Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Stopy procentowe – znaczenie dla kredytobiorców i całej gospodarki

Stopy procentowe – znaczenie dla kredytobiorców i całej gospodarki

27.11.2023
AvatarPaulina Przybysz
stopy procentowe
Avatar

 

Nie ma chyba takiego sektora gospodarki, na który nie wpływałyby stopy procentowe. To od ich wysokości zależą koszty kredytów, zyski z lokat, a nawet ceny na półkach sklepowych. Pomagamy zrozumieć, dlaczego stopy procentowe w Polsce mają tak ogromne znaczenie.

Co to jest stopa procentowa?

Najprostsza definicja stopy procentowej mówi, że jest to koszt kapitału. Rozwijając tę myśl, można ją rozumieć jako cenę, którą trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Chodzi o to, że ta strona, która pozwala drugiej korzystać ze swoich środków, zwykle żąda za ten fakt wynagrodzenia. Wyraża się je jako różne rodzaje stóp procentowych. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o kredyty. Będąc klientem banku, Ty również użyczasz swojego kapitału, składając depozyty – na rachunkach bankowych lub lokatach. Dostajesz za to tzw. odsetki, a ich wysokość również zależy od realnych stóp procentowych. Dla banku jest to zatem także koszt kapitału.

Kto ustala stopy procentowe?

Stopy procentowe w Polsce determinowane są przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) Narodowego Banku Polskiego. To ten organ, na podstawie sytuacji gospodarczej w kraju, decyduje o obniżce stóp procentowych lub ich podnoszeniu.

Rodzaje stóp procentowych

Od czego zależy koszt kapitału? Stopy procentowe kredytów i lokat w konkretnych bankach ustalane są w odniesieniu do wielkości ustanowionych przez RPP. Mówiąc o działalności NBP, możemy wyróżnić następujące rodzaje stóp procentowych:

  • stopa lombardowa – koszt pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez NBP;
  • stopa referencyjna – wskaźnik rentowności papierów wartościowych emitowanych przez bank centralny;
  • stopa redyskontowa/redyskonta weksli – cena, po której NBP skupuje weksle od banków komercyjnych;
  • stopa depozytowa – oprocentowanie jednodniowych depozytów przyjmowanych przez NBP od banków komercyjnych.

Bank odmówił Ci finansowania? Nie trać czasu i nerwów na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt lub pożyczkę.

Wyślij wniosek!

Aktualna wysokość stóp procentowych

Co ze stopami procentowymi w Polsce? W ostatnich latach mocno odczuliśmy skutki wzrostu wskaźników. Podwyżka stóp procentowych spowodowana była m.in. szalejącą inflacją, a tę z kolei wywołały w dużej mierze pandemia COVID-19 i wybuch wojny na Ukrainie. We wrześniu 2022 roku wskaźniki zaczęły się jednak stabilizować. Obecnie (od 7 września 2023 r.) stopy procentowe osiągają następujące wielkości:

  • stopa lombardowa: 6,50%;
  • stopa referencyjna: 6%;
  • stopa redyskontowa/redyskonta weksli: 6,05%;
  • stopa depozytowa: 5,50%.

Co będzie dalej? Prognozy stóp procentowych na kolejne lata przewidują łagodne obniżki, wraz ze spadkiem dynamiki inflacji. Polityka pieniężna dostosowywana jest jednak do sytuacji na rynku, przewidywania trzeba brać zatem z dozą ostrożności.

Kto zarabia na stopach procentowych?

Podwyżka stóp procentowych to niekorzystna tendencja? Odpowiedź zależy od perspektywy. Banki należą do grupy, którą wzrost stóp procentowych cieszy. Oznacza bowiem wyższe oprocentowanie kredytów, a więc również zwiększenie przychodów odsetkowych. Taka tendencja oczywiście nie zadowala samych kredytobiorców, którzy nierzadko borykają się z problemami w spłacaniu rat. Co innego o sytuacji sądzą deponenci – można zarobić więcej na lokatach i kontach oszczędnościowych.

Konsekwencje podwyżki stóp procentowych

Od początku roku 2021 aż do września 2022 wysokość stóp procentowych wzrastała. Główne skutki takiego zjawiska są następujące:

  • wzrost kosztów kredytów – w konsekwencji mniejszą część społeczeństwa stać na pożyczanie, wskutek czego spada konsumpcja, co z kolei powinno spowodować zahamowanie wzrostu cen;
  • zwiększenie opłacalności depozytów – więcej ludzi lokuje pieniądze w bankach, dlatego ilość pieniądza w obiegu spada, co również przyczynia się do zahamowania inflacji.

Masz problem z nadmiernym zadłużeniem i musisz wybierać, którą ratę spłacić w danym miesiącu? Nie pozwól na kolejne opóźnienia w spłacie i nie generuj dodatkowych kosztów w postaci odsetek. 

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu znacząco obniżysz miesięczną ratę, tak aby spłata zadłużenia już nigdy nie stanowiła problemu.

Wyślij wniosek!

Co oznacza obniżenie stóp procentowych?

Na obniżkę stóp procentowych czekali przede wszystkim kredytobiorcy. Dotyczy to oczywiście jedynie zobowiązań zaciąganych na zasadzie zmiennego oprocentowania. Spadek wysokości stóp procentowych dla wielu Polaków wiąże się z obniżeniem wysokości rat kredytów. Nie wszyscy będą z tego faktu zadowoleni. Ta część społeczeństwa, która nie ma zobowiązań finansowych, a do tej pory cieszyła się wysokimi zyskami z depozytów, będzie rozczarowana.

Czym jest stopa procentowa?

To koszt kapitału. Określa zarówno cenę, jaką trzeba zapłacić za pożyczenie gotówki od kogoś, jak i wynagrodzenie za użyczenie własnego kapitału.

Co oznacza podwyżka stóp procentowych?

Wzrost kosztów kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Jednocześnie zyski z lokat i depozytów są jednak wyższe.

Od czego zależy wysokość stóp procentowych?

Większość stóp procentowych, z którymi spotkasz się na rynku, ustalana jest na podstawie stóp procentowych NBP.

Czy stopy procentowe będą rosnąć?

Nie. Obecne prognozy przewidują stabilny trend, z tendencją lekko spadkową.