Jakie dokumenty niezbędne są przy każdym kredycie?

Jakie dokumenty niezbędne są przy każdym kredycie?

Każdy na pewno zdaje sobie sprawę z faktu, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego nie jest szybkie, proste ani przyjemne. Jednak kredyt na mieszkanie to w wielu przypadkach jedno z największych, jeśli nie największe zobowiązanie, które dana osoba zaciągnie w swoim życiu. Nic więc dziwnego, że musi się z nim łączyć wiele formalności. Jeśli chcemy wziąć kredyt hipoteczny dokumenty szybko nam zbrzydną, ale jest to po prostu konieczne. Cały proces można sobie ułatwić odpowiednim przygotowaniem, czyli przede wszystkim wcześniejszym zgromadzeniem odpowiednich dokumentów, o ile jest to możliwe. W takim razie jakie są potrzebne dokumenty do kredytu hipotecznego? W jaki sposób można je uzyskać?

Loading...
Oblicz ratę kredytu

Kwota od której naliczane są odsetki. Uwzględnia ona prowizję i opłaty dodatkowe.

Czas potrzebny na spłatę zadłużenia


Miesięczna płatność z tytułu spłaty zobowiązania

Kwota jaką przyjdzie ci spłacać

Może różnić się od kwoty wnioskowanej, gdyż bywa, że kredytodawca potrąca opłaty dodatkowe.

Dodatkowe opłaty takie jak prowizja, ubezpiecznie, opłata za rozpatrzenie wniosku itp.

 
Kwota wypłacona: 285 000 zł (może różnić się od kwoty wnioskowanej, gdyż bywa, że kredytodawca potrąca opłaty dodatkowe).
Oprocentowanie: 5,99% (oprocentowanie w skali roku deklarowane przez bank).
Okres spłaty: 144 miesięcy (czas potrzebny na spłatę zadłużenia).
Inne koszta: 15 000 zł (dodatkowe opłaty takie jak prowizja, ubezpieczenie, opłata za rozpatrzenie wniosku itp.).
Kwota kredytowana: 300 000 zł (kwota od której naliczane są odsetki, uwzględnia ona prowizję i opłaty dodatkowe).
Pierwsza rata: 2 926 zł (miesięczna płatność z tytułu spłaty zobowiązania).
Odsetki: 121 344 zł (całkowita kwota odsetek jakie przyjdzie Ci zapłacić).
Kwota do spłaty: 421 344 zł (kwota jaką przyjdzie Ci spłacać).
RRSO: 7,19 % (rzeczywista roczna stopa oprocentowania).
RRSO dla tego kredytu to 7,19%. Uwzględnia ono koszt z tytułu odsetek 121 344 zł oraz inne opłaty wynoszące w tym przypadku 15 000 zł.

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Habza Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli nie będę posiadać ustnej umowy zlecenia z Habza Group Sp. z o.o. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia ustnej umowy zlecenia Habza Group Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Habza Group Sp. z o.o. lub innych podmiotów z Grupy Habza informacji handlowo-marketingowych oraz ofertowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Habza, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe).

* – Pola obowiązkowe


Jakie dokumenty niezbędne są przy każdym kredycie?

Kredyt hipoteczny jest bez wątpienia kredytem szczególnym. Jednak mimo to po części w jego przypadku również stosuje się te same procedury, co przy innego rodzaju kredytach. Mowa tu o konieczności posiadania dwóch dokumentów:

 • dowodu tożsamości
 • poprawnie wypełnionego wniosku o kredyt hipoteczny.

Nie powinno to stanowić w większości przypadków najmniejszego problemu. Warto przy tym pamiętać, że dla banku jedynym  dokumentem potwierdzającym tożsamość jest właśnie dowód tożsamości. Paszport czy prawo jazdy nie zostaną przez bank zaakceptowane – z jednym wyjątkiem. Można do weryfikacji tożsamości wykorzystać paszport (jednak wciąż nie prawo jazdy), jeśli nie jest się obywatelem Polski i nie posiada się dowodu osobistego. W takim wypadku nie obejdzie się również bez:

 • karty pobytu
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • numeru PESEL
 • raportu kredytowego z kraju pochodzenia.

Te dokumenty do kredytu hipotecznego i nie tylko są potrzebne, aby móc potwierdzić naszą tożsamość i rozpocząć proces wnioskowania o kredyt. Przy dowolnym typie kredytu konieczne będzie również dostarczenie dokumentów, na podstawie których możliwe będzie wyliczenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Należą do nich:

 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
 • wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego
 • zaświadczenia o innych źródłach dochodu.
  dokumenty potrzebne do kredytu wykres
  Źródło: https://alebank.pl/jak-wzrost-cen-nieruchomosci-wplywa-na-dynamike-wartosci-udzielanych-kredytow-hipotecznych/

  W przypadku, kiedy nie pracujemy na podstawie umowy o pracę, a umowy zlecenie lub umowy o dzieło, musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie zarabiać w ten sposób regularnie, a nie tylko okresowo. Możemy to zrobić chociażby za pomocą wspomnianych wyciągów z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego.

  Jakie dokumenty powinni przygotować emeryci i renciści?

  • dokument poświadczający prawo do emerytury lub renty
  • dokument wskazujący, na jaki okres przyznano rentę
  • potwierdzenie wypłaty emerytury lub renty za ostatni miesiąc.

  Potwierdzeniem wypłaty emerytury lub renty za poprzedni miesiąc może być wyciąg z konta bankowego lub ostatni odcinek świadczenia.

  Kredyt hipoteczny przy prowadzeniu własnej działalności – wymagane dokumenty

  Osoby prowadzące własną działalność muszą być świadome tego, że czeka ich jeszcze więcej formalności, niż osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

  Jeśli chcemy wziąć kredyt hipoteczny i prowadzimy własną działalność, to poza dowodem tożsamości będziemy musieli zgromadzić także:

  • dokumenty rejestrowe naszej firmy
  • zaświadczenia o numerach NIP i REGON
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • deklaracja podatkowa (za rok ubiegły, w niektórych przypadkach za ostatnie dwa lata)
  • wyciąg z rachunku firmowego.

  W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i nieposiadania konta firmowego, zamiast tego potrzebny będzie wyciąg z osobistego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego.

  Musimy także przygotować się na to, że potrzebne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów poświadczających dochody: rachunku zysków i strat, księgi przychodów i rozchodów czy PIT-28.

  Inne informacje ważne podczas wnioskowania o kredyt

  Banki mają obowiązek bezwzględnej weryfikacji zdolności kredytowej każdego wnioskującego. Wykorzystuje się do tego także wiele innych danych, których nie trzeba potwierdzać specjalnymi dokumentami. W takim razie co potrzebne do kredytu, czego nie trzeba dodatkowo udokumentować?

  • koszty utrzymania
  • wysokość innych zobowiązań finansowych
  • historia kredytowa
  • wiek
  • wykształcenie.
  Loading...
  Oblicz ratę kredytu

  Kwota od której naliczane są odsetki. Uwzględnia ona prowizję i opłaty dodatkowe.

  Czas potrzebny na spłatę zadłużenia


  Miesięczna płatność z tytułu spłaty zobowiązania

  Kwota jaką przyjdzie ci spłacać

  Może różnić się od kwoty wnioskowanej, gdyż bywa, że kredytodawca potrąca opłaty dodatkowe.

  Dodatkowe opłaty takie jak prowizja, ubezpiecznie, opłata za rozpatrzenie wniosku itp.

   
  Kwota wypłacona: 285 000 zł (może różnić się od kwoty wnioskowanej, gdyż bywa, że kredytodawca potrąca opłaty dodatkowe).
  Oprocentowanie: 5,99% (oprocentowanie w skali roku deklarowane przez bank).
  Okres spłaty: 144 miesięcy (czas potrzebny na spłatę zadłużenia).
  Inne koszta: 15 000 zł (dodatkowe opłaty takie jak prowizja, ubezpieczenie, opłata za rozpatrzenie wniosku itp.).
  Kwota kredytowana: 300 000 zł (kwota od której naliczane są odsetki, uwzględnia ona prowizję i opłaty dodatkowe).
  Pierwsza rata: 2 926 zł (miesięczna płatność z tytułu spłaty zobowiązania).
  Odsetki: 121 344 zł (całkowita kwota odsetek jakie przyjdzie Ci zapłacić).
  Kwota do spłaty: 421 344 zł (kwota jaką przyjdzie Ci spłacać).
  RRSO: 7,19 % (rzeczywista roczna stopa oprocentowania).
  RRSO dla tego kredytu to 7,19%. Uwzględnia ono koszt z tytułu odsetek 121 344 zł oraz inne opłaty wynoszące w tym przypadku 15 000 zł.

  Prośba o kontakt

  Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Habza Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli nie będę posiadać ustnej umowy zlecenia z Habza Group Sp. z o.o. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia ustnej umowy zlecenia Habza Group Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Habza Group Sp. z o.o. lub innych podmiotów z Grupy Habza informacji handlowo-marketingowych oraz ofertowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Habza, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe).

  * – Pola obowiązkowe


  Koszty utrzymania z reguły wyliczane są na podstawie stawek ustalonych przez bank, a nie naszej konkretnej sytuacji. Zazwyczaj każdy kolejny członek gospodarstwa domowego ma mniejszy koszt utrzymania od poprzedniego.

  W przypadku obywateli Polski bank sam wnioskuje o udostępnienie mu naszej historii kredytowej, nie musimy więc sami dostarczyć mu raportu kredytowego na nasz temat. Jak już wspomniano, dla obcokrajowców dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego zawierają w sobie właśnie raport kredytowy z kraju pochodzenia. Bank nie pozyska go samodzielnie.

  Wiek ma znaczenie głównie w kontekście tego, czy nie została przez kredytobiorcę przekroczona jego górna granica. Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytu hipotecznego, który zaciągany jest na wiele (nawet do 35) lat. Oznacza to, że nawet zaciągając kredyt hipoteczny w relatywnie młodym wieku w momencie jego spłaty będziemy prawdopodobnie zbliżać się do emerytury lub już będziemy ją pobierać. Nie oznacza to, że starsi ludzie nie mogą wnioskować o kredyt hipoteczny – po prostu prawdopodobnie zostanie on udzielony na krótszy okres.

  Wykształcenie nie zawsze odegra jakąkolwiek rolę w procesie wnioskowania o kredyt hipoteczny, ale czasami może się tak zdarzyć. Jak można się domyślić, im wykształcenie jest wyższe, tym lepiej jesteśmy postrzegani przez bank.

  Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

  Jeśli mamy już wszystko, co potrzebne do kredytu dowolnego rodzaju, możemy zacząć gromadzić dokumenty potrzebne konkretnie w przypadku kredytu hipotecznego. To, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą nam potrzebne, zależy od tego, na jaki cel chcemy ten kredyt zaciągnąć. Za pomocą kredytu hipotecznego możliwy jest:

  • zakup nieruchomości (z rynku pierwotnego lub wtórnego)
  • budowa domu
  • zakup działki budowlanej
  • remont nieruchomości.

  Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego

  Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego z reguły uważany jest za najmniej skomplikowany i co najważniejsze najbezpieczniejszy sposób zakupu nieruchomości. Potrzebne będą nam do tego następujące dokumenty:

  • odpis z księgi wieczystej
  • umowa z deweloperem (deweloperska, przedwstępna lub rezerwacyjna)
  • potwierdzenie wpłaty wymaganego wkładu własnego
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku mieszkań)
  • potwierdzenie zakończenia robót budowlanych i dostępu do drogi (w przypadku domów)
  • dane dewelopera – wypis z KRS, wydruk z numerami NIP i REGON

  Jeśli podstawą nabycia nieruchomości była darowizna, to niezbędna będzie także jej umowa.

  Zakup nieruchomości z rynku wtórnego

  Wciąż wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego, uzasadniając to między innymi bardziej atrakcyjnymi cenami i lepszą lokalizacją. Do dokonania takiego zakupu poprzez kredyt hipoteczny konieczne będą:

  • odpis z księgi wieczystej
  • umowa przedwstępna ze sprzedającym
  • dokument potwierdzający prawo sprzedającego do nieruchomością
  • zaświadczenie, że na nieruchomości nie ciążą żadne zaległe opłaty (jeśli jest ona częścią wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej)
  • wycena nieruchomości
  • potwierdzenie zakończenia budowy (w przypadku domów).

  Podobnie jak w przypadku zakupu z rynku pierwotnego, umowa darowizny będzie konieczna, jeśli nieruchomość została nabyta tą drogą.

  Budowa domu

  Budowa własnego domu za pomocą kredytu hipotecznego również jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na budowę domu to:

  • odpis z księgi wieczystej działki
  • akt, który poświadcza prawo własności działki
  • decyzja o pozwoleniu na budowę domu
  • projekt budowy
  • kosztorys
  • dziennik budowy domu
  • umowy z wykonawcami (jeśli jakieś zawieraliśmy).

  Tak jak i w poprzednich przypadkach, jeśli nabyliśmy działkę budowlaną w drodze darowizny, musimy dostarczyć jej umowę.

  Zakup działki budowlanej

  Zakup działki budowlanej nie jest może najczęściej spotykanym celem kredytu hipotecznego, ale w pewnych sytuacjach może to być korzystne rozwiązanie. W tym przypadku niezbędne będą następujące dokumenty:

  • odpis z księgi wieczystej działki
  • umowa sprzedaży lub umowa przedwstępna
  • akt, który poświadcza prawo własności działki sprzedającego
  • potwierdzenie przeznaczenia działki pod zabudowę
  • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów.

  Ponadto potrzebna będzie umowa darowizny działki, jeśli to ona była podstawą jej nabycia.

  Remont nieruchomości

  Za pomocą kredytu hipotecznego można nie tylko kupować, ale też remontować. Najpierw jednak konieczne będzie zgromadzenie tych dokumentów:

  • odpis z księgi wieczystej
  • kosztorys prac remontowych
  • akt, który poświadcza prawo własności nieruchomości.

   

  Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego – podsumowanie

  Związane z zaciąganiem kredytu hipotecznego formalności mogą frustrować, ale nic się nie da z nimi zrobić. Są one po prostu potrzebne, aby bank mógł prawidłowo ocenić wiarygodność naszego wniosku, oraz to, czy będziemy w stanie spłacać pożądany przez nas kredyt.

  Biorąc pod uwagę, jak poważnym zobowiązaniem jest kredyt hipoteczny, warto rozważyć skorzystanie z usług doradcy kredytowego. Dzięki jego wiedzy i wsparciu nie tylko wybierzemy najlepszą możliwą ofertę kredytu, ale także uzyskamy pomoc w kwestii gromadzenia wymienionych powyżej dokumentów.

  Dobrym pomysłem jest wypisanie listy dokumentów, które będą konieczne w konkretnym przypadku, a następnie zaznaczanie tych, które już udało nam się pozyskać. W ten sposób upewnimy się, że o niczym nie zapomnimy i będziemy w stanie na bieżąco śledzić nasze postępy.

  Zdecydowanie warto wiedzieć, jakie są dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego, nawet jeśli obecnie nie planujemy zaciągać takiego kredytu. Może się okazać, że wiedza ta będzie nam potrzebna w przyszłości. Nawet jeśli sami nigdy nie weźmiemy kredytu hipotecznego, to prawdopodobnie zrobi to ktoś z naszej rodziny czy znajomych, a wtedy będziemy w stanie mu pomóc.