Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Kredyt dla studentów a forma zatrudnienia

Kredyt dla studentów a forma zatrudnienia

11.06.2020
AvatarPaulina Przybysz
Kredyt dla studenta a forma zatrudnienia
Avatar

Okres studiów jest wymagający nie tylko ze względu na natłok nauki, ale także duże wydatki i niewielki budżet. W pewnym momencie w życiu studenta może pojawić się chęć czy wręcz potrzeba zaciągnięcia kredytu, jednak często nie będzie to takie proste, jak moglibyśmy sobie życzyć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność form zatrudnienia wśród tej grupy społecznej. Pojawia się w związku z tym pytanie: jak formy zatrudnienia studentów mają się do szans na otrzymanie kredytu? Czy studenci w ogóle mogą liczyć na kredyt?

Kredyt dla studentów – jakie znaczenie ma forma zatrudnienia?

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania kredytu, bank dokonuje analizy zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to zdolność do terminowej spłaty całości długu, którą oblicza się na podstawie wielu różnych czynników. Najbardziej znane z nich to wysokość dochodów, ilość osób na utrzymaniu, aktualne wydatki i zobowiązania czy historia kredytowa. Należy jednak wskazać, że dla banków ważna jest również forma zatrudnienia. Dlaczego?

Różne formy zatrudnienia charakteryzują się różną stabilnością, a przynajmniej było tak jeszcze do niedawna – w ostatnich latach doszło bowiem do wielu przeobrażeń na rynku pracy, w związku z którymi niektóre banki zliberalizowały swoje podejście do tego tematu. Za najpewniejszą pracę, z najmniejszym prawdopodobieństwem nagłej jej utraty, w dalszym ciągu uważa się jednak zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Znacznie mniej mile widziana jest umowa o pracę na czas określony, umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło) czy samozatrudnienie.

Ryzyko, że umowa z nami zostanie nagle rozwiązana bądź nieprzedłużona po jej upłynięciu oznacza dla banku, że możemy w pewnym momencie stracić źródło dochodu, a wraz z nim możliwość regularnego spłacania rat. Nie jest to dobra wiadomość dla studentów, biorąc pod uwagę fakt, że większość z nich nie ma stałej pracy, a jedynie pracę dorywczą, z natury mało pewną i stabilną. Pracodawcy preferują zatrudniać studentów na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ oznaczają one dla nich mniejsze wydatki i opłaty. Czy to oznacza, że student nie będzie miał szansy otrzymać kredytu? Niekoniecznie, ale z pewnością nie będzie to łatwe.

Wydatki studentów
Źródło: https://media-provident.pl/pr/467816/barometr-providenta-studenci-najwiecej-wydaja-na-zakwaterowanie

Wolontariat jako forma zatrudnienia

Umowy o pracę, samozatrudnienie czy umowy cywilnoprawne można spotkać wśród każdych grup zawodowych, natomiast wolontariat to forma pracy, w którą angażują się przede wszystkim studenci. Z zasady jest ona niepłatna, nie licząc sytuacji, w której wolontariat ma za zadanie przyuczyć nas do wykonywania określonego zawodu.

W takim wypadku będziemy mogli liczyć na pewną symboliczną zapłatę, wynoszącą niewielką procentową część przeciętnego wynagrodzenia, zależną od roku nauki. Na pierwszym roku wynosi ona 4%, na drugim 5%, a na trzecim – 6%.

Wolontariat to z pewnością niezwykle cenne doświadczenie, zarówno dla osoby, która go wykonywała, jak i dla tych, którym zdołała ona pomóc. Nie jest to jednak forma zatrudnienia respektowana przez banki, a z uwagi na całkowity brak wynagrodzenia lub jego niewielką wysokość, nie jest to coś, co okaże się dla nas wartościowe podczas składania wniosku o kredyt.

Kredyt dla studenta – czy jest możliwy?

Jeśli posiadamy stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, otrzymanie kredytu nie powinno być ogromnym problemem (o ile oczywiście nasze dochody są adekwatne do kwoty, którą chcemy pożyczyć). Co jednak, jeśli jak większość studentów, nasze dochody są nieregularne i mało stabilne?

Dobrym rozwiązaniem może być próba wzięcia kredytu w banku, w którym posiadamy konto, ponieważ kredytodawca weźmie pod uwagę przede wszystkim historię rachunku – jego saldo, wpływy na konto i wykonywane operacje. Jeśli mimo posiadania pracy dorywczej, a nie stałej, nasze finanse są w dobrym miejscu, mamy szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi.

Kredyt z przykładowo umową zleceniem, nawet w innym banku niż ten, który obsługuje nasz rachunek, nie jest niemożliwy, ale może wymagać pomocy specjalisty. Chodzi tu oczywiście o wykwalifikowanego pośrednika kredytowego, który będzie wiedział, gdzie i do kogo się zwrócić, aby móc liczyć na pozyskanie kredytu dla klienta mimo niepreferowanej przez bank formy zatrudnienia.

Kredyt studencki

Powyższe informacje odnoszą się w dużej mierze do kredytu gotówkowego. Warto jednak wspomnieć jeszcze o innym, bardzo specyficznym i skierowanym konkretnie do studentów zobowiązaniu finansowym.

Kredyt studencki ma za zadanie pomóc finansowo najuboższym studentom, ale w praktyce nie musimy wcale wydać pozyskanych z niego środków na wydatki związane ze studiowaniem. Te pieniądze można także przykładowo zainwestować. Tak czy inaczej, kredyt studencki jest uważany powszechnie za jeden z najkorzystniejszych, jeśli nie najkorzystniejszy rodzaj kredytu.

Jego spłacanie rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów, dopiero wtedy zaczynają się też naliczać odsetki, które są bardzo niskie. Ponadto istnieje możliwość umorzenia części lub nawet całości zobowiązania ze względu na szczególne okoliczności lub bardzo dobre wyniki w nauce.

Jaki wpływ ma forma zatrudnienia na kredyt studencki? Niewielki, ponieważ na otrzymanie tego kredytu mogą liczyć nawet osoby, które nie mają żadnego zatrudnienia, ponieważ nie jest wyliczana zdolność kredytowa kredytobiorcy. Przeciwnie – to zbyt wysokie dochody mogą przeszkodzić w otrzymaniu kredytu, ponieważ co roku ustalany jest maksymalny dochód na osobę w rodzinie, powyżej którego nie można skorzystać z możliwości wzięcia kredytu studenckiego. Próg ten jest jednak z reguły na tyle wysoki, że zdecydowana większość studentów nie powinna go przekroczyć.

Należy jednak pamiętać, że kredyt studencki wymaga poręczenia przez osobę o odpowiedniej zdolności kredytowej. Zazwyczaj w rolę żyranta wcielają się rodzice, ale w przypadku uboższych studentów mogą to być także organizacje rządowe (Bank Gospodarstwa Krajowego lub, dla studentów mieszkających na wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).  Jeśli poręczycielem będzie osoba prywatna, bank weźmie pod uwagę różne czynniki, między innymi jej formę zatrudnienia – tak jak wspomniano powyżej, najbardziej preferowaną jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Kredyt dla studentów a forma zatrudnienia – podsumowanie

Praca dorywcza, na którą decyduje się wiele studentów, ma swoje zalety – przede wszystkim elastyczność i niezależność. Posiada jednak również wady, takie jak utrudniony dostęp do kredytów. Na szczęście jednak są sposoby i alternatywy, które mogą pozwolić pozyskać potrzebną gotówkę nawet mimo niestabilnego zatrudnienia, takie jak wsparcie pośrednika kredytowego czy kredyt studencki. Nie warto więc od razu się poddawać.