Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

08.03.2023
AvatarPaulina Przybysz
czy-dlugi-rodzicow-przechodza-na-dzieci
Avatar

Dziedziczenie długów to temat, który wielu osobom spędza sen z powiek. Nierzadko zastanawiamy się nad tym, jak wygląda kwestia długów po rodzicach, bojąc się tego, że ich błędne decyzje finansowe negatywnie odbiją się również na naszym funkcjonowaniu. Dziedziczenie długów po rodzicach to zagadnienie, nad którym bez wątpienia warto się pochylić. Na przestrzeni lat wiele się w tej kwestii zmieniło. Ustawodawcy zadbali o takie rozwiązania, które są bezpieczne dla banków, ale chronią również osoby dziedziczące na mocy ustawy.

Dziedziczenie długów po rodzicach – czym jest?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach, zacznijmy od tego, że w naszym kraju obowiązują dwie drogi dziedziczenia. Jedna to dziedziczenie testamentowe, druga zaś to dziedziczenie ustawowe. W pierwszym przypadku osoba dysponująca majątkiem sporządza testament, wskazując komu przypada jaka część majątku. Dziedziczenie ustawowe stosowane jest wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub stwierdzono, że jest on nieważny.

Dziedziczenie długów po rodzicach to sytuacja, kiedy otrzymujemy nie tylko majątek, ale również zadłużenie osoby zmarłej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli osoba zmarła pozostawiła długi, będziemy zobowiązani je spłacić. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podejmiemy decyzję o rezygnacji ze spadku. Mamy na to aż sześć miesięcy od dnia, w którym dostaliśmy informację o byciu spadkobiercą. Co jednak ważne, dopuszczalne jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku odpowiadamy za długi osoby zmarłej – matki bądź ojca – jedynie do wysokości wartości pozostawionego majątku.

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci to jedno z częściej zadawanych pytań w kontekście dziedziczenia. Wiele osób szuka informacji na ten temat, chcąc zabezpieczyć się na przyszłość. Sam fakt bycia dzieckiem nie sprawia, że automatycznie przejmujemy długi po rodzicach. Zgodnie z obowiązującym prawem stanie się tak wtedy, kiedy:

  • przyjmiemy spadek po rodzicach;
  • poręczyliśmy rodzicom kredyt lub pożyczkę;
  • przyjęliśmy od rodziców coś, co było zadłużone.

Tutaj dochodzi jednak do pewnej niebezpiecznej kwestii. Przyjęcie spadku odbywa się niejako automatycznie na mocy ustawy. To osoba dziedzicząca majątek (w tym również długi) zobowiązana jest do złożenia rezygnacji ze spadku, jeśli z jakiegoś powodu nie chce go przyjmować. UWAGA: czas na to jest ograniczony. Można to zrobić jedynie w przeciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o spadku, a więc często faktycznie od dnia śmierci spadkodawcy. Niedotrzymanie tego terminu będzie równoznaczne z przyjęciem spadku, a w konsekwencji również długów, jeśli rodzic je po sobie pozostawił.

Kredyty dla osób prywatnych i firm. Niezależnie od skomplikowania sytuacji. Kompleksowo i przy minimum formalności.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek!

Wyślij wniosek!

Czy rodzice odpowiadają za długi dzieci?

Kiedy wiesz już, jak dziedziczy się długi po rodzicach, warto przyjrzeć się sytuacji odwrotnej, a więc takiej, kiedy to dzieci mają długi. Bardzo często pada pytanie dotyczące tego, czy rodzice mogą odziedziczyć długi dzieci. Sytuacja wygląda różnie w zależności od tego, czy dziecko żyje, czy nie. W przypadku żyjących dzieci prawo nie przewiduje odpowiedzialności rodziców za długi pełnoletniego syna czy córki. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku mieszkania we wspólnym gospodarstwie domowym mogą pojawić się pewne problemy, jeśli dojdzie do egzekucji. Wyjątkiem jest również poręczenie pożyczki lub kredytu. Jeśli rodzice się na to zdecydowali, a dziecko nie spłaca swojego zobowiązania, trzeba liczyć się z tym, że bank zwróci się do rodziców o regulowanie kolejnych rat. Sytuacja komplikuje się, kiedy dziecko umrze. Wówczas mamy do czynienia z rozwiązaniami podobnymi do tych, które stosowane są w przypadku śmierci rodziców. W grę wchodzi bowiem dziedziczenie ustawowe. W momencie przyjęcia spadku rodzice odpowiadają za długi swoich dzieci.

Kto dziedziczy długi po rodzicach?

Czy dziecko odpowiada za długi rodzica, to jedno z tych pytań, które w przestrzeni publicznej pada naprawdę często. Okazuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem dziecko może odpowiadać za zadłużenie swoich rodziców. Dzieje się tak jednak dopiero wtedy, kiedy rodzice umrą. Dopóki żyją, nie ma prawnej możliwości, aby wierzyciel obciążył długami dziecko. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy dziecko zdecydowało się na podżyrowanie kredytu bądź pożyczki. Wówczas, gdy rodzice przestają regulować swoje zobowiązanie wobec banku, dzieci będą musiały płacić kolejne raty.

Długi rodziców – jak się zabezpieczyć przed obowiązkiem ich spłaty?

Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców to pytanie, które nurtuje wiele osób. Przedstawiliśmy dość jasno zasady dziedziczenia długów, wskazując na sytuacje, w których dzieci będą zobowiązane do spłaty długów zarówno po ojcu, jak i matce. Mówiąc o dziedziczeniu długów, warto wiedzieć, co zrobić, aby uniknąć konieczności spłacania całości zadłużenia. Okazuje się, że jest kilka opcji. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przez sześć miesięcy od dnia, w którym powzięliśmy informację o byciu spadkobiercą, mamy czas na podjęcie decyzji, co robimy z przypadającym nam majątkiem, a tym samym również z długami.

Jeśli masz obawy, że zmarły ojciec bądź matka pozostawili duże długi, możesz zdecydować się na odrzucenie spadku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie, które wiąże się również z wyłączeniem dziedziczenia i prawa do spadku. Kodeks Cywilny wskazuje wówczas kolejne osoby znajdujące się w linii dziedziczenia.

Kredyt konsolidacyjny z jedną miesięczną ratą, która jest znacznie niższa niż suma rat, które spłacałeś do tej pory? Zobowiązanie, które nie jest trudne do spłaty?

Skontaktuj się ze specjalistą Spłata Pożyczek, który pomoże Ci wyjść z nadmiernego zadłużenia.

To możliwe!

Jeśli decydujesz się na przyjęcie spadku, a wartość wierzytelności jest wyższa niż wartość majątku, musisz liczyć się z koniecznością pokrycia zadłużenia. Możesz jednak zdecydować się na tak zwane dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, co jest dla spadkobiercy rozwiązaniem niezwykle korzystnym. Odpowiedzialność za długi rodziców jest w takim przypadku ograniczona wyłącznie do wartości majątku, który został odziedziczony i to z niego należy pokryć roszczenia. UWAGA: w takim rozwiązaniu jest jednak niewielki kruczek. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką, to zasada ograniczonej odpowiedzialności za zadłużenie nie ma zastosowania. W takim przypadku prawem wierzyciela jest dochodzenie spłaty całego zadłużenia.

Rozwiązaniem jest również przyjęcie zadłużonego mienia. Jeśli w spadku otrzymamy mienie, które jest zabezpieczeniem długu, nie należy martwić się zbyt dużymi problemami. W takim przypadku trzeba liczyć się z tym, że komornik je zabierze. Plus takiego rozwiązania to brak dodatkowych konsekwencji. Spadkobierca nie musi wówczas obawiać się obciążenia kosztami egzekucji komorniczej.

Okazuje się, że odpowiedź na pytanie jak nie odpowiadać za długi rodziców, wcale nie jest tak skomplikowana, jak mogłyby się to wydawać. Przedstawione przez nas rozwiązania jasno wskazują, że nie trzeba ponosić kosztów zadłużenia matki bądź ojca. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać o różnych kruczkach prawnych, chociażby o poręczeniu kredytów i pożyczek, które zawsze obciąży spadkobiercę.

Długi po rodzicach – przedawnienie

Mówiąc o dziedziczeniu, należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dziedziczy się nie tylko majątek, ale również zobowiązania ciążące na sprawcy. Jeśli chodzi o dziedziczenie długów, to największy problem stanowią zawsze długi wobec banków, a także innych instytucji zajmujących się pożyczaniem pieniędzy. Wynika to między innymi z braku możliwości zweryfikowania zadłużenia. Polskie prawo jasno bowiem wskazuje, że banki obowiązuje tajemnica bankowa. Jej złamanie możliwe jest jedynie w określonych sytuacjach. W praktyce oznacza to, że zdobycie informacji na temat ewentualnego zadłużenia możliwe jest dopiero po przedstawieniu w banku dokumentów potwierdzających prawomocne nabycie spadku. Jeśli kredyt opiewał na kilka tysięcy złotych, problem nie jest zbyt duży. Kiedy jednak w grę wchodzi zadłużenie na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, sytuacja się komplikuje. Takie długi rodziców mogą dla spadkobiercy oznaczać znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Na szczęście istnieje instytucja przedawnienia.

W Polsce do przedawnienia długów spadkowych dochodzi po upływie trzech lat. Musisz jednak pamiętać, że będzie to znacznie dłużej, jeśli sprawa trafi do sądu. Wówczas do przedawnienia dochodzi dopiero po sześciu latach. Warto w tym miejscu dodać, że czas ten dotyczy wszystkich należności bez względu na ich rodzaj. Przedawnienie długu po rodzicach jest jednym ze sposobów na uniknięcie konieczności jego spłacania.

Pomożemy Ci pozyskać możliwie najkorzystniejsze finansowanie dla Ciebie lub Twojego biznesu!

Nie trać swojego cennego czasu. Specjaliści Spłaty Pożyczek przejmą na siebie ciężar formalności i wynegocjują dla Ciebie finansowanie na warunkach dopasowanych do Twoich potrzeb.

Wyślij wniosek!

Długi po rodzicach – podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym prawem długi rodziców przechodzą na dzieci. Należy o tym pamiętać, podejmując decyzję o przyjęciu spadku. Może bowiem okazać się, że wartość zadłużenia jest naprawdę bardzo wysoka. Wówczas przyjęcie majątku może być mało opłacalne. Na szczęście zgodnie z aktualnymi przepisami spadkobierca może zawsze zdecydować się na odrzucenie spadku. Takie rozwiązanie jest korzystne, jeśli długi są naprawdę znaczne.