Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Czy odsetki od kredytu mogą się przedawnić?

Czy odsetki od kredytu mogą się przedawnić?

30.06.2021
AvatarPaulina Przybysz
Czy odsetki od kredytu mogą się przedawnić?
Avatar

Nawet po spłaceniu głównej części długu niekoniecznie będziemy od niego całkowicie wolni. Wciąż do spłaty mogą pozostawać odsetki, czyli to, co jest dla banku głównym źródłem zarobku. Może się zdarzyć, że przez jakiś czas wierzyciel nie będzie się od nas o nie upominał, w związku z czym zaczniemy się zastanawiać, jak w ich przypadku wygląda kwestia przedawnienia.

Czy odsetki od kredytu mogą się przedawnić? Kiedy to następuje, i czy możliwe jest, aby do tego czasu naliczono jeszcze odsetki od odsetek? Od którego momentu rozpoczyna się bieg przedawnienia i co może go przerwać? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone poniżej.

Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy następuje?

Przedawnić może się zdecydowana większość zobowiązań – niektóre już po roku, inne zaś dopiero po dwóch, trzech, a nawet sześciu latach. Przedawnienie odsetek od kredytu leży pośrodku skali, ponieważ, jako że są to świadczenia okresowe, przedawniają się one po 3 latach.

Wskazuje na to artykuł 118 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Warto wiedzieć, że obecnie dłużnik, w razie trafienia sprawy do sądu, nie musi sam podnosić argumentu przedawnienia długu. Aktualnie to, czy dług jest wciąż ważny, bada sąd. Jest to związane z faktem, że na przestrzeni lat ogromna ilość dłużników nie wiedziała, że dług jest przedawniony i nie podnosiła takiego argumentu (bądź nawet nie wiedziała o czymś takim, jak przedawnienie). W związku z tym była zmuszona do jego spłacania, chociaż miała możliwość uchylenia się od niego.

Infografika przedawnienie długu
Źródło: https://pozyczkowy-portal.pl/przedawnienie-dlugow-kiedy-nastepuje/

Czy mogą naliczać się odsetki od odsetek?

Spłacenie zaległych odsetek może być dużym problemem, a co dopiero kolejnych odsetek od odsetek. Nie musimy jednak się tym martwić, ponieważ w Polsce anatocyzm, czyli naliczanie odsetek od zaległych odsetek, jest niezgodne z prawem, nie licząc pewnych wyjątków.

Jest to wskazane w artykule 482 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy”.

Paragraf 2 rzeczonego artykułu stanowił, że zakaz anatocyzmu nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Został on jednak uchylony i obowiązywał jedynie do 14 lutego 2019 r. włącznie. W związku z tym niedopuszczalna jest obecnie sytuacja, w której jeszcze przed zaciągnięciem długoterminowej pożyczki bank wymaga od kredytobiorcy zgody na przyszłe naliczanie odsetek od odsetek w razie opóźnień w spłacie zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że dopóki wierzyciel nie wytoczy przeciwko nam powództwa (bądź sami się na to nie zgodzimy), naliczanie odsetek od odsetek będzie niemożliwe, niezależnie od rodzaju zobowiązania. Natomiast, kiedy powództwo zostanie już wytoczone, odsetki nie mogą zostać naliczone wstecznie, a dopiero od tego momentu.

Od kiedy liczy się tok przedawnienia odsetek?

Jeśli już spłaciliśmy część główną kredytu, a do uregulowania zostały nam tylko odsetki, to termin przedawnienia roszczeń czyli bieg ich przedawnienia liczy się najpierw właśnie od terminu spłaty części głównej. Dalej tok przedawnienia odsetek liczy się na nowo od podjęcia przez wierzyciela (czy przez nas samych) każdego działania, które przerywa jego bieg.

Co może przerwać bieg przedawnienia?

Praktycznie rzecz biorąc, jakiekolwiek działanie wierzyciela, które może prowadzić do odzyskania długu, przerwie bieg przedawnienia. Zacznie się ono od tego momentu liczyć na nowo. Bieg przedawnienia może być przerywany dowolną ilość razy.

Najbardziej klasycznym przykładem działania wierzyciela, które przerywa bieg przedawnienia, jest skierowanie sprawy do sądu. Taki sam skutek ma również złożenie wniosku o mediację, nadanie klauzuli na orzeczenie, czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Co ważne, jeśli to my wykonamy jakiś krok, ale w jego ramach uznamy dług, bieg przedawnienia może również być przerwany. Dotyczy to na przykład wniosków o rozłożenie długu na raty, czy wydłużenie okresu spłaty.

Przedawnienie odsetek od kredytu – podsumowanie

Przedawnienie odsetek od kredytu jest złożoną kwestią. Warto się nią jednak zainteresować, jeśli mamy jeszcze do spłaty odsetki, a od dłuższego czasu wierzyciel nie czynił żadnych kroków, aby je od nas wyegzekwować. Musimy przy tym pamiętać, że taki krok może zostać podjęty w każdej chwili, nawet na kilka dni przez upływem terminu przedawnienia, co „zresetuje go” z powrotem do terminu 3 lat.

Dlatego też oprócz zaspokojenia roszczenia przysługującego z tytułu kapitału kredytu, lepiej jest mimo wszystko odsetki spłacić, zamiast liczyć na to, że wierzyciel zapomni o długu i przez tak długi okres nie będzie się o niego upominał. Ulgą może być natomiast fakt, że do momentu wytoczenia powództwa nie będzie on miał prawa naliczania od niego kolejnych odsetek.