Zwrot Prowizji Bankowej

Odbierz od banku pieniądze, które Ci się należą.

Odkupimy Twoje stare umowy kredytowe!

 • Miałeś kredyt w banku i dokonałeś wcześniejszej spłaty ?
 • Przeniosłeś kredyt lub pożyczkę do innego banku?
 • Skonsolidowałeś kredyt/pożyczkę/pożyczkę pozabankową?

11 września 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie zwrotu kosztów kredytowych. Dotyczy on proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego wcześniejszą spłatę. Dzięki temu masz prawo do odzyskania części poniesionych kosztów!

 

Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci odzyskać pieniądze od banków, SKOKów oraz instytucji pozabankowych.

Paweł – ekspert ds. zwrotów prowizji i oddłużania.

Zadzwoń: 602 296 802

  Wniosek o zwrot kosztów kredytu

  Imię i nazwisko *
  Rodzaj prowizji *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu *

  Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Habza Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli nie będę posiadać ustnej umowy zlecenia z Habza Group Sp. z o.o. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia ustnej umowy zlecenia Habza Group Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Habza Group Sp. z o.o. lub innych podmiotów z Grupy Habza informacji handlowo-marketingowych oraz ofertowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Habza, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

  * - Pola obowiązkowe

  Otrzymasz zwrot poniesionych kosztów kredytowych jeżeli:

  Zawarłeś/aś umowę o kredyt konsumencki (pożyczkę) po 18 grudnia 2011 roku. Dotyczy to zobowiązań zawieranych zarówno z bankami jak i firmami pozabankowymi.

  Kwota kredytu/pożyczki nie przekraczała 255 550 zł, a sam kredyt został udzielony konsumentowi. (konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę kredytu)

  Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, z własnych środków,poprzez konsolidację lub przeniesienie do innego banku. Niezależnie od sposobu zakończenia kredytu masz prawo do zwrotu części kosztów!

  Bank pobrał prowizję lub doliczył inne koszty, które wliczył do całkowitej kwoty kredytu. Zwrot następuje od części faktycznie poniesionych kosztów i liczony jest proporcjonalnie do długości spłaty zobowiązania.

  Czy wiesz, że możesz otrzymać również zwrot prowizji i innych kosztów pozaodsetkowych w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

  Jeżeli zaciągnąłeś/zaciągnęłaś kredyt hipoteczny po dniu 22 lipca 2017 r. i dokonałeś/aś jego wcześniejszej spłaty,  konsolidacji lub refinansowania to masz prawo do zwrotu części kosztów!

  Dotyczy to konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt zabezpieczony hipotecznie na cele własne niezwiązane z działalnością gospodarczą. ( np. hipoteka na nieruchomości – mieszkaniu czy domu)

  Zapytaj doradcę jaki zwrot prowizji możesz otrzymać. Zadzwoń: 22 245 38 02

  Całkowicie bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i przedstawimy możliwości zwrotu prowizji bankowej.

  Zapytaj o zwrot kosztów Twoich starych kredytów!