Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

15.02.2021
AvatarPaulina Przybysz
Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?
Avatar

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, jest z roku na rok coraz częściej stosowanym przez przedsiębiorców rozwiązaniem. Przede wszystkim z uwagi na mniejsze koszty w porównaniu z zatrudnianiem na te same stanowiska Polaków.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to tak prostolinijny proces jak w przypadku obywateli naszego kraju i zatrudnienie obcokrajowca jest nieco bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Wobec tego jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca – kiedy nie będzie potrzebne?

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce? Zatrudnienie obcokrajowca wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia, o ile nie zostaną spełniane warunki, które pozwolą to wymaganie ominąć. W praktyce w większości przypadków okazuje się, że zezwolenie nie będzie wymagane. Zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca nie będzie konieczne, jeśli:

 • w Polsce uzyskał status uchodźca lub udzielono mu ochrony uzupełniającej;
 • otrzymał zezwolenie na osiedlenie się;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii;
 • jest obywatelem Szwajcarii;
 • ma ochronę czasową lub zgodę na pobyt tolerowany;
 • otrzymał zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • jest nauczycielem języka obcego w certyfikowanych placówkach (przedszkolach, szkołach);
 • studiuje stacjonarnie w Polsce w przypadku pracy od lipca do września;
 • został oddelegowany do pracy na terenie Polski przez zagranicznego pracodawcę na maksymalnie 3 miesiące w roku.

Jak widać, w bardzo wielu przypadkach tego typu formalność nie będzie od pracodawców wymagana, co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

Zatrudnienie obcokrajowców oczami pracodawców
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/1075856,duze-zdjecie,1,ukraincy-na-rynku-pracy-w-polsce.html

Jak otrzymać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca?

Jednak jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce, jeśli nasz przyszły pracownik nie spełnia żadnego z powyższych wymagań? Nie obejdzie się bez zwrócenia się do odpowiedniego wojewody o wydanie nam pozwolenia na jego zatrudnienie. Żeby móc je otrzymać:

 • wynagrodzenie określone w umowie o pracę nie jest niższe od typowego wynagrodzenia na danym stanowisku,
 • starosta musi przekazać wojewodzie informację o tym, że nie da się zapełnić danego stanowiska osobami niewymagającymi zezwolenia.

W przypadku niektórych zawodów stosuje się tak zwany tryb uproszczony, który nie wymaga przekazywania wojewodzie wspomnianych powyżej informacji przez starostę. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wydane zostanie zezwolenie na zatrudnienie danej osoby na okres nie dłuższy niż 3 lata z możliwością jego przedłużenia. Jeśli dany obcokrajowiec jest delegowany do wykonywania usługi eksportowej, to zezwolenie wydaje się na okres delegacji.

Eksperci Splatapozyczek swoje wsparcie kierują także do przedsiębiorców

Potrzebny Ci zastrzyk gotówki na cele firmowe? Wystarczy jeden telefon a rozwiążemy wszelkie problemy z płynnością finansową Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami

W przypadku, kiedy dany obcokrajowiec zasiada w zarządzie firmy mającej osobowość prawną i  zatrudniającej co najmniej 25 osób, istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia na zatrudnienie do 5 lat. Warto wiedzieć, że nie każde zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca jest takie samo – wyróżnia się kilka ich typów, w zależności od tego, kto daną osobę zatrudnia i na jak długo. Typy zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca to:

 • A – praca na terenie Polski dla podmiotu, którego dowolna forma zorganizowanej działalności (siedziba, zakład) mieści się w Polsce;
 • B – zasiadanie w zarządzie podmiotu posiadającego osobowość prawną przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu następnego roku;
 • C – praca dla zagranicznego pracodawcy w formie delegacji na teren Polski na ponad 30 dni w roku kalendarzowym;
 • D – praca o charakterze okazjonalnym dla zagranicznego pracodawcy, który nie posiada żadnej formy zorganizowanej działalności na terenie Polski;
 • E – delegacja na teren Polski na co najmniej 3 z następnych 6 miesięcy przez pracodawcę zagranicznego, w innym celu niż wymienione powyżej.

Musimy przygotować się na to, że na rozpatrzenie naszego wniosku będziemy musieli czekać nawet kilka miesięcy.

Zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca – koszt

Złożenie wniosku o zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca nie jest darmowe. Każdorazowo będzie się ono wiązało z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Wynosi ona:

 • pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy – 50 złotych;
 • pozwolenie na pracę powyżej 3 miesięcy – 100 złotych;
 • delegacja do wykonania usługi eksportowej – 200 złotych.

Czym grozi zatrudnienie obcokrajowca bez zezwolenia?

Jeśli zatrudnimy bez zezwolenia osobę, do zatrudnienia której takie zezwolenie jest wymagane (lub nie posiada ona wizy lub innych niezbędnych dokumentów, aby przebywać na terytorium naszego kraju), grozi nam (a także naszemu pracownikowi) dotkliwa kara grzywny.

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce – podsumowanie

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce? W większości przypadków zatrudnienie cudzoziemca w naszym kraju nie będzie szczególnie problematyczne, jednak może się zdarzyć, że niezbędne nam będzie zezwolenie na zatrudnienie danej osoby. W takim wypadku procedura niewątpliwie znacznie się wydłuży, a także będziemy musieli liczyć się z koniecznością poniesienia pewnej opłaty, ale ogółem mówiąc wciąż nie powinno to stanowić dużego wyzwania dla większości pracodawców.