Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czym jest i jak działa?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czym jest i jak działa?

18.11.2023
AvatarPaulina Przybysz
fundusz wsparcia kredytobiorcow
Avatar

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie w banku lub innej instytucji pożyczkowej, warto zastanowić się, co zrobimy w razie niespodziewanych zdarzeń, które wywołają u nas problemy finansowe. Zaciągając kredyt, warto działanie takie wykonywać rozważnie, jednak ze świadomością, że istnieją pewne rozwiązania, z których będziemy mogli skorzystać w razie problemów ze spłatą. Należą do nich na przykład wakacje kredytowe, a także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Co warto wiedzieć o wspomnianym funduszu? Komu jest on dedykowany i w jaki sposób może nam pomóc? Podpowiadamy.

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm, który ma zapewnić osobom spłacającym kredyt mieszkaniowy, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wsparcie polegające na dopłatach do rat kredytu. Podstawą funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest ustawa z dnia 9 października 2015 roku o Wsparciu Kredytobiorców. Dlatego osoby, które chciałyby dokładnie poznać zasady działania, a także dowiedzieć się, co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, mogą zapoznać się z tym dokumentem. Kredytobiorcy często zastanawiają się, czy z dotacji od FWK mogą skorzystać wyłącznie osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach, czy też w walutach obcych. Otóż fundusz zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pomoc obu tym grupom kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak działa?

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i zobligowane są do regularnego spłacania rat kredytu mieszkaniowego, kiedy dowiadują się o instytucji Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, często zastanawiają się, jak działa FWK. Otóż można powiedzieć, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa jak organizacja pomocowa, ponieważ każdy kredytobiorca, który ma problemy ze spłatą długów, może złożyć wniosek o pomoc ze strony FWK, jeżeli spełnia określone wymagania. Wówczas może liczyć na pomoc w formie dofinansowania kredytu. Środki te jednak nie trafiają na osobity ROR lub wspólne konto bankowe zadłużonych małżonków, a przekazywane są bezpośrednio do instytucji, która udzieliła kredytu beneficjentowi. Należy jednak pamiętać, że nie jest to pomoc bezzwrotna.

Środki, którymi dysponuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, pochodzą ze składek, które opłacają banki i różnego rodzaju instytucje finansowe. Funduszami tymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a następnie przekazuje je do poszczególnych instytucji, udzielając tym samym wsparcia kredytobiorcom.

dwoje ludzi korzystajacych z laptopa

Fot. Pexels

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania wsparcia?

Dokumenty, które są potrzebne do otrzymania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to przede wszystkim odpowiedni wniosek, który dostępny jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy dołączyć w przypadku wniosku o udzielenie wsparcia od FWL ze względu na status bezrobotnego zaświadczenie z urzędu pracy o takim statusie. Z kolei w przypadku przesłanek wynikających z niskich dochodów gospodarstwa domowego, do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:

  • oświadczenie członków gospodarstwa domowego niebędących kredytobiorcami o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych,
  • wyrok sądu w sprawie wysokości świadczeń alimentacyjnych,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, kontrakt menadżerski, emerytura, renta, dochód z wynajmu, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne).

Niezależnie od powodu wsparcia, do wniosku należy dołączyć również odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Bank odmówił Ci finansowania? Nie trać czasu i nerwów na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt lub pożyczkę.

Wyślij wniosek!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – wniosek

Kredytobiorca, który chce skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, powinien skontaktować się ze swoim bankiem, który udzielił mu kredytu i złożyć w tej instytucji odpowiedni wniosek. Dokumenty można znaleźć na przykład na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Aplikować można osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. We wniosku należy podać dane takie jak:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer umowy kredytowej,
  • oświadczenie o istniejących przesłankach stanowiących podstawę wsparcia udzielonego przez FWK i warunkach wszystkich umów, na podstawie których kredytobiorcy przysługuje świadczenie,
  • wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • dochodzie gospodarstwa domowego i liczbie członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak obliczyć dochód?

Żeby otrzymać środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełniać pewne przesłanki określone w ustawie. Jak obliczyć dochód, aby sprawdzić, czy przysługuje nam dotacja z FWK? Obliczając dochód, należy uwzględnić wszystkie wpływy gospodarstwa domowego, niezależnie od tego czy są one osiągane przez kredytobiorcę, czy też pozostałych członków rodziny, jeżeli zamieszkują oni wybrany lokal. Po podliczeniu wszystkich miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego należy podzielić je przez liczbę zamieszkujących pod dachem osób. Wówczas otrzymamy kwotę, która równa się średniemu miesięcznemu dochodowi na osobę.

Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – dla kogo?

Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przysługuje zarówno osobom, które samodzielnie spłacają kredyt, jak i w przypadku kiedy zobowiązanie ma kilku kredytobiorców, na przykład małżonków i przynajmniej jedno z nich spełnia przesłanki uprawniające do otrzymania pomocy od FWK. Żeby skorzystać z takiego wsparcia, należy spełniać jeden z następujących warunków:

  • być osobą bezrobotną wystarczy, że jeden z kredytobiorców w dniu złożenia wniosku jest bezrobotny,
  • mieć bardzo wysoką ratę w przypadku kiedy rata kredytu hipotecznego wynosi powyżej 50% dochodów kredytobiorcy, wówczas można złożyć wniosek o pomoc,
  • mieć sporo osób na utrzymaniu jeżeli po odliczeniu raty, średni miesięczny dochód na osobę wynosi mniej niż 1200 zł, wówczas przysługuje nam wsparcie.

Warunki te są dość restrykcyjne. Dodatkowo warto wiedzieć o tym, że wsparcia od FWK nie otrzymają osoby, które straciły pracę z własnej winy, korzystały już pomocy z FWK i wykorzystały limit 36 miesięcy wsparcia, mają wypowiedziane umowy kredytu czy przysługuje im ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Pomożemy Ci pozyskać możliwie najkorzystniejsze finansowanie dla Ciebie lub Twojego biznesu!

Nie trać swojego cennego czasu. Specjaliści Spłaty Pożyczek przejmą na siebie ciężar formalności i wynegocjują dla Ciebie finansowanie na warunkach dopasowanych do Twoich potrzeb.

Wyślij wniosek!

Jakie kredyty obejmuje wsparcie z funduszu?

Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obejmuje wyłącznie kredyty mieszkaniowe. Rozwiązanie to jest jednak skierowane również do kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota, którą uzyskali w ramach takiej transakcji, nie wystarczyłaby do pokrycia zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czy warto? Wady i zalety

Wiele osób zastanawia się, czy warto skorzystać ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zazwyczaj odpowiedź jest twierdząca. Instytucja ta pozwala odłożyć płatność na później. Pamiętajmy, że nie anuluje naszego długu. Jeżeli jednak rata kredytu przekracza nasze możliwości finansowe i znajdujemy się w trudnej sytuacji, ponieważ na przykład straciliśmy pracę, wówczas warto skorzystać z takiej pomocy. Należy jednak pamiętać, że środki otrzymane od FWK należy oddać po dwóch latach od czasu spłacenia kredytu hipotecznego i zwrot ten następuje w 144 równych ratach. Dodatkowo spłacając terminowo 10 pierwszych lat, można liczyć na anulowanie 44 pozostałych.

Wady korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obejmują przede wszystkim naszą zdolność kredytową. Bank wiedząc, że korzystamy z takiej pomocy, traktuje nas jako osobę, która nie jest w stanie spłacić kredytu. Dlatego nie udzieli nam najprawdopodobniej żadnego dodatkowego świadczenia pieniężnego.