Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Jak często BIK aktualizuje dane?

Jak często BIK aktualizuje dane?

04.07.2021
AvatarPaulina Przybysz
Jak często BIK aktualizuje dane?
Avatar

O Biurze Informacji Kredytowej słyszała zapewne większość dorosłych Polaków, zwłaszcza tych, którym zdarzyło się zaciągać jakieś zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki) lub którzy dopiero to planują. Dokładne zasady działania Biura Informacji Kredytowej nie są już jednak tak dobrze znane.

Nie każdy wie na przykład, po jakim czasie od spłacenia kredytu informacja o nim jest usuwana z bazy. Tego typu wiedza może się kiedyś przydać, tak więc warto się tym tematem zainteresować. Pojawia się w związku z tym pytanie: jak często BIK aktualizuje dane? Jakie informacje przechowuje i dlaczego mają one tak duże znaczenie? Czy każdorazowo powstanie nowego zobowiązania finansowego w banku i instytucji pożyczkowej jest odnotowywane w BIK-u?

Jakie dane muszą trafić do BIK-u?

Samo przekazanie informacji o zaciągnięciu kredytu, czy pożyczki do Biura Informacji Kredytowej to nie koniec. Wierzyciel winien jest przekazywać BIK-owi także wszelkiego rodzaju kluczowe aktualizacje związane z długiem, takie jak:

  • całkowita spłata zobowiązania
  • korekta wysokości długu bądź innego błędu
  • wygaśnięcie zobowiązania bądź stwierdzenie, że nigdy nie istniało.

Obowiązek informowania BIK-u o tego typu sytuacjach ma za zadanie zapewnić wiarygodność bazy i przechowywanie przez nią tylko właściwych, poprawnych i aktualnych informacji. W przeciwnym wypadku nie byłaby ona rzetelna i nie mogłaby posłużyć do precyzyjnej oceny historii kredytowej danej osoby (a więc także ryzyka, które wiąże się z przyznaniem jej kolejnego kredytu lub pożyczki).

Wykres częstotliwości aktualizacji danych BIK
Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/403083/wykres-dnia-bik-20-wrzesnia-2018-r

Jak często dane są aktualizowane?

Swego czasu BIK aktualizował dane zaledwie co miesiąc. W czasach, kiedy decyzje kredytowe wydaje się bardzo szybko, a formalności zostały ograniczone do minimum, był to zbyt długi termin na aktualizację danych. Nie pozwalał on bankom i innym instytucjom finansowym uzyskiwać pewności co do ryzyka, jakie podejmują, udzielając danej osobie kredytu, czy pożyczki. W momencie pobrania raportu BIK mógłby on być bowiem już po prostu nieaktualny.

W związku z tym od 2016 roku obowiązuje znacznie krótszy termin. Jak często BIK aktualizuje dane obecnie? Jeśli zmieni się status naszego zobowiązania, czyli na przykład całkowicie je spłacimy, wierzyciel będzie miał jedynie 7 dni, aby poinformować o tym BIK. Dzięki temu nie tylko bardziej chronieni są kolejni wierzyciele, ale też sami dłużnicy.

Następnie Biuro Informacji Kredytowej, po otrzymaniu danej informacji, ma kolejne 7 dni na przeprowadzenie aktualizacji. Czyli w praktyce w ciągu 14 dni od zmiany okoliczności związanych z kredytem, czy pożyczką informacja na ten temat powinna być widoczna w BIK-u.

Przekazanie danych na czas BIK-owi nie jest dobrą wolą banku lub innej instytucji finansowej. Jest to prawny obowiązek, którego niedopełnienie będzie wiązało się z karą w postaci grzywny nawet do kwoty 30 tysięcy złotych. Jeśli wierzyciel będzie spóźniał się z aktualizacją, warto przypomnieć mu o konsekwencjach, jakie mogą mu z tego tytułu grozić.

Czy można usunąć wpisy z BIK-u?

Polityka BIK-u dotycząca usuwania wpisów jest stosunkowo prosta. Może to mieć miejsce tylko w trzech przypadkach: dług nigdy nie istniał, został wpisany do BIK-u w wyniku błędu lub został już spłacony. W tym trzecim, najpopularniejszym przypadku, wiele jednak zależy od tego, czy do jego uregulowania doszło w terminie.

Jeśli spłaciliśmy dług na czas, o ile nie udzielimy zgody na dalsze przechowywanie danych na jego temat, może on zostać z bazy usunięty. W zasadzie nie tyle usunięty, co przeniesiony do sekcji statystycznej, którą BIK bierze pod uwagę przygotowując wykresy i ogólne raporty. Nie jest ona natomiast widoczna dla banków i innych instytucji wyszukujących informacji na temat konkretnych osób, tak więc nie utrudni otrzymania kredytu lub pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że terminowa całkowita spłata pożyczki, buduje pozytywną historię kredytową i warto zgodzić się na dalsze przechowywanie danych na jej temat.

W przypadku, kiedy spóźniliśmy się ze spłatą zobowiązania, BIK ma prawo przechowywać taki wpis (i udostępniać go innym instytucjom) jeszcze przez kolejne 5 lat po uregulowaniu długu. Nie ma możliwości szybszego usunięcia tego typu negatywnych informacji, chyba że doszło do jakiejś pomyłki bądź błędu.

Dlaczego dane przechowywane przez BIK mają znaczenie?

Banki i inne instytucje finansowe korzystają z BIK-u do oszacowania ryzyka związanego z przyznaniem danej osobie kredytu lub pożyczki. Historia kredytowa jest także sprawdzana przy innych okazjach, na przykład, kiedy chcemy założyć rachunek bankowy, czy w ramach monitorowania spłaty długu już po jego zaciągnięciu.

Jest kluczowe, aby dane w bazie BIK-u były jak najbardziej aktualne i całkowicie zgodne z prawdą. W przeciwnym wypadku może dojść do błędu podczas szacowania ryzyka kredytowego i na przykład odrzucenia wniosku klienta, który powinien być zaakceptowany, bądź udzieleniu kredytu komuś, kto okaże się nierzetelnym dłużnikiem.

Co widać, a czego nie w darmowym raporcie BIK?

Żeby przekonać się, czy wszystkie dane zawarte na nasz temat w BIK-u są prawidłowe i aktualne, możemy pobrać raport BIK. Jego pełna, rozbudowana wersja jest jednak płatna. Da nam ona dane między innymi na temat tego, kto i kiedy wysyłał zapytania o nasze dane, jakie długi mamy jeszcze do spłaty, na jaką kwotę, i czy spłacamy je w terminie.

Warto wiedzieć, że raz na pół roku każdy ma prawo do wnioskowania o bezpłatną kopię swoich danych. Jest ona jednak okrojona względem tego, co znajdziemy w płatnym raporcie. Przykładowo, wysokość i liczba rat, czy ilość współkredytobiorców, razem z którymi zaciągnęliśmy dane zobowiązanie będą widoczne tylko w raporcie płatnym. Z bezpłatnego raportu możemy za to dowiedzieć się, kto i kiedy o nas pytał (lub przekazywał dane na nasz temat), a także, jakie zobowiązania obecnie według wiedzy BIK-u spłacamy.

Jak często BIK aktualizuje dane – podsumowanie

Wiemy już, jak często BIK aktualizuje dane. Jak widać, robi to obecnie stosunkowo często. Dzięki temu raporty BIK, w momencie ich pobrania, w większości przypadków wciąż są stosunkowo wiarygodne i aktualne, chociaż oczywiście wciąż jest możliwość, że jakaś zmiana, czy modyfikacja nie została jeszcze zaktualizowana.

Warto dbać o to, aby zawsze wyrażać zgodę na dalsze przetwarzanie przez BIK danych o spłaconych w terminie zobowiązaniach, ponieważ ich zniknięcie z bazy nie będzie dla nas opłacalne. Większa ilość informacji pozytywnych, zwiększy szanse na uzyskanie wymarzonego kredytu, czy pożyczki.