie jako kredyt przy niewielkim bądź zerowym dochodzie.

Kredyty dla firm bez dochodów – warunki

Pomijając kwestie dochodów lub przychodów, banki stawiają potencjalnym kredytobiorcom także szereg innych warunków. Nawet wysoki przychód może nie pomóc, jeśli nie zostaną one spełnione. Mowa tutaj na przykład o wymaganiu posiadania określonego stażu.

Z reguły warunkiem jest staż przedsiębiorstwa wynoszący co najmniej 12 miesięcy (lub niekiedy nawet 24). Zdarza się czasami, że bank może być skłonny udzielić kredytu młodszej firmie (na przykład z 6-miesięcznym stażem), ale jedynie w sytuacji, kiedy od pewnego czasu będzie ona prowadziła w nim konto firmowe.

Znaczenie ma także historia kredytowa firmy. Jeśli dane przedsiębiorstwo znajduje się na liście dłużników lub posiada negatywne wpisy w BIK-u, świadczące o problemach w spłacie dotychczasowych zobowiązań, uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej może okazać się bardzo trudne. Taki klient może zostać bowiem uznany za nierzetelnego.

Warto również wspomnieć, że w przypadku omawianego wcześniej kredytu na przychodzie, jednym z warunków uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej, może być zabezpieczenie kredytu w określony sposób. Wśród popularnych zabezpieczeń kredytów można wymienić hipotekę, zastaw oraz zakup ubezpieczenia zobowiązania. Dzięki zabezpieczeniu bank ma większą pewność, że odzyska swoją należność, w związku z czym jest skłonny udzielić kredytu na bardziej liberalnych warunkach, a całkowita kwota pożyczki może być bardzo wysoka.

Leasing – dobra alternatywa dla gotówkowego kredytu dla firm bez dochodu

Leasing jest bardzo lubianą przez polskich przedsiębiorców formą finansowania. Pozwala on sfinansować zakup środków trwałych, takich jak pojazdy, maszyny czy urządzenia – nie można w ramach leasingu otrzymać gotówki do własnoręcznego rozdysponowania na dowolny cel.

W przypadku leasingu operacyjnego przez okres jego trwania właścicielem maszyny lub pojazdu jest wciąż firma leasingowa, a na koniec okresu spłaty leasingobiorca może (lub musi) wykupić dany przedmiot po atrakcyjnej cenie. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy, możemy od razu zaliczyć przedmiot leasingu do swoich środków trwałych.

Jeśli interesuje nas kredyt dla firm bez dochodu, tym aspektem leasingu, który będzie interesował nas najbardziej, są zapewne wymagania stawiane leasingobiorcom. Są one często mniej surowe niż w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego dla firm. Leasingodawcy łagodniej podchodzą do takich kwestii, jak staż firmy – w niektórych przypadkach możliwe jest nawet skorzystanie z leasingu już od pierwszego dnia działalności.

W zależności od parametrów danej oferty, leasingiem można sfinansować nawet do 100% wartości wybranego środka trwałego, aczkolwiek w przypadku nowych firm wniesienie pewnego wkładu własnego (zazwyczaj wynoszącego od kilku do kilkudziesięciu procent wartości przedmiotu leasingu) może być konieczne.

Warto wiedzieć, że leasing nie obniża zdolności kredytowej, nie jest bowiem traktowany jako takie same zobowiązanie finansowe, jak kredyt czy pożyczka. Co więcej, umożliwia optymalizację podatkową, z uwagi na fakt, że w leasingu operacyjnym w koszt uzyskania przychodu można wliczyć m.in. całą comiesięczną ratę, a także kwotę wykupu.

Struktura finansowania oraz klientów firm leasingowych
Źródło: https://www.pb.pl/popyt-na-leasing-juz-nie-taki-jak-dawniej-967089

Kredyt dla firm bez dochodu – podsumowanie

Kredyt dla firm bez dochodu może być dostępny w formie kredytu na podstawie przychodów lub kredytu na oświadczenie. Oznacza to, że nawet firmy, które nie notują w danym okresie wysokich dochodów, mogą mieć szansę na jego otrzymanie, o ile spełnią inne warunki banku.

Jeśli chcemy upewnić się w zakresie tego, w jakim banku możemy liczyć na najlepszą ofertę i największe szanse na pozytywną decyzję kredytową, dobrym pomysłem może być skorzystanie ze wsparcia eksperta. Dobry pośrednik kredytowy pomoże w pozyskaniu finansowania na atrakcyjnych warunkach nawet w trudnej sytuacji.

W niektórych przypadkach, na przykład przy krótkim stażu firmy, warto rozważyć leasing jako łatwiejszą do uzyskania alternatywę dla kredytu dla firm bez dochodu. Leasingodawcy stawiają swoim klientom znacznie niższe wymagania niż te, które obowiązują zazwyczaj w przypadku kredytów, a do tego oferują uproszczone formalności i dużą elastyczność w zakresie okresu finansowania i miesięcznej raty.