Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Ulga odsetkowa – niższy podatek dzięki kredytowi hipotecznemu?

Ulga odsetkowa – niższy podatek dzięki kredytowi hipotecznemu?

25.12.2023
AvatarPaulina Przybysz
ulga odsetkowa
Avatar

Spłacasz kredyt i chcesz zmniejszyć podatek dochodowy w całkowicie legalny sposób? Taką możliwość daje tzw. ulga odsetkowa. Nie wszyscy kredytobiorcy będą jednak mogli z niej skorzystać. Dla kogo zatem przeznaczone jest to rozwiązanie? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, żeby zapłacić mniejszy PIT. Wyjaśniamy, jak działa ulga odsetkowa 2023!

Co to jest ulga odsetkowa?

Zacznijmy od początku: czym w ogóle jest ulga podatkowa? Tym mianem określamy dozwolone przepisami prawa sposoby pozwalające zmniejszyć płacony podatek. Są to zwolnienia, obniżki, zmniejszenia, obliczenia. Do tej grupy należy też ulga odsetkowa. Co to jest? Nazywamy tak możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość rzeczywiście zapłaconych w danym roku odsetek od kredytu. Ulga odsetkowa skutkuje więc realnym zmniejszeniem wysokości podatku dochodowego. Jest to tzw. ulga budowlana.

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej 2023?

Jesteś kredytobiorcom i zastanawiasz się, czy dzięki temu obniżysz swój PIT? Ulga na kredyt niestety nie należy się każdemu, kto spłaca zobowiązanie hipoteczne. Przepisy podatkowe są w tej kwestii bardzo restrykcyjne. Czy zatem należy Ci się ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego? Tak, jeśli spełniasz łącznie wymienione warunki:

 • jesteś polskim rezydentem podatkowym (podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski),
 • w terminie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r. zaciągnąłeś kredyt hipoteczny,
 • przeznaczeniem powyższego zobowiązania było zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych.

Ulga na kredyt mieszkaniowy – warunki uzyskania obniżki

Jak już powiedzieliśmy, ulga na kredyt hipoteczny dotyczy jedynie zobowiązań zaciągniętych w latach 2002-2006. Mogą się o nią ubiegać tylko te osoby, które spłacają dług zaciągnięty na poczet własnych potrzeb mieszkaniowych. Co to właściwie oznacza? Ulga odsetkowa dotyczy kredytów udzielonych na:

 • zakup budynku/lokalu mieszkalnego od gminy lub firmy, która wybudowała nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • budowę budynku mieszkalnego;
 • wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
 • rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę budynku na cele mieszkaniowe;
 • spłatę kredytu lub pożyczki przeznaczonej na spłatę kredytu mieszkaniowego;
 • spłatę każdego kolejnego kredytu lub pożyczki przeznaczonej na spłatę kredytu, lub pożyczki związanej z poprzednimi punktami.

Należy pamiętać również o tym, że ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego dotyczy wyłącznie zobowiązań zaciąganych w bankach lub SKOK-ach.

Jak uzyskać ulgę na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?

Kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi odsetkowej? Świetnie! Teraz zastanawiasz się pewnie, jak to zrobić. Aby odliczyć ulgę na kredyt mieszkaniowy, musisz zaznaczyć to w swojej deklaracji podatkowej: PIT-36, PIT-36 lub PIT-28. W pierwszym roku korzystania ze zniżki, do zeznania należy dołączyć formularz PIT/K. Wykorzystując ulgę podatkową 2023, a także w każdym innym roku podatkowym, którego dotyczy obniżka, wraz z drukiem PIT trzeba składać dokument PIT-D. Do tego konieczne jest zaświadczenie od kredytodawcy, potwierdzające faktyczną wartość zapłaconych odsetek.

Wysokość ulgi na kredyt

Kwestia ulgi kredytowej jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się początkowo wydawać. Nie możemy bowiem skorzystać ze wszystkich poniesionych kosztów w danym rozliczeniu PIT. Ulga na kredyt hipoteczny ograniczona jest limitami wysokości odsetek, które zmniejszają podstawę opodatkowania. Progi dotyczą oprocentowania części kredytu spłaconej w danym roku podatkowym. Historycznie pułapy przedstawiały się następująco:

 • lata 2002-2007: 189 000 zł;
 • rok 2008: 212 870 zł;
 • rok 2009: 243 460 zł;
 • rok 2010: 264 810 zł;
 • lata 2011-2021: 325 990 zł;
 • rok 2022: 374 290 zł.

Ulga odsetkowa 2023, według postanowienia Ministra Finansów, ma zastosowanie do części zobowiązania o maksymalnej wysokości 374 290 zł, podobnie jak w roku poprzednim.

Ile wynosi ulga odsetkowa w konkretnym przypadku? Wysokość odliczenia określa się za pomocą prostego wzoru. Iloczyn limitu ulgi dotyczącego roku zakończenia inwestycji i kwoty zapłaconych odsetek należy podzielić przez wysokość zaciągniętego kredytu. Wytłumaczmy to na przykładzie. W roku 2024 będziemy składać deklarację PIT za poprzedni rok podatkowy – 2023. Załóżmy, że pan Kowalski zaciągnął kredyt na inwestycję zakończoną w roku 2015. Wartość finansowania była równa kwocie 500 000 zł, a zapłacone odsetki za omawiany rok w sumie wyniosły 9 250 zł. Wystarczy spojrzeć na powyższe progi i podstawić wielkości do wzoru:

(325 990 zł × 9 250 zł) / 500 000 = 6 030,82 zł.

Pan Kowalski może więc odliczyć od dochodu za rok 2023 nieco ponad sześć tysięcy złotych.

Ulga odsetkowa – do kiedy obowiązuje?

Ulga na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego funkcjonuje na zasadzie praw nabytych. To oznacza, że podatnicy, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mogą obniżyć podatek dzięki uldze odsetkowej 2023. Prawo podatkowe stanowi, że odliczenie działa do daty spłaty zobowiązania, ale nie dłużej niż do końca roku 2027.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego działa wstecz? Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli spełniasz warunki odliczenia, ale do tej pory z niego nie korzystałeś, możesz się o to postarać na zasadzie korekty PIT. Ulga na kredyt może zostać przyznana tylko w stosunku do podatku, który się jeszcze nie przedawnił. W przypadku zobowiązań podatkowych obowiązuje termin 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym podatek był należny.

Ulga odsetkowa – wady i zalety

Ulga na kredyt jest rozwiązaniem dedykowanym dla kredytobiorców posiadających zobowiązania hipoteczne. Jak każda metoda rozliczenia, ma swoje dobre i złe strony. Do niewątpliwych plusów zalicza się:

 • możliwość zmniejszenia obciążenia podatkowego;
 • ulga dla domowego budżetu, często napiętego przez wysokie raty;
 • wysokie limity odliczeń;
 • możliwość skorzystania przy wspólnym rozliczeniu PIT z małżonkiem.

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego – o jakich wadach musisz wiedzieć? Do minusów tego elementu systemu podatkowego należą:

 • skomplikowany zestaw warunków, które należy spełnić;
 • możliwość zastosowania jedynie do kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006;
 • ograniczenie wysokości odsetek, które można odliczyć;
 • ramy czasowe – działa tylko do końca 2027 roku.

Mimo powyższych słabych punktów warto skorzystać z ulgi odsetkowej, jeśli tylko się do tego kwalifikujesz. Każdy przecież ucieszy się, gdy w jego kieszeni zostanie więcej pieniędzy.

Czy ulga odsetkowa przechodzi na lata następne?

Należy pamiętać, że ulgę na kredyt hipoteczny można odliczyć najwcześniej w zeznaniu PIT za rok podatkowy, w którym nastąpiło zakończenie inwestycji. Obliczona kwota obniżki zmniejsza dochód (przychód), od którego oblicza się podatek dochodowy. Co jednak w przypadku, gdy wartość ulgi odsetkowej jest wyższa niż sam dochód? Podstawa opodatkowania nie może być przecież ujemna. Czy ulga odsetkowa przechodzi na lata następne? Niestety nie. Kwota zmniejszająca nie może być wykorzystana w roku podatkowym innym niż ten, na który przypadają zapłacone odsetki. Niewykorzystane odliczenie przepada.

Czym jest ulga odsetkowa?

To odliczenie od dochodu. Pozwala zmniejszyć podstawę obliczania PIT, tym samym redukując wysokość samego podatku. Odliczenie stanowi rzeczywista wartość odsetek zapłaconych w danym roku podatkowym.

Komu przysługuje ulga odsetkowa?

Podatnikom, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt hipoteczny na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy jedynie zobowiązań zaciąganych w bankach i SKOK-ach.

Czy ulga odsetkowa działa wstecz?

Niestety nie. Niewykorzystana w danym roku podatkowym ulga odsetkowa przepada.

Czy można odliczyć wszystkie zapłacone odsetki?

Nie. Maksymalną wysokość odliczenia ustalamy na podstawie limitów, które dla każdego roku zakończenia inwestycji ustala Minister Finansów.

Kiedy można korzystać z ulgi odsetkowej?

Nie wcześniej niż w roku zakończenia inwestycji. Odliczeń można dokonywać do daty całkowitej spłaty zobowiązania, ale tylko do końca 2027 roku.