Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Upoważnienie a pełnomocnictwo – czym się różnią?

Upoważnienie a pełnomocnictwo – czym się różnią?

05.04.2020
AvatarPaulina Przybysz
Czym się różni upoważnienie od pełnomocnitwa?
Avatar

Nie zawsze jesteśmy w stanie sami załatwić sprawy, które z reguły wykonuje się osobiście (czyli na przykład dopełnienie formalności w urzędzie). Powodem może być zły stan zdrowia, nieobecność w kraju czy w danym mieście lub po prostu brak czasu. Nie jesteśmy wtedy w sytuacji bez wyjścia – jak większość osób zdaje sobie sprawę, możliwe jest sprawienie, że ktoś inny będzie mógł działać w naszym imieniu. Upoważnienie a pełnomocnictwo – czym te dwa działania się różnią? Czy rzeczywiście oznaczają to samo?

Upoważnienie a pełnomocnictwo – czy to rzeczywiście to samo?

Często dwa pojęcia stosuje się zamiennie, czy to z braku wiedzy, czy braku czasu. Przykładem mogą być chociażby frazy „kredyt” i „pożyczka”, które wbrew pozorom nie są synonimami. Pełnomocnictwo a upoważnienie – jak to wygląda w tym przypadku?

Upoważnienie i pełnomocnictwo stosuje się w podobnych sytuacjach, natomiast wcale nie oznaczają one dokładnie tego samego. To, czy zdecydujemy się na upoważnienie czy pełnomocnictwo, może mieć potencjalnie bardzo duże znaczenie, tak więc warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Czym jest pełnomocnictwo?

Dowiedzieliśmy się, że upoważnienie a pełnomocnictwo nie oznacza tego samego. W pierwszej kolejności skupimy się właśnie na pełnomocnictwie.

Pełnomocnictwo oznacza danie danej osobie (pełnomocnikowi) zgody, aby mogła ona wyrażać wolę zamiast nas. Co to oznacza? Nie jest to po prostu ktoś, komu pozwalamy na przykład na jednorazowe odebranie naszej korespondencji, a ktoś, kto w oczach prawa będzie rozszerzeniem naszej osoby i będzie mógł dokonać w naszym imieniu czynności prawnych. To, co zrobi za nas pełnomocnik, będzie tak samo wiążące, jak gdybyśmy zrobili to sami.

Często pełnomocnictwo nie jest nielimitowane i udziela się go w określonym zakresie. Przykładem może być pełnomocnictwo do zawierania w naszym imieniu umów najmu. Jeśli zwrócimy się w jakiejś sprawie do prawnika i będziemy chcieli, aby reprezentował nas w sądzie, będziemy musieli udzielić mu pełnomocnictwa właśnie do tych czynności prawnych.

Co ważne, o ile pełnomocnik działał w ramach przyznanych mu prawnie możliwości, jego działania są wiążące. Co to oznacza? Jeśli daliśmy komuś pełnomocnictwo na zawarcie określonej umowy, to jest ona dla nas wiążąca, nawet jeśli stwierdzimy, że jednak nie jesteśmy z niej zadowoleni. Nie możemy jej podważyć tylko z racji na to, że to nie my osobiście złożyliśmy na niej podpis.

„Upoważnienie a pełnomocnictwo wzór” jest często wyszukiwaną frazą, ponieważ wiele osób nie jest pewnych, jak takie dokumenty sporządzić. Wbrew pozorom nie jest to wcale trudne ani skomplikowane i możemy zrobić to samodzielnie.

Pełnomocnictwa powinno udzielać się w formie pisemnej. Poprawnie napisane pełnomocnictwo, które nie wzbudzi żadnych wątpliwości, powinno zawierać takie elementy, jak:

  • data i miejscowość
  • adres korespondencyjny
  • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa i pełnomocnika
  • zakres i cel pełnomocnika
  • podpis.

Dane obu stron, które należy umieścić w pełnomocnictwie, to nie tylko ich imiona i nazwiska, ale także numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Jeśli mówimy o firmie, to na dokumencie powinna znaleźć się nie tylko jej nazwa, ale także NIP.

Dokument powinien być zatytułowany tytułem „Pełnomocnictwo” i własnoręcznie podpisany.

upowaznienie-a-pelnomocnictwo-obrazek-pelnomocnictwo-
Źródło: https://blogtransportowy.pl/penomocnictwo-do-spraw-podatkowych-po_6/

Co to upoważnienie?

Upoważnienie pozwala danej osobie wykonać jakąś zarezerwowaną dla nas czynność, na przykład odebranie listu poleconego czy złożenie w urzędzie dokumentów. Ma bardziej konkretny i precyzyjny charakter niż pełnomocnictwo.

Upoważnienia można udzielić na przykład członkowi rodziny czy partnerowi, ale także przyjacielowi, znajomemu czy nawet kompletnie obcej osobie.

Warto jednak zadbać o to, aby było możliwie jak najdokładniej sformułowane i nie dawało danej osobie ani zbyt małych uprawnień (ponieważ wtedy nie będzie ona w stanie załatwić danej sprawy), ani zbyt dużych (żeby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami jej działań). Powinniśmy przede wszystkim określić, czy upoważnienie ma charakter jednorazowy, czy też stały.

Upoważnienie powinno przybrać formę pisemną, przy zachowaniu takiego samego formatu, jak przy pełnomocnictwie. Upoważnienie a pełnomocnictwo tworzymy więc w podobny sposób. Powinniśmy zatytułować je „Upoważnienie”, zawrzeć w nim precyzyjnie jego zakres, a także opatrzyć danymi obu stron i własnoręcznym podpisem.

Pomożemy Ci zamienić nieatrakcyjne, stare kredyty na jedno, tańsze zobowiązanie.

Dzięki korzystnemu kredytowi konsolidacyjnemu zmniejszysz wysokość comiesięcznych zobowiązań i pozbędziesz się zadłużenia. Obniżona rata, indywidualnie dopasowana do Twoich możliwości sprawi, że już zawsze będziesz w stanie bez problemu spłacać kredyt w terminie.

Wyślij wniosek

Upoważnienie czy pełnomocnictwo – co wybrać?

Posiadając powyższą wiedzę, możemy się zastanawiać, upoważnienie czy pełnomocnictwo – co będzie lepszym wyborem? Dużo tutaj zależy od naszej indywidualnej sytuacji i tego, co chcemy za pomocą osoby trzeciej osiągnąć.

Jeśli chcemy, aby osoba ta mogła za nas o czymś decydować, to mądrą decyzją będzie udzielenie jej pełnomocnictwa. Jeśli jednak chodzi jedynie o to, aby ktoś wykonał w naszym imieniu tradycyjnie przeznaczoną dla nas czynność (na przykład odebranie listu poleconego), wystarczające będzie upoważnienie.

W obu przypadkach powinniśmy upewnić się, że upoważniony bądź pełnomocnik jest godny zaufania, a zakres pełnomocnictwa lub upoważnienia chroni nasze interesy i nie zezwala na wyrządzenie szkód w naszym imieniu.

Upoważnienie a pełnomocnictwo – podsumowanie

Jak już wiemy, upoważnienie a pełnomocnictwo to dwie rzeczy, między którymi występują znaczne różnice, nie powinniśmy więc używać tych pojęć zamiennie. Obie z nich potrafią być niezwykle użyteczne, kiedy z jakiegoś względu nie będziemy mieli możliwości sami wykonywać niektórych działań.

Należy jednak pamiętać, aby udzielać ich tylko osobom, co do którym mamy zaufanie, ponieważ w przeciwnym wypadku spotkać nas mogą nieprzyjemne konsekwencje. Dla własnego bezpieczeństwa nie warto udzielać upoważnienia bądź pełnomocnictwa na zakres szerszy, niż ten, którego wymaga sprawa, którą chcemy dzięki niemu załatwić. Powinniśmy także zadbać, aby dany dokument na pewno posiadał wszystkie niezbędne elementy, takie jak data, miejscowość i dokładne dane obu stron. Jeśli któryś z nich się nie pojawi, przy próbie skorzystania z upoważnienia bądź pełnomocnictwa może pojawić się problem.

Jakie możliwości ma pełnomocnik?

Pełnomocnik może mieć bardzo szerokie, ale też bardzo wąskie kompetencje. Wiele zależy od tego, czy ustanowimy pełnomocnictwo ogólne (wtedy dana osoba może decydować za nas we wszystkich sprawach i ma prawo do dokonywania czynności zwykłego zarządu), czy pełnomocnictwo szczególne (na przykład tylko do zawarcia w naszym imieniu określonej umowy). Pełnomocnictwo rodzajowe w przeciwieństwie do pełnomocnictwa szczególnego, pozwala na powtarzanie konkretnej czynności, przez pełnomocnika. Z kolei pełnomocnictwo procesowe to dokument pełnomocnictwa upoważniający pełnomocnika do reprezentacji przed sądem.

Ile zapłacimy za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa?

Jeśli potrzebujemy pełnomocnika w sprawach skarbowych bądź związanych z administracją publiczną, naliczona zostanie opłata skarbowa w wysokości 17 złotych. Nie ma konieczności wnoszenia opłaty, jeśli pełnomocnik jest członkiem naszej najbliższej rodziny (małżonkiem, rodzicem, dziadkiem, dzieckiem, wnukiem bądź rodzeństwem).

Co daje upoważnienie?

Upoważnienie a pełnomocnictwo – czy to rzeczywiście to samo? Nie, osoba upoważniona ma inne możliwości niż pełnomocnik. Upoważnienie umożliwia wykonanie w imieniu danej osoby konkretnej sprawy, która zazwyczaj wymaga samodzielnego działania. Osoba upoważniona z reguły nie podejmuje za upoważniającego żadnych decyzji, a po prostu dopełnia jakąś czynność, czyli na przykład odbiera na poczcie list polecony, zaadresowany do osoby upoważniającej.