Zwrot Prowizji Bankowej

Odbierz od banku pieniądze, które Ci się należą.

Odkupimy Twoje stare umowy kredytowe!

 • Miałeś kredyt w banku i dokonałeś wcześniejszej spłaty ?
 • Przeniosłeś kredyt lub pożyczkę do innego banku?
 • Skonsolidowałeś kredyt/pożyczkę/pożyczkę pozabankową?

11 września 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie zwrotu kosztów kredytowych. Dotyczy on proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego wcześniejszą spłatę. Dzięki temu masz prawo do odzyskania części poniesionych kosztów!

 

Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci odzyskać pieniądze od banków, SKOKów oraz instytucji pozabankowych.

Paweł – ekspert ds. zwrotów prowizji i oddłużania.

Zadzwoń: 602 296 802

  Wniosek o zwrot kosztów kredytu

  Imię i nazwisko *
  Rodzaj prowizji *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu *

  Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Habza Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli nie będę posiadać ustnej umowy zlecenia z Habza Group Sp. z o.o. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia ustnej umowy zlecenia Habza Group Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Habza Group Sp. z o.o. lub innych podmiotów z Grupy Habza informacji handlowo-marketingowych oraz ofertowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Habza, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

  * - Pola obowiązkowe

  Otrzymasz zwrot poniesionych kosztów kredytowych jeżeli:

  Zawarłeś/aś umowę o kredyt konsumencki (pożyczkę) po 18 grudnia 2011 roku. Dotyczy to zobowiązań zawieranych zarówno z bankami jak i firmami pozabankowymi.

  Kwota kredytu/pożyczki nie przekraczała 255 550 zł, a sam kredyt został udzielony konsumentowi. (konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę kredytu)

  Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, z własnych środków,poprzez konsolidację lub przeniesienie do innego banku. Niezależnie od sposobu zakończenia kredytu masz prawo do zwrotu części kosztów!

  Bank pobrał prowizję lub doliczył inne koszty, które wliczył do całkowitej kwoty kredytu. Zwrot następuje od części faktycznie poniesionych kosztów i liczony jest proporcjonalnie do długości spłaty zobowiązania.

  Czy wiesz, że możesz otrzymać również zwrot prowizji i innych kosztów pozaodsetkowych w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

  Jeżeli zaciągnąłeś/zaciągnęłaś kredyt hipoteczny po dniu 22 lipca 2017 r. i dokonałeś/aś jego wcześniejszej spłaty,  konsolidacji lub refinansowania to masz prawo do zwrotu części kosztów!

  Dotyczy to konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt zabezpieczony hipotecznie na cele własne niezwiązane z działalnością gospodarczą. ( np. hipoteka na nieruchomości – mieszkaniu czy domu)

  Zapytaj doradcę jaki zwrot prowizji możesz otrzymać. Zadzwoń: 22 245 38 02

  Czy można odzyskać pieniądze z wcześniej spłaconego kredytu? Sprawdź, jak to zrobić!

  W 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania kosztów kredytów konsumenckich, które zostały spłacone przed czasem. Jeśli więc udało Ci się spłacić swoje zobowiązanie wcześniej, niż wynikałoby to z harmonogramu, jest duża szansa na to, że z tego tytułu należą Ci się pieniądze. O co dokładnie chodzi?

  Wcześniejsza spłata a zwrot pieniędzy

  Kiedy zawierasz umowę kredytową, zobowiązujesz się do płacenia rat w określonej z góry wysokości. Raty te mogą mieć różną konstrukcję. Czasami składają się z dwóch części, kapitałowej i odsetkowej. Oznacza to, że w każdej racie spłacasz część pożyczonych pieniędzy i część wynagrodzenia dla banku, który dostaje je za to, że Ci te pieniądze pożyczył. Czasem też harmonogram spłaty kredytu skonstruowany jest tak, że najpierw opłacasz wszystkie koszty związane z kredytem: prowizję, odsetki, ewentualnie ubezpieczenie.

  Pamiętaj jednak, że umowa kredytowa zawierana jest na określony czas. Im dłuższy – tym wyższe będzie wynagrodzenie banku. Dlaczego? Po prostu: dłużej musi czekać na zwrot swoich pieniędzy. Jednak co się stanie, jeśli postanowisz spłacić kredyt wcześniej? Czy to oznacza, że musisz ponieść wszystkie koszty wyszczególnione w umowie? Na szczęście nie. Im szybciej uregulujesz płatność i tym samym zamkniesz zobowiązanie – tym krótsza była umowa pomiędzy Tobą a bankiem. A to oznacza, że należy Ci się zwrot części poniesionych kosztów.

  Metoda liniowa – co to takiego i dlaczego Ci sprzyja?

  zwrotach części kosztów z kredytów zamkniętych przed czasem polskie prawo mówiło już w 2011 roku. W związku z tym, że bank otrzymuje wcześniej swoje pieniądze, powinien proporcjonalnie obniżyć koszty poszczególnych części zobowiązania – a dokładniej tych, które dotyczą okresu kredytowania. Mowa tu zatem o prowizji, ubezpieczeniu czy odsetkach. Wysokość zwrotu prowizji bankowej oblicza się za pomocą metody liniowej.

  Na czym ona polega?

  Wszystkie koszty kredytu dzielone są przez liczbę dni, w których miała obowiązywać umowa kredytowa.

  Następnie mnoży się wynik przez liczbę dni, o które okres kredytowania został skrócony. Wynikiem jest właśnie ta suma, którą z powrotem powinien otrzymać kredytobiorca.

  Warto wytłumaczyć to na konkretnym przykładzie. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, w jaki sposób wyliczyć kwotę należnych pieniędzy.

  Czteroletnie zobowiązanie to 48 miesięcy, czyli 1465 dni. W tym czasie kredytobiorca powinien wpłacić do banku 48 rat.

  Kredytobiorca decyduje się na spłatę zobowiązania po połowie okresu kredytowania. Spłacił 24 raty, a następnie dokonał zamknięcia kredytu. Spłata nastąpiła w 732 dniu finansowania.

  Od całego okresu kredytowania, czyli 1465 dni, należy odjąć 732 dni, a następnie podzielić przez czas finansowania (ponownie 1465). Wynikiem w przypadku tego działania jest 0,50, czyli 50%. Zatem jeśli np. prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 2000 zł – połowa tej sumy powinna wrócić na konto konsumenta.

  Rachunek zatem jest prosty. Jeśli Twój kredyt został spłacony nawet o kilkadziesiąt dni wcześniej – najpewniej należy Ci się zwrot kosztów, które wiążą się z umową kredytową.

  Czas jest ograniczony – nie zapomnij!

  Nie martw się, jeśli Twój kredyt został spłacony już jakiś czas temu. Może upłynąć nawet sześć lat od momentu wpłacenia ostatniej raty do momentu, w którym zawnioskujesz o zwrot poniesionych kosztów kredytu. Najczęściej bank wymaga, by wniosek o zwrot tych kosztów przedstawić na piśmie. Potem, zgodnie z prawem, ma on 30 dni na wydanie decyzji w Twojej sprawie, zazwyczaj jednak ta decyzja pojawia się dużo szybciej. Warto pamiętać, że jeśli nastąpiła wcześniejsza spłata zobowiązania – zawsze możliwe jest wnioskowanie o zwrot części poniesionych kosztów. Jeśli jednak nie masz doświadczenia w takich sprawach, możesz powierzyć swój problem specjalistom, którzy zajmują się tym na co dzień.

  Czy to takie proste?

  Wyliczenia, procedury, kodeks cywilny. Wydaje się, że odzyskanie pieniędzy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu to nic trudnego. Ot, zwykła formalność. Jednak realne sytuacje pokazują, że banki przez większość czasu podchodziły niechętnie do tej kwestii i poprzez zawiłość procedur sprawiały, że konsumenci czasem rezygnowali z dalszego wnioskowania o zwrot. Co w takiej sytuacji?

  Owa kwestia została już uregulowana przez orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydowanie opowiedział się po stronie kredytobiorców. Dlatego jeśli zachodzi sytuacja, w której bank nie przychyla się do wniosku o wypłacenie należnych pieniędzy, możesz udać się po pomoc do Rzecznika Finansowego. To instytucja, która wspiera w rozwiązywaniu takich spraw, zwykle z korzyścią dla konsumenta.

  Pamiętaj również, że możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy zajmują się odzyskiwaniem należnych środków i doskonale znają się na swojej pracy. Pomogą w uzupełnieniu i złożeniu wniosku, a także pokierują w sprawie dalszych działań. Jeśli kwota kredytu była spora, nawet po latach możesz odzyskać dużą sumę pieniędzy. Za wcześniejszą spłatę zobowiązania zdecydowanie Ci się to należy!

  Całkowicie bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i przedstawimy możliwości zwrotu prowizji bankowej.

  Zapytaj o zwrot kosztów pozaodsetkowych Twoich starych kredytów!