Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – co warto wiedzieć?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – co warto wiedzieć?

02.08.2022
AvatarPaulina Przybysz
Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku
Avatar

Kiedy usługa z jakichś powodów przestaje spełniać naszego oczekiwania, chętnie zmieniamy jej wykonawcę – tak dzieje się często chociażby w przypadku usług telekomunikacyjnych. Przy zaciąganiu kredytu możemy się zastanawiać, czy również istnieje taka możliwość, a więc czy przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku jest dopuszczalne.

Jest to temat, który powinien zainteresować każdą osobę, która aktualnie spłaca kredyt konsolidacyjny lub planuje go zaciągnąć. Pozyskana wiedza może się w pewnym momencie bardzo przydać. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy aktualne zobowiązanie okaże się nieopłacalne, na przykład z uwagi na przemiany na polskim rynku usług finansowych.

Czy można przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku?

W pierwszej kolejności warto szczegółowo wyjaśnić, czy przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku jest w ogóle dopuszczalne. Trudno jednak o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ wszystko zależy od okoliczności.

Najbardziej istotna jest kwestia tego, czy aktualny wierzyciel pozwala na wcześniejszą spłatę zobowiązania, tj. czy można całkowicie uregulować dług przed wyznaczonym terminem, jeśli posiada się odpowiednią kwotę. Informacji na ten temat należy szukać w swojej umowie kredytowej, w razie wątpliwości można też skontaktować się bezpośrednio z bankiem i poprosić o udzielenie odpowiedzi w tym zakresie. Co istotne, nawet, jeśli wcześniejsza spłata jest dopuszczalna, możliwe, że wiąże się z jakąś dodatkową opłatą.

W takim wypadku trzeba obliczyć, czy taka opłata nie przewyższy oszczędności wynikających z nowego, korzystniejszego kredytu. Przy wysokiej opłacie za wcześniejszą spłatę przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku może ostatecznie okazać się mało korzystne.

Jednak bez obaw – zdarza się, że opłaty nie ma bądź jest mała. W sytuacji, gdy wcześniejsza spłata jest dozwolona, banku nie będzie interesowało, skąd pochodzą środki przeznaczane na pokrycie zadłużenia. Mogą być oszczędnościami dłużnika, ale mogą też zostać przez niego pozyskane w ramach innego zobowiązania, a więc poprzez przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku.

Sama zgoda na wcześniejszą spłatę to jednak nie wszystko, ponieważ jest jeszcze potrzebna zgoda innego banku, który zdecyduje się „przejąć” dotychczasowy dług. Nie jest ona udzielana automatycznie dla każdego, a zależy od szeregu różnych czynników, tak, jak w przypadku zaciągania dowolnego innego zobowiązania finansowego.

Ubytek maksymalnej zdolności kredytowej wykres
Źródło: https://www.money.pl/banki/od-kwietnia-zdolnosc-kredytowa-spadla-o-polowe-oto-srednie-kwoty-w-najwiekszych-miastach-6763103100603168a.html

Jak działa przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Przeniesienie kredytu do innego banku to tak naprawdę skrót myślowy, ponieważ w praktyce jakiekolwiek zobowiązanie nie jest w żaden sposób przenoszone (nie dochodzi do cesji wierzytelności).

Dotychczas spłacany kredyt jest w pełni pokrywany ze środków nowego wierzyciela, przez co dochodzi do wypełnienia umowy i ustania zobowiązania. Powstały w ten sposób kredyt w innym banku jest zupełnie nowym zobowiązaniem, opiewającym na kwotę, która była potrzebna, aby spłacić stary dług.

Jako że udzielany w ramach takiej operacji kredyt jest zobowiązaniem celowym, środki z zasady nie trafiają bezpośrednio do kredytobiorcy. Zamiast tego zostaną bezpośrednio przekazane dotychczasowemu wierzycielowi przez nowego.

Proces przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku może odbywać się na dwa sposoby, a więc poprzez refinansowanie lub konsolidację. W pierwszym przypadku spłacany jest jeden kredyt i na jego miejsce wchodzi również jeden kredyt. Druga opcja, czyli konsolidacja kredytu konsolidacyjnego, w pierwszej chwili może brzmieć absurdalnie, ale również ma swoje zastosowanie.

Może okazać się użyteczna, jeśli już po poprzedniej konsolidacji zostały zaciągnięte nowe kredyty czy pożyczki (bądź też nie udało się ostatnim razem skonsolidować wszystkich długów). W takiej sytuacji aktualny kredyt konsolidacyjny będzie tylko jednym z elementów składowych nowego zobowiązania, a oprócz tego będzie można dołączyć do niego również na przykład kredyty gotówkowe czy karty kredytowe.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – refinansowanie czy konsolidacja?

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, aby jedna z dwóch dostępnych metod przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku była lepsza od drugiej. Każdy musi zdecydować o tym sam, biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i okoliczności.

Dużą zaletą konsolidacji jest możliwość dobrania dodatkowej gotówki do kwoty podstawowej kredytu. W przeciwieństwie do reszty środków, dodatkowa gotówka trafia prosto do kredytobiorcy i może zostać wykorzystana w dowolny sposób, bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek faktur czy rachunków.

Trzeba przy tym pamiętać, że dodatkowe środki, a także każdy kolejny kredyt czy pożyczka dodana do konsolidacji, przełożą się na ostateczny koszt zobowiązania. Jeśli więc przykładowo ktoś spłaca jedynie niekorzystny kredyt konsolidacyjny, który ma jeszcze długi pozostały okres spłaty, a także mały kredyt gotówkowy, który i tak niedługo się kończy, refinansowanie może być korzystniejsze.

Z kolei w przypadku, gdy długoterminowych, uciążliwych zobowiązań jest poza kredytem konsolidacyjnym więcej, połączenie ich w jedną całość może być wygodniejsze dla domowego budżetu. Jedna, niższa rata to opcja szczególnie atrakcyjna dla osób, które czują się przytłoczone aktualną wysokością comiesięcznych zobowiązań i chciałyby zmniejszyć ryzyko powstania opóźnień w spłacie.

Jeśli ma się problem z ustaleniem, co w danej sytuacji będzie najkorzystniejszym wyjściem, zawsze istnieje możliwość skorzystania z usług profesjonalnego eksperta kredytowego.

Zastanawiasz się nad opcją przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Doradca w pierwszej kolejności zweryfikuje Twoje potrzeby i oczekiwania, a następnie dokona rzetelnej, całościowej analizy Twojej sytuacji finansowej, co pozwoli ułożyć optymalny plan działania, dzięki czemu unikniesz kosztownych błędów.

Skontaktuj się z nami

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku?

Jak już wspomniano, żeby móc przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku, trzeba nie tylko mieć możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale też uzyskać zgodę innej instytucji finansowej. Dokładne warunki, które trzeba w tym celu spełnić, bywają różne (mają znaczenie też indywidualne czynniki, takie jak m.in. kwota kredytu), natomiast można wyróżnić kilka kwestii wspólnych.

Pierwsza kluczowa sprawa to zdolność kredytowa, czyli zdolność do terminowej spłaty długu. Przy jej obliczaniu będą brane pod uwagę przede wszystkim zarobki (w tym ich forma) oraz wydatki wnioskodawcy. Chodzi o ustalenie, jak duże jest prawdopodobieństwo, że nie będzie się on spóźniał z regulowaniem rat.

Istotna jest również historia kredytowa, a więc to, czy dotychczas wszelkie długi były spłacane na czas, czy też nie. Im większe i częstsze opóźnienia, tym trudniej będzie uzyskać pozytywną decyzję kredytową, jako że klient będzie postrzegany jako mało rzetelny.

Jest jeszcze jeden warunek, który pojawia się dość często, a mianowicie bank może być zainteresowany refinansowaniem lub konsolidacją jedynie kredytu konsolidacyjnego udzielonego przez inną instytucję finansową. Inaczej mówiąc, banki niechętnie refinansują lub konsolidują własne kredyty.

Z jakimi formalnościami wiąże się przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Zaciągnięcie kredytu czy pożyczki w banku zawsze wiąże się z pewną dozą formalności, głównie związanych z potwierdzaniem tożsamości i sytuacji finansowej klienta. Nie inaczej jest, gdy interesuje nas przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku. W każdym banku co prawda mogą obowiązywać nieco inne procedury, ale mają one sporo elementów wspólnych.

Podstawowym dokumentem służącym do potwierdzenia tożsamości jest dowód osobisty. Jeśli jednak chodzi o potwierdzenie źródła i wysokości zarobków, sprawa jest bardziej skomplikowana (i wymagania są bardziej różnorodne).

Najmniej dokumentów muszą z reguły dostarczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Najczęściej banki proszą o zaświadczenie o dochodach od pracodawcy bądź ewentualnie wyciąg z konta bankowego. W przypadku umowy zlecenie może być już potrzebna kopia samej umowy lub nawet kilku poprzednich czy też promesa od obecnego pracodawcy.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą przygotować się na zgromadzenie zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US, bywają także niezbędne dokumenty księgowe, PIT za rok ubiegły czy wyciągi z kont firmowych.

Powyższe wymagania odnoszą się tak naprawdę do każdego rodzaju kredytów, nie tylko do przenoszenia kredytu konsolidacyjnego do innego banku. Warunkiem unikalnym dla refinansowania bądź konsolidacji zobowiązań jest natomiast konieczność przedłożenia dokumentów związanych z długiem, który chce się przenieść, a więc na przykład umowy kredytowej.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – kiedy warto się na to zdecydować?

Można wymienić kilka przypadków, w których przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku będzie najbardziej korzystne. Trzeba jednak pamiętać, że rzadko się zdarza, aby dwóch kredytobiorców było w identycznej sytuacji, więc trudno o jedną optymalną poradę dla wszystkich dłużników.

Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu i zapewnić sobie najlepsze możliwe warunki nowego zobowiązania, warto skontaktować się z doświadczonym pośrednikiem kredytowym.

Doradca dokona profesjonalnej, rzetelnej analizy sytuacji, która pozwoli dopasować najlepsze w danej chwili rozwiązanie.

Wyślij wniosek

Najbardziej oczywistym przykładem sytuacji motywującej do przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku są niekorzystne warunki obecnego zobowiązania. Czy to z powodu popełnienia błędu w momencie podpisywania umowy (ponieważ dostępne były wtedy lepsze opcje, ale zostały przeoczone), czy z uwagi na zmiany w ofertach banków. Może się zdarzyć, że ktoś zaciągnął kredyt, a po latach banki zaczęły oferować nowym klientom znacznie atrakcyjniejsze warunki, na przykład w zakresie oprocentowania.

W takiej sytuacji nie trzeba godzić się na spłatę zobowiązania na pierwotnych warunkach. Można skorzystać właśnie z opcji przeniesienia kredytu do innego banku, aby skorzystać z bardziej aktualnej, korzystniejszej oferty. Warto też pamiętać, że w przypadku, gdy po zaciągnięciu kredytu zaszły zmiany w prawie na korzyść kredytobiorców, z reguły nie będą odnosiły się one do umów zaciągniętych przed wejściem w życie nowych przepisów. Spłacając aktualny kredyt i przechodząc na nowy, podlega się już aktualnym regulacjom.

Na co zwracać uwagę, wybierając ofertę przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku to ważna decyzja, którą powinno się dobrze przemyśleć. Kiedy już będzie się pewnym, że jest to krok w dobrą stronę, przyjdzie pora na wybór konkretnej oferty, czy to refinansowania, czy konsolidacji. Jest kilka kwestii, na które powinno się wtedy zwrócić szczególną uwagę, aby na pewno być zadowolonym z ostatecznego rezultatu.

Przede wszystkim należy zweryfikować takie kwestie, jak:

  • maksymalna kwota kredytu
  • dopuszczalny okres spłaty
  • oprocentowanie nominalne
  • prowizja i inne opłaty
  • możliwość dobrania dodatkowej gotówki
  • obowiązek skorzystania z innych produktów (np. konta, ubezpieczenia).

Istotne jest, aby odróżniać oprocentowanie nominalne od RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Oprocentowanie nominalne wpływa znacząco na ostateczny koszt zobowiązania i wysokość rat, natomiast nie przesądza jednoznacznie o atrakcyjności całej oferty. Mimo relatywnie niskiego oprocentowania kredyt może być mało korzystny, na przykład z racji na wysoką prowizję i inne opłaty.

Kryteria oceny kredytów konsolidacyjnych
Źródło: https://www.najlepszekonto.pl/ranking-kredytow-konsolidacyjnych

Przy wyliczaniu RRSO bierze się pod uwagę zarówno oprocentowanie nominalne, jak i inne koszty, więc wskaźnik ten daje bardziej pełny ogląd sytuacji. W większości przypadków Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wyraźnie wskazana w dostępnej publicznie ofercie kredytu, co nie oznacza jednak, że dla każdego klienta będzie taka sama. Oferty można próbować negocjować, czy to w zakresie marży (składnika oprocentowania nominalnego), czy prowizji, aby uzyskać jeszcze niższe RRSO.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – podsumowanie

Nie każdy zdaje sobie w ogóle sprawę z faktu, że przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku jest możliwe (przy czym w praktyce dotychczasowa umowa traci zastosowanie i tworzy się zupełnie nowe zobowiązanie).

Znacznie bardziej znanym konceptem jest refinansowanie kredytu hipotecznego, które działa na stosunkowo podobnej zasadzie. Biorąc pod uwagę, że kredyt konsolidacyjny też jest zobowiązaniem udzielanym na długi okres i na wysokie kwoty, w jego przypadku również warto rozważyć takie rozwiązanie.

Dostępnych ofert jest niemało, w związku z czym ważne jest, aby dokładnie je przeanalizować i wybrać tę najlepszą. W ten sposób na przestrzeni lat można sporo zaoszczędzić, szczególnie w przypadku kredytów opiewających na duże kwoty. Jeśli znalezienie odpowiedniej opcji jest problemem, zawsze można skorzystać z pomocy eksperta.