Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/List gończy za długi – jak postępować, gdy zostanie wydany?

List gończy za długi – jak postępować, gdy zostanie wydany?

30.12.2023
AvatarPaulina Przybysz
list gonczy za dlugi
Avatar

Niespłacanie zobowiązań finansowych na czas ma swoje konsekwencje. Tego typu sprawy, jeśli nie zostaną rozwiązane wcześniej, zazwyczaj kończą się na egzekucji komorniczej. A co jeśli ta metoda windykacji zawodzi? Ostatnią nadzieją wierzyciela na odzyskanie należności może być zgłoszenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. List gończy za długi to sytuacja ekstremalna, ale nie jest to nieprawdopodobny scenariusz. Jak go uniknąć?

Czym jest list gończy za długi?

Listem gończym nazywamy urzędową informację o tym, że danego człowieka poszukują organy ścigania. Sporządza go prokurator. A list gończy za długi? To ogłoszenie obwieszczające, że osoba jest poszukiwana w związku z niespłacanymi zobowiązaniami finansowymi. Jest to środek ostateczny, stosowany jedynie wtedy, gdy wszystkie inne metody egzekucji komorniczej zawiodą.

List gończy za długi i jego zawartość

List gończy za długi zawiera szczegółowe informacje, które mają na celu m.in. identyfikację osoby poszukiwanej. Do jego elementów należą:

  • dane osobowe (szczególnie imię i nazwisko);
  • wygląd i znaki rozpoznawcze;
  • obywatelstwo;
  • płeć;
  • zdjęcie;
  • treść zarzutów;
  • oznaczenie organu wydającego;
  • wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do przekazania tych informacji organom ścigania;
  • zapewnienie o poufności danych osoby zgłaszającej.

W szczególnych okolicznościach listy gończe wyznaczają nagrodę pieniężną za podanie informacji o osobie poszukiwanej.

Za co można dostać list gończy?

Zastanawiasz się pewnie, w jakich sytuacjach występuje zagrożenie, że zostanie wystawiony za Tobą list gończy. Możemy Cię uspokoić – to metoda egzekucji stosowana jedynie w naprawdę skrajnych przypadkach. Będzie ostatnim krokiem, na jaki zdecyduje się komornik. Dopiero wtedy, gdy inne podejmowane przez niego metody egzekucji zawiodą, wierzyciel może zgłosić do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dotyczy to każdego długu, którego nie da się wyegzekwować od dłużnika – bez względu na szkodliwość społeczną.

Jak sprawdzić, czy wydano list gończy?

Najbardziej efektywną metodą sprawdzenia, czy dana osoba jest ścigana listem gończym, jest weryfikacja tego faktu w internetowym rejestrze. Wystarczy udać się na stronę https://poszukiwani.policja.pl/ i wpisać swoje dane.

Co zrobić, gdy wydano list gończy?

Niestety, sam dłużnik nie może zrobić właściwie nic w sytuacji, w której ściga się go na podstawie wystawionego listu gończego. Odwołania nakazu ścigania może dokonać jedynie prokuratura lub sąd. Oczywiście wygasa też w momencie, w którym podmiot listu gończego za długi zostanie zatrzymany. Co zatem możesz zrobić? W tej sytuacji warto szukać pomocy prawnej. Dobrym rozwiązaniem będzie również zgłoszenie się do wierzyciela i podjęcie próby zmiany warunków spłaty zadłużenia.

Czy list gończy można anulować?

List gończy za długi nie wygasa samoistnie. Istnieje jednak kilka przesłanek pozwalających na jego anulowanie. Jedną z nich jest przedawnienie długu. To jednak zagadnienie bardziej skomplikowane, bo czas, po którym to nastąpi, zależy od rodzaju kredytu. Zadłużenie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przedawnia się po 3 latach, a dla osób fizycznych ten termin to aż 6 lat. Trzeba zawsze dokładnie sprawdzać, czy nie ma wyjątków, w tej dziedzinie bowiem występuje ich sporo. Można też, najlepiej z pomocą prawnika, starać się o zmianę środka zapobiegawczego albo zaskarżyć postanowienie o tymczasowym areszcie.

Jak uniknąć listu gończego za długi?

Gdy prowadzona jest wobec nas egzekucja, najgorszym wyjściem będzie uchylanie się od odpowiedzialności. Najlepiej zawczasu nie dopuścić do trudnej sytuacji, w której jedynym wyjściem dla wierzyciela będzie zgłoszenie zawiadomienia do prokuratury. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić długu, skontaktuj się z nim i wykaż dobrą wolę. W ten sposób możesz go przekonać, by nie składał do prokuratury wniosku. Uzasadnij swoją trudną sytuację i zaproponuj alternatywne rozwiązanie. Pamiętaj, że list gończy wydawany jest zazwyczaj wobec osób, które nie stawiają się na wezwania. Dlatego tak ważne jest okazywanie chęci współpracy od samego początku problemów.

Co to jest list gończy za długi?

To dokument sporządzany przez prokuraturę. To ostateczna metoda egzekucji. List gończy za długi wydaje się, gdy oskarżony nie stawia się na wezwania. Jest wynikiem złożenia przez wierzyciela zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Czy można anulować list gończy za długi?

List gończy traci ważność jedynie w wypadku zatrzymania oskarżonego lub odwołania nakazu przez prokuraturę. Nie przysługuje też od niego zażalenie. Można zaskarżyć jedynie poprzedzającą list decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

Komu grozi list gończy za długi?

Tę metodę stosuje się wobec dłużników nieregulujących zobowiązań finansowych, jednak tylko w skrajnych przypadkach.