Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Pożyczka płynnościowa – ratunek dla przedsiębiorców w dobie kryzysu

Pożyczka płynnościowa – ratunek dla przedsiębiorców w dobie kryzysu

23.12.2023
AvatarPaulina Przybysz
pozyczka plynnosciowa
Avatar

Ostatnie trudne światowe wydarzenia nie oszczędzają nikogo. Nie ma chyba osoby, która nie odczułaby skutków pandemii COVID-19 albo wybuchu wojny na Ukrainie na własnej skórze. Rosnące ceny paliw i surowców, inflacja, niepewność, zmienne stopy procentowe. To wszystko odbija się na gospodarce, a cierpią na tym nie tylko konsumenci, ale też firmy. W trudnej sytuacji są zwłaszcza mniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają ogromnego zaplecza finansowego wielkich korporacji. Z pomocą przychodzi pożyczka płynnościowa, czyli finansowanie na preferencyjnych warunkach. Dowiedz się więcej!

Pożyczka płynnościowa – co to jest?

Rozwiązanie, które ma zapewnić rodzimym biznesom pomoc w trudnych czasach, proponowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczka płynnościowa to forma kredytowania pozbawiona kosztów odsetkowych. Nieoprocentowane finansowanie jest zatem kuszącą propozycją dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na spłatę wysokich kosztów klasycznych produktów bankowych. Cele pożyczki płynnościowej 2023 mogą być przeróżne: od utrzymania płynności i ochrony przed bankructwem po realizację inwestycji, które pomogą w dalszym rozwoju firmy.

Pożyczka płynnościowa – dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Zanim sprawdzimy, jaka sytuacja ekonomiczna pozwala starać się o kredyt na preferencyjnych warunkach, zajmijmy się kwestią podmiotową pożyczki płynnościowej. BGK warunki stawia nie tylko odnośnie do kondycji firmy, ale także do rodzaju przedsiębiorstwa. Dlatego o tej formie wsparcia często mówi się jak o pożyczce płynnościowej dla mikroprzedsiębiorców.

Z pożyczki płynnościowej mogą zatem skorzystać:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Pożyczka płynnościowa BGK – warunki, które musisz spełnić

Oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka płynnościowa przeznaczona jest dla firm, ale nie każdy biznes otrzyma wsparcie. Jest to rozwiązanie przeznaczone jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy:

 • doświadczają problemów z zachowaniem płynności finansowej, spowodowanych pandemią COVID-19;
 • mają trudności w kwestii płynności z powodu kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, które rozpoczęły się od 24 lutego 2022 roku i trwają do dnia złożenia wniosku;
 • uważają, że wzrost kosztów produkcji spowodowany podwyższeniem cen paliw i surowców znacząco odbił się na działalności;
 • wskutek następstw pandemii COVID-19 lub wojny na Ukrainie byli zmuszeni przeprowadzić inwestycje mające na celu przebudowę działalności gospodarczej, jej rozszerzenie lub zmianę modelu biznesowego albo wprowadzenie niskoemisyjnych sposobów działania.

Zatem pożyczka płynnościowa = tarcza antykryzysowa dla firm dotkniętych trudnymi wydarzeniami, które niezależnie od nich kształtują otoczenie polityczno-gospodarcze.

Pożyczka płynnościowa – dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Przed przystąpieniem do składania wniosku o pożyczkę płynnościową przygotuj wymaganą dokumentację. Aby starać się o wsparcie, niezbędny jest komplet załączników – inaczej prośba może zostać odrzucona. Listę dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o pożyczkę płynnościową z oprocentowaniem 0%, przedstawiamy poniżej.

 1. Formularz informacyjny o pomocy publicznej/o pomocy de minimis (wojna na Ukrainie/COVID-19).
 2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis (wojna na Ukrainie/COVID-19).
 3. Informacje dodatkowe oraz oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach.
 4. Wykaz załączników.

To podstawowe wymagania formalne do pożyczki płynnościowej 2023. Reszta dokumentów zależy od rodzaju podmiotu składającego wniosek oraz wymogów konkretnej instytucji finansowej. Osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową, spółkę cywilną lub będące wspólnikami spółki jawnej muszą na przykład dodatkowo złożyć oświadczenie majątkowe oraz raport BIK I. Przedsiębiorcy, który nie prowadzą działalności jednoosobowej, powinni przygotować wydruk BIK P.

Cele pożyczki płynnościowej dla mikroprzedsiębiorców

Głównym adresatem pożyczki płynnościowej są przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Nadal jednak pewnie zastanawiasz się, na co tak naprawdę możesz przeznaczyć finansowanie. Spieszymy z wyjaśnieniem. Wszelkie wątpliwości na swojej stronie wyjaśnia Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka płynnościowa może być wykorzystana na cele:

 • wypłaty wynagrodzeń,
 • regulowania rachunków za opłaty i energię,
 • płacenia podatków oraz składek (zdrowotnych i ubezpieczeniowych),
 • zakup półproduktów,
 • zakup towarów,
 • inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną,
 • inne wydatki (niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy).

Jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, to można na nie przeznaczyć do 40% całkowitej kwoty pożyczki płynnościowej. W gospodarce niskoemisyjnej chodzi o projekty, które mają na celu wdrożenie odnawialnych źródeł energii lub poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Jak starać się o pożyczkę płynnościową?

Przebieg procesu pozyskiwania pożyczki płynnościowej jest stosunkowo prosty. Pierwszy krok to odnalezienie instytucji, która zajmuje się tego typu finansowaniem. Nie będzie to trudne, bo BGK na swojej stronie udostępnia wykaz kredytodawców. Sprawdź terminy przyjmowania wniosków przez wybraną instytucję. Każda z nich ma też własną listę wymagań formalnych – tam najbezpieczniej jest sprawdzać kompletność przygotowanej przez siebie dokumentacji. Większość udostępnia opcję starania się o pożyczkę płynnościową wnioskiem online.

Szczególną wagę przyłóż właśnie do wypełnienia wniosku. Ważne, aby uzasadnić w nim, że pandemia COVID-19 lub agresja Rosji na Ukrainę zaszkodziły Twojej działalności. Wyjaśnij, jak realizuje się negatywny wpływ tych wydarzeń na prowadzoną przez Ciebie firmę. Przedstaw też plan na to, jak środki uzyskane w ramach pożyczki płynnościowej poprawią Twoją sytuację. Kolejny etap to oczekiwanie na decyzję instytucji finansującej. Jeśli będzie pozytywna, podpiszesz umowę pożyczki płynnościowej.

Czy warto zdecydować się na pożyczkę płynnościową?

Odpowiedź nie jest oczywista, bo podjęcie starań o uzyskanie finansowania zawsze powinno być podyktowane analizą indywidualnej sytuacji firmy. Jeśli jednak się wahasz, być może pomocne będzie rozważenie za i przeciw. Wśród wad tego rozwiązania trzeba przede wszystkim zauważyć, że jest dostępne tylko dla wąskiej grupy podmiotów – sektora MŚP. Wymagane przy pożyczce płynnościowej BGK warunki również są bardzo specyficzne i czasami często udowodnić bezpośredni wpływ globalnych wydarzeń na Twoją małą firmę. Dodatkową, ale jednak znaczącą wadą jest duży poziom biurokracji – lista dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku często przyprawia przedsiębiorców o ból głowy. Nie zapominajmy też o minusie, za który można uznać celowość pożyczki płynnościowej – trzeba ją przeznaczyć na ściśle określone wydatki.

Dlaczego więc pożyczka płynnościowa 2023 cieszy się tak wielkim zainteresowaniem? Dla wielu firm nad licznymi wadami przeważają dużo korzystniejsze zalety:

 • oprocentowanie 0% (dotacja na odsetki w przypadku spełnienia warunków pomocy publicznej/de minimis),
 • brak wkładu własnego,
 • 6 miesięcy karencji,
 • bez prowizji i opłat dodatkowych,
 • okres kredytowania do 6 lat,

kwota pożyczki (do 1 miliona złotych, zwiększona do 1,5 miliona złotych w przypadku gospodarki niskoemisyjnej jako celu).